Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Správne trieďte, hrajte a vyhrajte

Aj vy sa chcete dozvedieť, ako dlho sa odpady v prírode rozkladajú, ako správne triediť do farebných kontajnerov, čo všetko sa nachádza v našom odpadkovom koši, čo sa deje s odpadom po jeho vytriedení alebo ako je na tom naše Slovensko s recykláciou a skládkovaním?

Správne trieďte, hrajte a vyhrajte

Toto všetko sa môžete dozvedieť vďaka novému online vzdelávaniu na stránke www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie. Test ekologickej inteligencie je projekt, ktorého jesenný cyklus trvá 13 týždňov. Pod každým týždňom sa skrýva nová zaujímavá téma. Test je určený všetkým – malým, veľkým... Ale najmä tým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o správnom triedení odpadu.

Každý pondelok počas 13 týždňov bude zverejnená jedna z tém, ktorú si účastníci naštudujú a následne zodpovedajú otázky, ktoré s danou témou súvisia.

A aby sme ich k štúdiu viac motivovali, majú možnosť zapojiť sa i do súťaže o vecné ceny. V každom hracom týždni budú spomedzi všetkých účastníkov vyžrebovaní traja, ktorí dostanú populárny fidget spinner.

Po skončení jesenného cyklu dostane každý úspešný absolvent certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu a budú vyžrebovaní traja budúci vlastníci atraktívnych cien: fotoaparátu Instax, minidronu a Bluetooth reproduktora.

On-line vzdelávanie začína 11. septembra a končí 10. decembra 2017. Výhercovia budú zverejnení 14. decembra na stránke www.triedime.sk.

Nestihli ste prvý hrací týždeň? Nevadí... Pokiaľ sa zapojíte neskôr, naštudujete si materiály a zodpoviete na otázky zo všetkých predchádzajúcich epizód, zaradíme vás do žrebovania. Jednotlivé epizódy však musia byť vyplnené v poradí, v akom boli zverejnené.

Veľa šťastia pri štúdiu!

Súťaž vyhlásila spoločnosť ENVI - PAK prostredníctvom webovej stránky www.triedime.sk a on-line i printového vydania Obecných novín. Zapojiť sa môžu všetky vekové kategórie. Pri hre nie je dôležité získať plný počet bodov, ale získať čo najviac vedomostí o tom, ako sa správať k životnému prostrediu.

Stránka www.triedime.sk obsahuje užitočné informácie o správnom triedení základných komodít – plasty, papier, sklo, kovy a VKM, hovorí o tom, čo sa deje s odpadom, ako funguje triediaca linka, zberné autá a nakoniec popisuje i zhodnotenie odpadu a recykláciu. Okrem animácií obsahuje množstvo článkov a videí.

Test ekologickej inteligencie je komplexným e-learningom určeným pre všetky vekové kategórie a je súčasťou vzdelávacieho programu ENVI – PAK zameraného na správne triedenie. Veríme, že jeho jesenná i jarná časť zaujme a že bude dobrou pomôckou aj pre školy, centrá voľného času a družiny,“ dopĺňa Silvia Nosálová.

Spoločnosť ENVI - PAK založili v roku 2003 poprední výrobcovia balených výrobkov. Odvtedy zabezpečujeme triedený zber odpadov a jeho zhodnocovanie a recykláciu. Organizáciou zodpovednosti výrobcov sme sa stali 1. júla 2016 po tom, ako nám MŽP SR 20. apríla 2016 udelilo autorizáciu pre obaly i neobalové výrobky. Sme teda najdlhšie pôsobiacou oprávnenou organizáciou (podľa Zákona o odpadoch OZV) na Slovensku. 


Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2018

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2018

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve v januári 2018, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

EXKLUZÍVNE: Zmeny vo Vyhláške, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

EXKLUZÍVNE: Zmeny vo Vyhláške, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Prinášame prehľad zmien vo vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktorá bola s účinnosťou od 1. januára tohto roku zmenená novelou č. 320/2017 Z. z.

Do projektu Misia modrá planéta sa zapojilo až 350 škôl

Do projektu Misia modrá planéta sa zapojilo až 350 škôl

Minecraft ako vzdelávacia hra. Pozoruhodný projekt environmentálnej výchovy podporila tiež organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK.