Dvořák Hager & Partners
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Silvia Nosálová: Vzdelávanie nie je povinnosť, ale nevyhnutnosť

Organizácia zodpovednosti výrobcu ENVI - PAK organizuje od jesene viacero vzdelávacích a propagačných aktivít. Riaditeľka pre komunikáciu a marketing Silvia Nosálová vysvetľuje ich detaily.

Silvia Nosálová: Vzdelávanie nie je povinnosť, ale nevyhnutnosť

Silvia Nosálová, ENVI-PAK | Foto: ENVI-PAK

Podľa novej vyhlášky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov je organizácia zodpovednosti výrobcov povinná venovať sa aj propagačným a vzdelávacím aktivitám. Akým spôsobom ste pristúpili k tejto povinnosti vo vašej „ozetvéčke“?

Nová legislatíva nám presne určuje, v akom type médií musí byť umiestnený oznam a ako sa zamerať na konečného spotrebiteľa. Tiež musíme dodržiavať obsahové rámce týchto kampaní, teda sústrediť sa najmä na triedený zber vyhradených prúdov odpadov, predchádzanie vytvárania odpadu, či informáciu, že občan za triedený zber neplatí, že ho uhradíme my.

Prináša nám to nové povinnosti z hľadiska štruktúry a cieľovej skupiny, ale nie nové aktivity, nakoľko vzdelávaniu a propagácii obyvateľov sa venujeme už veľa rokov.

Ako konkrétne?

Pripravili sme veľkú interaktívnu vzdelávaciu kampaň zameranú na materské a základné školy. Pre verejnosť, čiže aktívne obyvateľstvo, dôchodcov a staršiu mládež sme pripravili inú formu.

Napríklad do každej domácnosti distribuujeme letáky v slovenčine alebo maďarčine, na nich sú formou jednoduchý otázok a odpovedí vysvetlené základné rozdelenia odpadov a do ktorého kontajnera triedeného zberu patria, ide o akúsi farebnú abecedu.

Ďalšou formou sú informačné kampane v regionálnych aj celoštátnych médiách, webová stránka www.triedime.sk alebo Facebook.

Ako sa zameriavate na deti?

Na ne sa sústreďujeme predovšetkým. Deti v predškolskom a školskom veku ešte len získavajú návyky. Od nich sa to potom dostáva aj k rodičom a k starým rodičom. Deti vedia byť doma veľkým „kontrolórom“.

Výučbu realizujú samotní učitelia, ktorí majú na to kvalifikáciu a skúsenosti. My im v hodinovej interaktívnej prezentácii a na animáciách vysvetľujeme, ako správne triediť odpad, respektíve, ako predchádzať jeho tvorbe.

Vychádzame z histórie, ukazujeme, ako ľudia nakladali s odpadom pred stovkami rokov a ako sa ho snažili ekologicky využiť aj na iné účely. V minulosti to mali jednoduchšie, nakoľko takmer všetok odpad bol odbúrateľný.

Máme konkrétne príklady z Hongkongu, Indie, alebo aj z našej Zemplínskej Šíravy, znečistenia vodných tokov, či skládkovania.

Deti musia rozumieť dôvodu, prečo odpad triediť. Preto vysvetľujeme, že napríklad z tridsiatich PET fliaš je možné vyrobiť jednu flisovú bundu, alebo zo 670 plechoviek rám na bicykel.

Tiež im prezentujeme video dnes už o legendárnom „Jožovi z triedičky“, stránku www.triedime.sk, alebo si môžu zahrať hru v štýle Tetris, v ktorej musia padajúci odpad vytriediť a zaradiť do správneho kontajnera. Samozrejme, pripravujeme nové, najmä online pomôcky.

Základ vašej práce teda tvorí komunikácia s pedagógmi.

Áno. Pedagóg deti lepšie pozná a inak s nimi pracuje. Materiály, ktoré mu dodáme, môže využívať na viacerých školských hodinách. Vzdelávací program sme zamerali tak, aby bol proces výučby kontinuálny, počas celého školského roka, nie jednorazový.

