NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Ministerstvo mení kurz, skládkovné poplatky sa zvyšovať nebudú

Poplatky za uloženie odpadu na skládku sa do konca budúceho roku meniť nebudú. „Slovenská republika vyhlasuje, že nemá v úmysle meniť poplatky za zneškodňovanie odpadov na skládkach odpadu v rokoch 2013 a 2014“, zaviazala sa vláda 26. marca v memorande o porozumení medzi Slovenskou republikou a United States Steel Corporation.

Ministerstvo mení kurz, skládkovné poplatky sa zvyšovať nebudú

Dreamstime.com

Memorandum podpísal za slovenskú stranu aj ministers životného prostredia Peter Žiga. Slovenská republika sa v ňom zaviazala poskytnúť výhody pre U. S. Steel Košice v prípade, že by z legislatívy EÚ vyplynula potreba meniť poplatky za zneškodňovanie odpadu.

Ohľad by sa mal vziať „na špecifické podmienky subjektov, ktoré vlastnia a prevádzkujú skládky nebezpečného a nie nebezpečného odpadu pre vlastný odpad“, uvádza dokument.


Čítajte: Úplné znenie memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a United States Steel Corporation


Pri navrhovaní budúcich zvýšení sadzieb poplatkov za ukladanie odpadu bude všetkým subjektom, ktoré vlastnia a prevádzkujú skládky nebezpečného a nie nebezpečného odpadu pre vlastný odpad, umožnené zúčastniť sa konzultácii so Slovenskou republikou s cieľom udržať poplatky pre tieto spoločnosti na najnižšej možnej úrovni – teda dostatočne vysoké, no zároveň neprevyšujúce požiadavky na naplnenie platného EU acquis.

Zmena kurzu

Ministerstvo životného prostredia navrhovalo v novom návrhu zákona o odpadoch, ktorý bol v auguste minulého roka stiahnutý z legislatívnheo procesu, zvyšovať poplatky za uloženie odpadu na skládku už od roku 2012. Zámer zvyšovania poplatkov by sa tak mal presunúť najskôr na začiatok roku 2015.

Poplatky navrhované v stiahnutom návrhu zákona o odpadoch v roku 2012:

Položka odpadov/Rok

2012

2013

2014

2015

a nasledujúce
roky zvýšené o infláciu určenú NBS

1. Inertný odpad, 1) vytriedený stavebný odpad, 2) zemina a kamenivo neobsahujúce nebezpečné látky, odpad zo sanácie skládok

1

1

1

1

2. Ostatný odpad okrem odpadu uvedeného v položkách 1, 3, 4 a 5

22

25

28

31

3. Zmesový komunálny odpad

28

31

34

37

4. Nebezpečný odpad

160

170

180

190

5. Odpad, ktorý prešiel procesom stabilizácie 3

80

85

90

95


Diskusia (0)

 1. Ing. Tomáš Schabjuk28.03.2013 (09:55)
  To sa dalo čakať. US Steel ukázal že je silnejší partner ako odporúčania Európskej únie v oblasti nakladania s odpadmi. Poplatky na skládkach sa zvyšovať nebudú ani v roku 2014, samosprávy sa potešia. Rozvoj odpadového hospodárstva, snahy splniť ciele stanovené EÚ a zabezpečiť odklon od skládkovania sa tak skoro neudeje.
 2. Marek Hrabčák29.03.2013 (08:44)
  Opakovane sa pýtam, kam chcete odkloniť ten cca 1,5 mil. T komunálneho odpadu ročne zo skládok, keď momentálne žiadnu inú alternatívu nemáme ?
  Okrem dvoch spaľovni sa nečrta v dohľadnej dobe (minimálne do roku 2015) žiadna nová prevádzka. Tých zopár pripravovaných MBU či "výrobni" RDF sumárne odkloní možno 100 000 ton MSW. A čo so zvyškom - 1,4 mil. ton ? Alebo predpokladáte, že do roku 2015 budeme na Slovensku 75 % MSW recykovať ?

  Apropo - tých 190 EUR/t NO je suverénne najvyššia cena skládkovej dane v EU27. Rád by som videl serioznu štúdia, ktoré poukáže na merateľný odklon skládkovania NO v ČR, kde takúto cenu už skôr nastavili. Okrem pokutnej "úpravy" NO  to nikam neviedlo.

