Dvořák Hager & Partners
www.redox.sk
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2017

V poradí 13. ročník medzinárodného kongresu sa uskutoční 23. novembra v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: DEŇ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 2017

Deň odpadového hospodárstva 2016 | Foto: Odpady-portal.sk

 • Trh
 • 10.11.2017
 • (rak)

Hlavné témy kongresu

Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

 • Zámery MŽP SR v oblasti odpadového hospodárstva SR
 • Legislatívne zmeny v oblasti plnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov v Nemecku
 • Viedeň ako príklad uplatňovania politiky odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni 
 • Akčný plán Európskej komisie pre obehové hospodárstvo

Inovácie pri využívaní potenciálu odpadov 

 • Zavádzanie motivačného triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu
 • Aspekty systémového a udržateľného nakladania s odpadmi v priemysle
 • Zhodnocovanie odpadov v cementárenskom priemysle

Slovenské odpadové hospodárstvo

 • Limity zhodnocovania a recyklácie – povinnosť štátu alebo výrobcov?
 • Komunálne odpadové hospodárstvo z pohľadu ZMOS
 • Podnikatelia a odpadové hospodárstvo

Informácie

 • Termín konania: 23. november 2017
 • Miesto konania: Bratislava, Kongresové centrum Technopol
 • Časové trvanie: od 9.00 - 16.00 hod. 
 • Rokovacie jazyky: slovensky, nemecky (simultánne tlmočenie zabezpečené)
 • Večerná diskusia: od 16.00 - 18.00 hod.
 • Téma diskusie: Splní Slovenská republika ciele odpadového hospodárstva pre rok 2020? (Vstup na diskusiu voľný). 

Predbežný program kongresu DOH 2017

Zmena programu vyhradená!

8.30 Registrácia

9.00 Oficiálne otvorenie 13. ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva

 • Moderuje: Peter Zemaník

9.15 - 10.35 | I. blok – Európske a národné politiky odpadového hospodárstva

Zámery MŽP SR v oblasti odpadového hospodárstva SR

 • Eleonóra Šuplatová / Ministerstvo životného prostredia SR (SR)
  Informácia o aktuálnom stave odpadového hospodárstva Slovenskej republiky

Legislatívne zmeny v oblasti plnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov v Nemecku

 • Mario Simon / Reclay Group GmbH (DE)
  Základné informácie o fungovaní kolektívnych systémov pre plnenie obalových povinností v Nemecku. Informácia o aktuálnych legislatívnych zmenách.

Viedeň ako príklad uplatňovania politiky odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni

 • Martina Ableidinger / Magistrát mesta Viedeň - MA48 (AT)
  Hlavné ciele mesta Viedeň pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, prax pri predchádzaní vzniku odpadov, systémy opätovného využívania a zhodnocovania odpadov

Akčný plán Európskej komisie pre obehové hospodárstvo

 • Hugo-Maria Schally / DG Environment (EK), oddelenie udržateľnej výroby, výrobkov a spotreby - video prenos (DE)
  Predstavenie nových cieľov EÚ v horizonte roku 2030

10.35 - 10.50 Diskusia

10.50 - 11.10 Prestávka na kávu

Deň odpadového hospodárstva

11.10 - 12.10 | II. Blok – Inovácie pri využívaní potenciálu odpadov

Zavádzanie motivačného triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu

 • Radek Staňka / ISNO IT, s.r.o. (CR)
  Cieľom inteligentných systémov nakladania s odpadmi na komunálnej úrovni je vyššia miera vytriedenia zložiek komunálnych odpadov, zníženie množstva zmesového odpadu a spravodlivejšia výška poplatkov

Aspekty systémového a udržateľného nakladania s odpadmi v priemysle

 • Michaela Ploszeková / Volkswagen Slovakia, a.s. (SR)
  Zabezpečenie odpadového hospodárstva od plánovania vzniku odpadov, výberu odberateľov odpadov, vedenia evidencie až po plnenie strategických cieľov

Zhodnocovanie odpadov v cementárenskom priemysle. Súčasný stav a potenciál do budúcnosti

 • Juraj Číž /  Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky (SR)
  Nezastupiteľná úloha energetického zhodnocovania odpadov v rámci obehového hospodárstva

12.10 - 12.25 Diskusia

12.25 - 13.00 Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva Zlatý mravec za rok 2017

13.00 - 14.00 Prestávka na obed

14.00 - 15.00 | III. Blok – Nakladanie s odpadmi v SR

Limity zhodnocovania a recyklácie – povinnosť štátu alebo výrobcov?

 • Annamária Tóthová / Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o. (SR)
  Informácia o európskych právnych normách zameraných na stanovenie limitov zhodnocovania a príklady ich uplatňovania vo vybraných členských štátoch

Komunálne odpadové hospodárstvo z pohľadu ZMOS

 • Jozef Turčány | Združenie miest a obcí Slovenska (SR)
  Skúsenosti s 2 ročnou aplikáciou zákona o odpadoch v praxi z pohľadu samospráv

Podnikatelia a odpadové hospodárstvo

 • Peter Krasnec | Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (SR)
  Zhodnotenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov - bariéry a návrhy na zlepšenie, kontrolu a nápravu. Pomenovanie aktuálnych problémov odpadového hospodárstva ako napr. vydávanie súhlasov na zber a recykláciu odpadov okresnými úradmi ŽP, evidencia odpadov, konkurenčne prostredie a pod.

15.00 - 15.20 | Diskusia

15.20 - 16.00 | Občerstvenie

16:00 - 18.00 DOH + | TIP: Moderovaná večerná diskusia s pozvanými hosťami

 • Splní Slovenská republika ciele odpadového hospodárstva stanovené pre rok 2020?

 • Príďte diskutovať s pozvanými hosťami! Vstup na diskusiu voľný.

 • Moderuje: Ľubomír Augustín.

Tešíme sa na Vašu účasť!


Pozvánka a prihláška

Online formulár prihlášky: http://www.doh.sk/form/sk/universal_form/?form_id=35

Aktuálne informácie o kongrese nájdete t: http://www.doh.sk/ 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka: XI. Reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Pozvánka: XI. Reprezentačný ples Odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Jedenásty ročník plesu sa uskutoční 12.1.2018 v hoteli DOUBLE TREE BY HILTON v príjemnej noblesnej atmosfére. Ples sa koná pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Pozvánka na konferenciu: biologicky rozložiteľné odpady

Pozvánka na konferenciu: biologicky rozložiteľné odpady

PRIATELIA ZEME – SPZ a JRK Waste Management vás pozývajú na 3. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 16. novembra 2017 v Agroinštitúte Nitra.

Porovnanie nadstavieb na zvoz odpadu

Porovnanie nadstavieb na zvoz odpadu

Prvé vozidlá na zvoz odpadu s rotačným lisovaním sa v Európe objavili v polovici 20-tych rokoch 20. storočia v Nemecku, kde ich uviedla na trh spoločnosť Kuka (1927).