http://www.naturpack.sk
MEVA SK
INISOFT


Vitajte v PROPERTY & ENVIRONMENT !

Naša spoločnosť je vydavateľom internetových denníkov Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326), Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) a printového mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X), ktorý vychádza s prílohou pre energetiku Energo.

Odpady-portal.sk začal vychádzať v máji roku 2009, nasledované o rok neskôr denníkom Energie-portal.sk a o ďalší rok printovým mesačníkom Odpadové hospodárstvo. Mesačník Energo, ktorý vznikol v roku 2012, vychádza od februára 2014 ako integrovaná príloha Odpadového hospodárstva.

Od svojho vzniku sa zameriavame predovšetkým na poskytovanie originálneho spravodajstva a informačného servisu pre cieľové skupiny.

Neoddeliteľnou obsahovou súčasťou sú publicistické príspevky – analýzy, názory, ako aj výber zaujímavých článkov zo zahraničných médií.

Cieľovými skupinami Odpady-portal.sk sú pôvodcovia odpadov (priemyselné a obchodné podniky, samosprávy), dodávatelia tovarov a služieb pre odpadové hospodárstvo, investori a vláda.

Energie-portal.sk sú určené najmä pre odberateľov energií (priemyselné a obchodné podniky, samosprávy), dodávateľov tovarov a služieb pre odpadové hospodárstvo, investorov a vládu.

Čitatelia vedia, že my, ako aj naši inzerenti, staviame na skutočnom výkone. Preto sme sa rozhodli ísť cestou spoplatnených článkov v online denníkoch, ako aj predplatného mesačníka Odpadové hospodárstvo.

Som rád, že môžem skonštatovať, že počet našich predplatiteľov stabilne rastie a najväčšiu časť tvoria práve klienti z oblasti priemyselných, obchodných prevádzok a samosprávy. Pre nás je to dôkazom, že naša práca má zmysel.

Ďakujeme za Vašu priazeň,

Radovan Kazda
šéfredaktor