NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Na odpady pôjde najviac peňazí pre málo rozvinuté regióny

Minister životného prostredia László Sólymos a splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin navštívili Rožňavu, ktorá je jedným z 12 regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti.

Na odpady pôjde najviac peňazí pre málo rozvinuté regióny

Foto: Brantner Gemer

Zhodli sa na potrebe podpory projektov, ktorá bude smerovať na zlepšenie životného prostredia a života ľudí, a to výstavbou kanalizácií, čistiarní odpadových vôd alebo budovaním efektívneho odpadového hospodárstva.

Rezort životného prostredia plánuje na to využiť finančné prostriedky Európskej únie i Environmentálneho fondu.

Prvá výzva už v auguste

V auguste tohto roka plánuje ministerstvo životného prostredia vyhlásiť prvú výzvu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre žiadateľov z dvanástich najmenej rozvinutých okresov.

„Tieto okresy považujem za miesta, voči ktorým máme veľmi veľký dlh. A je na čase ho začať splácať. Preto samosprávam podávame pomocnú ruku a prispôsobujeme čerpanie prostriedkov tak, aby financie boli cielené do okresov, kde cítime dlh voči ľuďom,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Z európskych peňazí má ísť 25 miliónov eur na projekty, ktoré sú zamerané na zlepšenie triedeného zberu komunálnych odpadov či zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. „V týchto projektoch nevidíme len zlepšenie životného štandardu obyvateľov či životného prostredia. Rozbehnutie odpadového hospodárstva prirodzene vytvorí pracovné miesta,“ doplnil šéf envirorezortu.

Podpora príde aj z envirofondu

Projekty samospráv z najmenej rozvinutých okresov dostanú zelenú aj v rámci podpory z Environmentálneho fondu. „Výhradne pre najmenej rozvinuté okresy pripravujeme jedinečnú možnosť čerpať dotácie na ochranu a užívanie vôd,“ zdôraznil minister.

V súčasnosti sa pripravuje špecifikácia činností na rok 2018. Dominovať bude podpora projektov na ochranu vôd a vodných zdrojov, budovanie kanalizácií, ale aj vegetačných čistiarní odpadových vôd v menších obciach alebo vodovodov.

Čistiarne odpadových vôd (ČOV) sú reálnym problémom, ktorý bol identifikovaný v akčných plánoch 8 z 12 okresov. V obciach do 500 obyvateľov žije viac ako 300 tisíc ľudí.

Z nich len jedna pätina je napojená na kanalizáciu a ešte menej na systémy čistenia odpadových vôd. „Preto sme sa inšpirovali Rakúskom, kde od roku 2000 zo všetkých ČOV s kapacitou do 500 obyvateľov je do 40 % vegetačných ČOV. Práve tie môžu byť alternatívou pre menšie obce,“ ozrejmil splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin. Prevádzkové náklady vegetačných ČOV sú podstatne nižšie počas celej ich životnosti a ich údržba je jednoduchšia.

Minister životného prostredia zároveň vyzval predstaviteľov samosprávy, aby využili túto možnosť a ponúkali kvalitné projekty. „Na každom stretnutí so starostami to hovorím a zopakujem to i dnes. Lepšia krajina sa tvorí spoločnými silami samosprávy a vlády,“ uzavrel šéf envirorezortu.

V súčasnosti medzi najmenej rozvinuté regióny patria Kežmarok, Lučenec, Rimavská Sobota, Sabinov, Sobrance, Trebišov, Vranov nad Topľou, Svidník, Poltár, Veľký Krtíš, Revúca a Rožňava.

Zdroj: MŽP SR


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Bristol za jeden mesiac enormne zvýšil mieru triedenia potravinového odpadu

Bristol za jeden mesiac enormne zvýšil mieru triedenia potravinového odpadu

Vďaka jednoduchej marketingovej kampani sa mestu podarilo zvýšiť mieru triedenia kuchynského odpadu o takmer dvojnásobok.

Kovový odpad z KIA bude mať vlastné centrum v Žiline

Kovový odpad z KIA bude mať vlastné centrum v Žiline

Zberný dvor v blízkosti železničnej vlečky bude slúžiť iba pre potreby automobilky, neskôr možno ďalšie priemyselné podniky v okolí.

Ministerstvo vydalo nové tlačivá k evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Ministerstvo vydalo nové tlačivá k evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Rezort životného prostredia vydáva v týchto dňoch nové tlačivá k vyhláške č. 366/2015 o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti a k vyhláške č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.