Prezentácie sú určené najmä pre deti z druhého stupňa základnej školy, ale pomôcky, ktoré učitelia dostanú, vedia využiť aj pre mladšie deti na rôznych predmetoch – napríklad na fyzike, chémii, alebo na predmetoch ekologickej výchovy. V tom nechávame pole pôsobnosti pre samotných učiteľov, nech oni zvážia, akou formou a problematiku vysvetliť.

Držíme sa starého príslovia - daj niekomu rybu a nasýtiš ho na pár hodín, ale ak ho naučíš chytať ryby, nasýtiš ho na celý život. 

Celý projekt robíme interne, každý z nás musí poznať legislatívu a v prípade otázok poradiť. Vďaka osobnému prístupu máme aj spätnú väzbu a vidíme environmentálnu úroveň jednotlivých regiónov.

Koľko školských a predškolských zariadení ste už vyškolili?

Do konca decembra spolu 206 základných škôl a 234 materských škôl. Nerobíme žiadne regionálne zvýhodnenia, práve naopak. Boli sme v Snine, Sabinove, Michalovciach, Vranove nad Topľou, či v Gelnici. Aj prístup k učiteľom je rovnaký – každý z nich dostane USB kľúč s interaktívnymi prezentáciami pre ZŠ a MŠ, návodom, ako na to, videami, aplikáciami a vzdelávacie pomôcky. Program neustále vylepšujeme a dopĺňame.

Pozorujete aj rozdiely v znalosti triedenia odpadov podľa regiónov?

Bezpochyby. Je celkom prirodzené, že v ekonomicky slabších regiónoch, v ktorých nie je dobre rozvinutá infraštruktúra triedeného zberu, sú znalosti školákov podstatne nižšie, inde, naopak, ľudia triedia roky a poznajú už aj detaily o kompostovaní, recyklácii a podobne. To je však celkom prirodzené.

Práve v tých slabších regiónoch našu aktivitu učitelia vítajú a vážia si pomôcky, ktoré im rozdávame.

Venujete sa aj firemnej klientele?

Áno. Školíme aj zamestnancov firiem, záujem majú najmä veľké spoločnosti. Tento program má samozrejme iný obsah, je určený pre aktívnych dospelých ľudí, teda manažérov a zamestnancov a vytvorený pre podmienky, v ktorých pracujú.

Aké sú vaše plány na tento rok?

Našou métou je vyškoliť tie obce a mestá, v ktorých financujeme triedený zber. Ale najmä posunúť odpadovú gramotnosť a zmeniť myslenie ľudí v prospech prírody.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Aplikačná novela zákona o odpadoch – časť tretia: Pneumatiky

Aplikačná novela zákona o odpadoch – časť tretia: Pneumatiky

Zmeny sa týkajú povinností výrobcu a distribútora pneumatík, ako aj ich spracovateľa. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2018/01.

Vladimír Šinák: Radikálna zmena systému môže zničiť trh

Vladimír Šinák: Radikálna zmena systému môže zničiť trh

Ministerstvo sa rozhodlo k zásadnej zmene v odpadovom hospodárstve. Návrh nového zákona o odpadoch však neprináša potrebné systémové riešenia, ale v mnohých návrhoch je krokom zlým smerom, hovorí Vladimír Šinák, predseda predstavenstva oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. Rozhovor vyšiel v mesačníku ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2014/06.

EXKLUZÍVNE: Zmeny vo vyhláške o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti od 15. októbra 2017

EXKLUZÍVNE: Zmeny vo vyhláške o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti od 15. októbra 2017

Prinášame prehľad zmien vo vyhláške č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ktorá bola zmenená v októbri minulého roku novelou vyhlášky č. 246/2017 Z. z. Týka sa najmä ohlasovania plastových tašiek.