  A pritom mnohé krajiny s oveľa menšou skládkou daňou (dokonca aj bez nej !) dokázali výrazne zvýšiť recyklačné percentá !

  Obľúbená mantra aktivistov o nevyhnutnom zdražení skládkovania má zrejme tuhý koreň aj v časti odborníkov. A pritom nám nedávno istá starostka pripomenul, "že separovaný zber je na Slovensku 4,5x drahší, ako skládkovanie".  To si fakt myslíte, že ľudia pri súčasnej ekonomickej kríze budu ochotní platiť namiesto 25 EUR až 100 EUR poplatok za svoj komunál ? Ako je to bežné v Rakúsku, Švajčiarsku či Nemecku ?


 3. Ing.Tomáš Schabjuk30.03.2013 (15:20)
  Nedá sa s tým súhlasiť, táto celá téma by bola vhodná na diskusiu v EEclube, no teraz je to už asi zbytočné.
  Prečo sa v SR v dohľadnej dobe nečrtajú nové možnosti na alternatívne nakaldanie s odpadmi? Veď keď si každý spočíta aké náklady ho pri investovaní do energetického zhodnocovania, či triedenia odpadov čakajú, tak sa na to hneď radšej aj vykašle. Načo by niečo staval, keď potom nebude schopní konkurovať popri cenách skládok. Rozhodnutie nezvyšovať poplatky zrejem spôsobí pozastavenie plánov aj tých málo projektov, ktoré už začali naberať jasnejšie smerovanie.
  Kam s 1,5 mil t komunálnych odpadov? Áno logistika nakladania s KO nie je vybudovaná, ale kto hovorí, že má byť vybudovaná k roku 2014, či 2015. Zvýšenie poplatkov nesmie byť prudké spočiatku zvyšovania, ale musí byť jasné, že o 3 či 4 roky bude rapídne vyššie, aby dostali obce a mestá čas a motiváciu niečo konečne spolu riešiť.
  Nikto nehovorí že tento poplatok je jediný prostriedok, ktorý zabezpečí rozvoj. Musí sa jednať o súbor opatrení, no skládková daň bude musieť byť zrejme jedno z týchto opatrení. Nerozumiem ani prečo strašíte, že by sa poplatok pre občanov mal zdvihnúť niekde na úroveň 100 € na občana. To je veľmi vysoká cena a taká by u nás nebola zrejme ani potrebná.
  Asi nie je celkom správne porovnávať skládkovú daň v ČR za NO, ktorá je takto vysoká, no KO majú na úrovni cca. 20 €/t. A áno, zrejme to nemalo vplyv na neskládkovanie odpadov. Prečo? Pri ich nákladoch na skládkovanie plus ich poplatok je ich náklad na skládkovanie kdesi na úrovni, kde by sa potrebovali dostať alternatívne zariadenia na zhodnocovanie odpadov. No keďže by za súčasných podmienok nevedeli podliezť ceny skládok, stále sa im to ešte neoplatí a CR má v pláne tento poplatok zvýšiť.
  Teda vyššia skládkovná daň na skládkovanie odpadov a popri tom najmä rozšírená zodpovednosť výrobcov za odpady. Prvé opatrenie zvýši obciam náklady, no druhé opatrenie by im malo priniesť zadarmo separovaný zber, a museli by sa snažiť čo najviac zhodnocovať. Jednoducho niečo za niečo a tým pádom reálna potreba sa zaoberať ako ušetriť.
  A prečo je samotný separovaný zber 4,5 x v danej obci drahší ako komunálny odpad? Mestá či obce si vo väčšine prípadov vyjednávajú podmienky zberu samé, tým pádom majú slabú vyjednávaciu pozíciu, a nevedia si zabezpečiť lepšie podmienky. Prečo sa obce a mestá nevedia spojiť a v tejto oblasti vytvoriť také združenie, ktoré bude nakladať s odpadmi v ich réžii a za oveľa lepších podmienok. Nič ich k tomu netlačí, ani štátna stratégia ani hrozba zvýšenia nákladov na odpady ... Jednoducho odsúva sa to na neskôr a neskôr a neskôr. A v konečnom meradle prečo vlastne separujeme odpad, kašlime na neho veď skládka je lacnejšia. Hádžme všetko do jamy. To je absolútne nesprávne porovnávať ceny skládkovného s cenami reckylácie, či zhodnocovania. Áno vyššie náklady na triedenie a recyklácia je daň za to, že chceme žiť v krajine, ktorá nám nebude poškodzovať životné prostredie. Veď aj chladnička na skládke by bola lacnejšia ako v spracovateľskom zariadení.
  Čo môže urobiť štát? V SR máme napr. niekoľko cementárni, teplárni, elektrárni, ktoré spaľujú zemný plyn či uhlie? Prečo by nemohli spolu spaľovať komunálny odpad? iste potrebovali by zmeniť technológiu, investovať do zariadení, filtrov ... Teda odpad by sme mali kam dávať, otázka je aké množstvo by vedeli spolu odoberať. Následne im poskytnúť také podmienky aby mohli zainvestovať svoje zdroje do zmeny technológie na odpady. A to môže byť napr. aj skládkovná daň. Prípadne im štát môže poskytnúť nejaké dotácie, či platby, čo by sa síce občanov priamo nedotklo, ale koniec koncov to aj tak všetci zaplatíme, no politicky by to bolo zrejme priechodnejšie. Myslím, že modelov na zmenu je viacero. Asi to chce hlavne vôľu riešiť to. Čo tak zorganizovať ďalší EEclub na tému možnosti odberu komunálnych odpadov v teplárňach, či elektrárňach. Spolu s energetikmi a prediskutovať aké sú možnosti v ich oblasti a čo všetko by to pre nich znamenalo a čo by na to potrebovali?
 4. Marek Hrabčák31.03.2013 (11:07)
  s niečim s Vami súhlasím, s podstatným však nie.
  O tom je predsa diskusia :-)

