NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Návrhy v novele zákona o odpadoch podstatne zvýšia ceny elektrospotrebičov a pre výrobcov sú likvidačné

[Tlačová správa ITAS, ADAT, ENVIDOM, SEWA] Zvýšenie cien elektrospotrebičov v slovenských obchodoch, zníženie počtu pracovných miest a zníženie konkurencieschopnosti slovenských firiem, spôsobia najnovšie pozmeňovacie návrhy Recyklačného fondu, AZZZ a ZMOS k novele zákona o odpadoch (223/2001). Novela sa bude prerokovávať v druhom čítaní už na najbližšej parlamentnej schôdzi, ktorá začne od 16. júna 2009. Podľa zástupcov výrobcov a dovozcov elektrozariadení nové návrhy im ukladajú povinnosť platiť nový poplatok do Recyklačného fondu (RF) za každý výrobok uvedený na trh.

Návrhy v novele zákona o odpadoch podstatne zvýšia ceny elektrospotrebičov a pre výrobcov sú likvidačné

Tieto dodatočné neodôvodnené príspevky do RF budú znamenať zvýšenie nákladov výrobcov a dovozcov súvisiacich s recykláciou o ďalších približne 35 miliónov EUR ročne (cca 1 miliardu Sk)! Zvýšené náklady sa následne premietnu do spotrebiteľských cien výrobkov a ďalšieho poklesu až zastavenia ich predaja. Napríklad pre chladničky a mrazničky by zvýšenie maloobchodných cien predstavovalo 10 až 20 percent, čo ešte viac podporí nákup elektrospotrebičov v okolitých krajinách. Zavedenie príspevku do RF bude teda znamenať najmä zvýšenie cien spotrebičov pre spotrebiteľov, ktorí sú už dosť zaťažení dôsledkami hospodárskej krízy! Predložené návrhy sú tak zásadným porušením Memoránd o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy podpísanými v marci 2009 medzi vládou SR a zamestnávateľmi zastúpenými AZZZ, RÚZ a Klubom 500.

Od 13. augusta 2005 uložili slovenské právne normy výrobcom a dovozcom elektrozariadení povinnosť postarať sa o svoje výrobky aj po skončení ich životnosti - teda keď sa stanú elektrodpadom. S cieľom naplniť túto zákonnú povinnosť založili výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení kolektívne systémy. Ich úlohou je zabezpečovať zber a ekologicky vhodnú recykláciu elektroodpadu. Za obdobie rokov 2005 až 2008výrobcovia a dovozcovia zabezpečili a financovali zber, prepravu a spracovanie takmer 44 - tisíc ton elektroodpadu, na čo vynaložili vyše 33 miliónov EUR (takmer jednu miliardu Sk). Súčasne vybudovali efektívny a pre spotrebiteľov pohodlný systém spätného odberu prostredníctvom predajní elektro. Tento systém je štandardný v celej Európskej únii.

Štyri roky po úspešnom spustení celého systému ohrozujú jeho efektívne fungovanie zmeny k novele zákona o odpadoch. Novela bola v apríli 2009 posunutá do prvého čítania v NR SR. Nové návrhy, ktoré predložili RF, AZZZ a ZMOS boli k novele uplatnené 9. júna 2009 vo Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Návrhy ukladajú povinnosť platiť výrobcom a dovozcom spotrebičov príspevok do neštátneho Recyklačného fondu (RF) za každý výrobok uvedený na trh, pričom RF nebude mať žiadne povinnosti zabezpečovať zber a spracovanie elektroodpadu. Tieto povinnosti a finančné náklady s nimi spojené ostanú naďalej na pleciach výrobcov a dovozcov. Navrhované spoplatnenie nemá žiadnu obdobu v EÚ.

Tieto dodatočné neodôvodnené príspevky do RF budú znamenať zvýšenie nákladov výrobcov a dovozcov súvisiacich s recykláciou o ďalších približne 35 miliónov EUR ročne (vyše jednej miliardy Sk), ktoré sa následne premietnu do spotrebiteľských cien výrobkov a ďalšieho poklesu až zastavenia ich predaja. Napríklad pre chladničky a mrazničky by zvýšenie maloobchodných cien predstavovalo 10 až 20 %. Pre zákazníka to bude znamenať zvýšenie ceny jedného výrobku o 50 – 100 EUR (1 500 až 3 000 Sk), čo ešte viac podporí nákup elektrospotrebičov v okolitých krajinách. Hospodárska kríza už dnes spôsobuje zníženie predaja elektrospotrebičov o 30-40 percent. Mnohí predajcovia v súčasnosti už bojujú o holú existenciu a viacerí zvažujú zatvorenie predajní.

Predložené návrhy sú zásadným porušením Memoránd o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť podpísanými 11. marca 2009 medzi vládou SR a zamestnávateľmi zastúpenými AZZZ SR a RÚZa medzi vládou SR a Klubom 500. V rámci týchto memoránd sa vláda v čase hospodárskej krízy zaviazala, že nebude prijímať zákony, ktoré by neprimerane zaťažili zamestnávateľov a podnikateľov ďalšími finančnými, regulačnými, či administratívnymi nákladmi nad rámec súčasnej legislatívy. Zaviazala sa naopak, že bude v čo najširšej miere podporovať a prijímať opatrenia smerujúce k udržaniu a rozširovaniu zamestnanosti a k zlepšovaniu podmienok pre podnikanie s cieľom podporiť hospodársky rast a životnú úroveň v krajine.

 

Nové návrhy k zákonu o odpadoch spôsobia:

· Zvýšenie cien elektrospotrebičov o 50 až 100 EUR, čo bude mať zásadný dopad na predaj elektrospotrebičov na Slovensku.

· Zvýšenie individuálnych dovozov zo zahraničia bez zaplatenia recyklačných poplatkov v SR, pričom odpad z nich ostane na území SRa jeho likvidáciu zaplatia výrobcovia a tým aj občania SR, čo následne spôsobí:

- zníženie počtu pracovných miest,

- zníženie daňových príjmov do štátneho rozpočtu

- a celkové zníženie konkurencieschopnosti slovenských subjektov ich neopodstatneným dodatočným finančným zaťažením

 

Proti novým návrhom k novele zákona o odpadoch protestujú nasledovné združenia:

· Asociácia dovozcov audiovizuálnej techniky (ADAT)

· Združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov (CECED Slovakia)

· IT Asociácia Slovenska (ITAS)

· Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM

· Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky EKOLAMP Slovakia

· Združenie výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky ETALUX

· Kolektívny systém pre nakladanie s elektroodpadom Elekos, s.r.o.

· Kolektívny systém SEWA, a.s.

· ZEO, s.r.o.

 

 


 [14.6.2009, rak]


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Rumunsko spustilo zálohovanie, využíva softvérové riešenie slovenskej firmy

Ide o najväčší centralizovaný zálohový systém na svete, hovorí Martin Basila zo spoločnosti Sensoneo.

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Úprava odpadov pred skládkovaním. Otázky a odpovede

Slovensko musí zabezpečiť, aby sa na skládky ukladal len upravený odpad. Pripravili sme odpovede na niektoré základné otázky.

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Názor. Sú údaje o triedenom zbere na zahodenie?

Triedený zber odpadu je spojený s reportovaním množstva údajov. V praxi to prináša mnohé výzvy, píše environmentálna špecialistka OZV NATUR-PACK Uršula Pomfyová.