NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Vláda schválila program sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015)

Vláda SR schválila dňa 9. marca 2010 štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2010 – 2015. Sanácia skládok odporúčaných MŽP SR by mala stáť 17,3 mil. eur.

Vláda schválila program sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015)

redakcia (ilustračné)

Odstraňovanie environmentálnych záťaží si za jednu z priorít postavila vláda v Programovom vyhlásení vlády SR z augusta 2006, pričom za environmentálnu záťaž sa považuje také znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu.

Z výsledkov projektu „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike“ (SAŽP, 2008) vyplýva, že na Slovensku sa nachádza 256 kontaminovaných lokalít (environmentálnych záťaží), ktoré predstavujú závažné nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. Predkladaný Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2010-2014) predstavuje strategický plánovací dokument pre systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží na Slovensku.

Ako vyplýva zo štúdie, ministerstvo životného prostredia SR odporúča prioritne zabezpečiť realizáciu prieskumu a rizikovej analýzy na 6 lokalitách, kde sa predpokladá závažná kontaminácia životného prostredia zistená na základe indícii o kontaminácii životného prostredia ako sú napr. prítomnosť zdrojov kontaminácie.

Všetky lokality sú znečistené odpadom, pričom polovicu z nich tvoria staré skládky:

 • Bratislava – Ružinov – Čierny les (Priemyselný odpad)

 • Košice – Myslava – skládka TKO (Komunálny odpad)

 • Kráľova Lehota – skládka III (Komunálny odpad)

 • Utekáč – skláreň Clara (Priemysel – sklárska výroba)

 • Fačkov – skládka TKO, centrum obce (Komunálny odpad)

 • Vysoké Tatry – skládka Pod lesom (Komunálny odpad)

Environmentálne záťaže odporúčané MŽP SR na realizáciu podrobného prieskumu, rizikovej analýzy, prípadne sanácie:

 • Chemko Strážske, a.s. – areál podniku + odpadový kanál (Priemysel – výroba chemikálií)

 • Kysucké Nové Mesto – skládka TKO (Komunálny odpad)

 • Poproč – Petrova dolina (Odkalisko)

 • Rožkovany – mrak chlórovaných uhľovodíkov (neidentifikovaný)

 • Myjava – skládka galvanických kalov – Holíčov vrch (Priemyselný odpad)

 • Krompachy Halňa (Priemyselný odpad)

 • Pukanec – skládka kalov Hampoch (Tekuté a tuhé kaly)

 • Rimavská Sobota – kasárne – mesto (Základne po bývalej SA)

 • Komárno – areál po SA, mesto (Základne po bývalej SA)

 • Vrakunská cesta – skládka CHZJD (Priemyselný odpad)

 • Kameňolom Srdce (Tekutý  a tuhý odpad)

Odhadované celkové finančné výdavky na realizáciu prieskumu, rizikových analýz a sanáciu lokalít odporúčaných MŽP SR 17 330 000,- Eur

Finančné zabezpečenie potrebných činností sa predpokladá zo štátneho rozpočtu prostredníctvom jednotlivých rozpočtových kapitol príslušných ministerstiev, ktoré sú zodpovedné za environmentálne záťaže, z fondov Európskej únie, predovšetkým cez Operačný program Životné prostredie (2007-2013), z Environmentálneho fondu a v prípade súkromnej sféry, tam kde je to oprávnené, aj na základe princípu „znečisťovateľ platí“.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

To, že sme boli 30 rokov zvyknutí na rast produkcie zmesového odpadu, neznamená, že to tak bude naďalej, vraví Petr Havelka, riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva.