Dvořák Hager & Partners
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: APEL 2017

26.11.2017 AKTUALIZOVANÝ PROGRAM KONFERENCIE | Spoločnosť EKOS PLUS s.r.o. Vás pozýva na ďalšiu konferenciu zo série e+, tentokrát zameranú na zmeny v enviro legislatíve v roku 2017 a predstavenie predpokladaných legislatívnych zmien na rok 2018.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2017

Foto: Odpady-portal.sk

AKTUÁLNE PPOŽIADAVKY
ENVIRONMENTÁLNEJ LEGISLATÍVY
/APEL/


Tematické okruhy konferencie

 • legislatívne zmeny v roku 2017
 • predpokladaný legislatívny vývoj na rok 2018
 • odpady, EIA, IPKZ, ovzdušie, voda

Program

09:00 – 09:30 Registrácia

09:30 – 09:40 Otvorenie konferencie

 • Filip Macháček, generálny riaditeľ Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva MŽP SR

09:40 – 10:30 Aplikačná novela Zákona o odpadoch

 • Eleonóra Šuplatová, riaditeľka Odboru odpadov MŽP SR
 • Komplexné predstavenie legislatívnych zmien v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré prináša tzv. aplikačná novela zákona o odpadoch účinná od 1.1.2018. Náčrt ďalšieho smerovania legislatívnych zmien v oblasti OH.

10:30 – 11:20 Novela Zákona o ovzduší

 • Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka Odboru ochrany ovzdušia MŽP SR
 • Informácia o zmenách v zákone o ovzduší, ktorý bude účinný už od 1.12.2017.
 • Predstavenie úprav súvisiacich vykonávacích predpisov. Ďalšie predpokladané zmeny v legislatíve o ochrane ovzdušia v roku 2018.

11:20 – 12:00 Revízia Smernice EÚ ETS pre 4. obchodovateľné obdobie

 • zástupca Odboru obchodovania s emisnými kvótami MŽP SR
 • Predstavenie nedávno schválenej revízie Smernice o EÚ ETS, ktorá definuje legislatívny rámec pre účastníkov schémy obchodovania so skleníkovými plynmi pre budúce obchodovateľné obdobie, vrátane metodiky výpočtu bezodplatnej alokácie pre 4.obchodovateľné obdobie.

12:00 – 13:30 Obed

13:30 – 14:00 Novela zákona o IPKZ a jej dopad v praxi

 • Ing. Peter Šimurka, hlavný inšpektor pre IPKZ, SIŽP
 • Pohľad SIŽP na novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a jej uplatňovanie v praxi pri povoľovaní veľkých priemyselných prevádzok.

14:00 – 15:00 Legislatívny plán MŽP SR na rok 2018

 • Mgr. Radovan Katrlík, riaditeľ Odboru legislatívy MŽP SR
 • Komplexná informácia o legislatívnych zámeroch Ministerstva životného prostredia na rok 2018. Predstavenie oficiálneho legislatívneho plánu MŽP SR. Informácia o ďalších plánovaných zmenách v oblasti environmentálnej legislatívy v budúcom roku.

15:00 – 15:30 Čaša vínaInformácie

Termín: 5. december 2017

Miesto konania: Hotel Devín, Bratislava

Web: https://www.hoteldevin.sk/


Kontakt

 • Vincent Šušol, mobil: 0948 013 089, email: vincent.susol@ekosplus.sk

PrihláškaMohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2018

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v januári 2018

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve v januári 2018, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

EXKLUZÍVNE: Zmeny vo Vyhláške, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

EXKLUZÍVNE: Zmeny vo Vyhláške, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Prinášame prehľad zmien vo vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, ktorá bola s účinnosťou od 1. januára tohto roku zmenená novelou č. 320/2017 Z. z.

Do projektu Misia modrá planéta sa zapojilo až 350 škôl

Do projektu Misia modrá planéta sa zapojilo až 350 škôl

Minecraft ako vzdelávacia hra. Pozoruhodný projekt environmentálnej výchovy podporila tiež organizácia zodpovednosti výrobcov ASEKOL SK.