www.redox.sk
http://www.abyvassmetibavili.sk

Skládky odpadov

Skládky odpadov

19.10.2014

Skládky odpadov

Zoznam skládok odpadov v SR.

Skládky odpadov - mapa

29.12.2009

Skládky odpadov - mapa

Skládky odpadov v SR. Mapa je v štádiu napĺňania údajmi, v prípade, že objavíte nepresné alebo už neaktuálne údaje, prosíme, aby ste nás kontaktovali. Menný zoznam skládok sa nachádza na tu.