http://www.naturpack.sk
www.redox.sk
INISOFT

Tri OZV podali rozklad voči rozhodnutiu o zrušení autorizácie

Ministerstvo aj niektoré dotknuté OZV reagujú na otázky vyhýbavo.

Tri OZV podali rozklad voči rozhodnutiu o zrušení autorizácie

Foto: Fotolia

Ministerstvo životného prostredia v polovici septembra potvrdilo, že vydalo rozhodnutia, ktorými bola zo strany MŽP SR ku dňu 1. januára 2018 zrušená autorizácia na výkon činnosti organizácií zodpovednosti výrobcu (OZV) pre obaly, podľa § 94 odst. 2 pism. c) zákona o odpadoch, bližšie nešpecifikovanému počtu organizácií zodpovednosti výrobcu.

O ktoré OZV išlo, to ministerstvo nechce povedať. Až po týždni od položenia otázok potvrdilo, že rozhodnutia vydalo tri rozhodnutia o zrušení autorizácie.

„Boli vydané tri rozhodnutia o zrušení autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly,“ uviedol pre Odpady-portal.sk hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

Ako sme už informovali, podľa našich informácií, ktoré nám potvrdilo viacero nezávislých zdrojov, ide o tri konkrétne OZV, ktorým ku 1.1.2018 v prvom stupni – teda zatiaľ neprávoplatne – zrušená autorizácia na výkon činnosti OZV pre obaly. Rozhodnutia boli vydané koncom júla a v polovici augusta tohto roku.

Ide o rozhodnutia, proti ktorým možno v zmysle správneho poriadku podať rozklad do 15 dní odo dňa doručenia. Oslovili sme preto priamo všetky tri OZV, ktorých sa podľa našich informácií dotyčné prvostupňové, teda neprávoplatné rozhodnutie MŽP SR týka.

OZV podala rozklad voči rozhodnutiu, ktoré neobdržala

Spýtali sme sa ich, či majú informáciu o existencii tohto rozhodnutia MŽP SR a či bude ich spoločnosť podávať rozklad, alebo už podala rozklad.

Priamo a bez obštrukcií zareagovala iba jedna. „Obdržali sme rozhodnutie MŽP o zrušení autorizácie. S týmto rozhodnutím zásadne nesúhlasíme, keďže podľa nás došlo zo strany MŽP už v samom začiatku k pochybeniu a porušeniu zákona o správnom konaní a taktiež k nesprávnym výpočtom, na základe ktorých nám bola zrušená autorizácia. Konkrétne ide o počet zazmluvnených miest a obci k trhovému podielu. Podali sme aj rozklad a čakáme na vyjadrenie MŽP,“ vysvetlil pre Odpady-portal.sk zástupca OZV, ktorá nechce byť menovaná.

Druhá OZV uviedla, že im nebolo platne doručené platné rozhodnutie. „K dnešnému dňu (28.9.2017 – pozn. red.) nebolo našej spoločnosti platne doručené žiadne platné rozhodnutie MŽP SR vo veci zrušenia autorizácie,“ konštatovala v reakcii druhá OZV. Za irelevantnú preto označila otázku, či bude podávať rozklad.

Tieto tvrdenia však spochybňuje MŽP SR. „Všetky spoločnosti v zákonnej lehote podali rozklad voči rozhodnutiu,“ vysvetľuje T. Ferenčák.

Tretia OZV sľúbila zaslať reakciu do včerajška. „Uvedenú záležitosť riešime s právnym zástupcom. Stanovisko Vám pošleme v pondelok 2.10.2017 po konzultácii s touto advokátskou kanceláriou,“ reagoval predstaviteľ OZV. Reakciu doposiaľ nezaslali.

Ústretové na poskytovanie informácií v tejto veci nie je ani ministerstvo. „Keďže vydané rozhodnutia nie sú právoplatné, nebudeme sa bližšie k tejto veci vyjadrovať,“ uzatvára hovorca rezortu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Obyvatelia Trnavského kraja produkujú najviac odpadu na Slovensku

Obyvatelia Trnavského kraja produkujú najviac odpadu na Slovensku

Všetky obce Trnavského kraja v minulom roku vyprodukovali 268.070 ton komunálnych a drobných stavebných odpadov. Oproti predchádzajúcemu roku sa množstvo odpadu zvýšilo o 20 588 ton.

Neplníme plány. Slovensko nepredchádza vzniku odpadu tak, ako chcelo

Neplníme plány. Slovensko nepredchádza vzniku odpadu tak, ako chcelo

Vláda bude vyhodnocovať plnenie cieľov Programu predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2018. Výsledky má slabé. Navrhuje preto riešenie, ktoré plán splní.

Veľká novela zákona o odpadoch vyšla v zbierke zákonov

Veľká novela zákona o odpadoch vyšla v zbierke zákonov

Novela zákona zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z 18. októbra 2017 vyšla v zbierke zákonov minulý týždeň.