Dvořák Hager & Partners
http://www.abyvassmetibavili.sk

Ministerstvo zverejnilo zámer nového zákona o odpadoch

Ministerstvo životného prostredia dnes zverejnilo návrh legislatívneho zámeru nového zákona o odpadoch. Návrh je možné pripomienkovať do 23. mája tohto roku.

Ministerstvo zverejnilo zámer nového zákona o odpadoch

redakcia

Cieľom legislatívneho zámeru je vypracovanie a následne prijatie nového zákona o odpadoch, ktorý má vytvoriť podmienky pre právnu istotu, porovnateľnú s podmienkami v ostatných členských štátoch Európskej únie. Vyplýva to z predkladacej správy ministerstva. Zákon má podrobnejšie upraviť niektoré prúdy odpadov. Obaly a odpady z obalov však aj naďalej majú upravené v osobitnom právnom predpise.

„Súčasný zákon o odpadoch bol 27 krát novelizovaný a do jeho textu bolo prevzatých desať smerníc vrátane ich zmien a dodatkov,“ konštatuje na margo snahy o vytvorenie nového zákona ministerstvo. Podľa rezortu novelizácie nepriniesli vždy želaný efekt, zákon nebol podrobený jeho celkovej revízií, bol len neustále čiastkovo menený.

„V dôsledku týchto čiastkový zmien si niektoré ustanovenia začali protirečiť resp. niektoré stratili svoje opodstatnenie a pri zavádzaní nových povinností sa opomenul sankčný paragraf. Prax ukázala, ktoré ustanovenia sa osvedčili a majú želaný efekt a ktoré je potrebné zmeniť či úplne vypustiť, resp. že sa vyžaduje koncepčná zmena pri nakladaní s niektorými odpadmi“, vysvetľuje predkladateľ návrhu.

Ciele zákona

Cieľom nového zákona o odpadoch má byť:

  • zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním,

  • podrobnejšie upraviť a zamerať sa na  predchádzanie vzniku odpadu,

  • snažiť sa minimalizovať negatívne vplyvy vzniku a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí,

  • zaviesť a uplatňovať rozšírenú zodpovednosť výrobcov a dovozcov štandardným spôsobom obvyklým v iných členských štátoch Európskej únie a zároveň ju preniesť aj na komunálnu úroveň.

Zrušenie Recyklačného fondu

Návrh legislatívneho zámeru obsahuje tri rozhodujúce zmeny oproti súčasnému stavu v oblasti odpadového hospodárstva. Za najväčšiu zmenu považuje rezort návrh na zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok.

Rozšírená zodpovednosť firiem

„Celý systém zabezpečenia povinnosti výrobcov a dovozcov bude zabezpečovaný priamym uplatňovaním princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov či už priamo, alebo prostredníctvom kolektívnych organizácii,“ prezentuje ministerstvo záujem o rozšírenú zodpovednosť výrobcu.

Druhá zmena sa má týkať vzniku a fungovania kolektívnych organizácií. Má byť zavedená povinnosť autorizácie týchto organizácii, pričom autorizáciu bude vykonávať MŽP. Cieľom je najmä sprehľadniť činnosť týchto organizácii.

Zákaz vykupovania farebných kovov

Treťou výraznou zmenou má byť zavedenie zákazu výkupu odpadu z farebných kovov a iného kovového odpadu od fyzických osôb – nepodnikateľov a zákazu skládkovať tie zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je obec povinná zaviesť triedený zber komunálnych odpadov, t.j. vytriedené zložky – papier, plasty, sklo a kovy.

Úplné znenie navrhovaného legislatívneho zámeru (odkaz na zdroj)

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (1)

  1. Ivana24.05.2013 (13:48)
    Zákaz výkupu týchto materiálov je veľmi dobrý návrh, pretože pred tzv. zberateľmi týchto odpadov už si nie je človek istý ani vo vlastnom dome.  Rozoberajú murované steny domov, aby sa dostali ku kovovým predmetom v nich. Poniektorí zatracujú tento návrh, ale sú to takí, ktorí nemajú predstavu o tom, čo sa deje v oblastiach, kde sú sústredení občania , ktorí sa neštítia pred ničím. Proste ukradnú, rozbijú a predajú, keď sa bude jednať len o jeden kovový klinec. Prosím vydržte pred nátlakom a postupujte podľa predloženého návrhu.   Ďakujem

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.Mohlo by vás zaujímať

Odzvonilo plastovým obalom potravín? Môže ich nahradiť jedlá bielkovinová fólia

Odzvonilo plastovým obalom potravín? Môže ich nahradiť jedlá bielkovinová fólia

Rastúce množstvo produktov prichádzajúcich na trh a uspokojujúcich potreby ľudí, vyžaduje aj značné náklady na obaly, ktoré sú nevyhnutné pre ich prepravu, či úschovu. V dôsledku toho sa obalové materiály najčastejšie hromadia na skládkach a znamenajú tak ďalšie náklady. Ale čo ak sa namiesto plastových, použijú prírodné látky pri výrobe obalov?

Miroslav Jurkovič: Výrobcovia prechádzajú k OZV, ktoré im nesplnia povinnosti

Miroslav Jurkovič: Výrobcovia prechádzajú k OZV, ktoré im nesplnia povinnosti

Niektorí výrobcovia sa rozhodujú podľa cenovej ponuky OZV, môžu sa však vystaviť problému nesplnenia zákonných povinností a následnej pokuty.

Rezort životného prostredia dostane v budúcom roku oveľa viac peňazí z rozpočtu

Rezort životného prostredia dostane v budúcom roku oveľa viac peňazí z rozpočtu

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) by si malo najviac polepšiť zo všetkých rezortov v budúcom roku. Ako totiž vyplýva z návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý minulý týždeň predstavil financmajster Peter Kažimír, celkové výdavky rezortu by sa mali viac ako strojnásobiť oproti súčasnému obdobiu.