  K skládkovej dani - stači pozrieť moju diskusiu z 18.12.2012 k Vášmu príspevku:
  http://www.odpady-portal.sk/Dokument/101436/poplatky-za-ulozenie-odpadov-kolko-prostriedkov-sa-vyzbiera-a-co-s-nimi.aspx
  Nechcem sa tu hrať na proroka - neuplynuli ani 4 mesiace od mojej uvahy a jeden zo spomínaných najväčších "hráčov" už vyloboval výnimku...

  Ja nikoho nestraším cenami za OH  - vyjadrujem svoj osobný názor. 
  Stačí si overiť ekonomiku OH v susedných štátoch a inde v EU či vo svete. Prečo sú náklady v Nemecku, Švajčiarsku či Japonsku (lídroch recyklácie) cca 400-500 EUR/t ?  Odmietam ale platiť "švajčiarske ceny za rumunske služby" (slovami jednej českej ekonomky). 

  A absolútne už nerozumiem Vašej hystérii ohľadom separovaného zberu.
  Nič také ako "bezplatný separovaný zber" v trhovom hospodárstve nejestvuje !
  prečo vlastne separujeme odpad, kašlime na neho veď skládka je lacnejšia. Hádžme všetko do jamy.
  V tom sa zásadne rozchádzame.

  Aj "zelené" Nemecko spustí v tomto roku do prevádzky najviac uhoľných elektrárni za posledných 20 rokov - vyše 5300 MW, ktorými nahradí odstavené JE ! A uhlie "ekologicky" dováža až z Ameriky, kde enormne klesla jeho cena z dôvodu prebytku bridlicoveho plynu na energetickom trhu. Pritom Nemci maju zásoby uhlia na vyše 4000 rokov. O tom, že im zase stúpli emisie skleníkových plynov už asi ani nie je potrebné písať. 
 5. Radovan Kazda31.03.2013 (18:45)
  Na alternatívne nakladanie s odpadmi nemá SR vybudované kapacity, s výnimkou výroby alternatívneho paliva pre cementárne. Najbližšie roky by zvýšenie poplatkov viedlo iba k tomu, že zdražejú poplatky za odpad pre občanov. K reálnym výsledkom v recyklácii by to neviedlo.
  Počínanie ministerstva je však podivné, najmä z toho dôvodu, že rezort celé roky ťahal účastníkov trhu s odpadmi za nos - tým, že im sľuboval zvyšovanie poplatkov za uloženie odpadu. Zrazu však minister zatancoval takú, ako Fico zaspieval.
 6. Marek Hrabčák02.04.2013 (07:33)
  Na Slovensku máme cca 100 skládok odpadov. S výnimkou zopár najmenších, na ktoré sa nevzťahuje zákon o IPKZ, cca 95 % má platné povolenie podľa tohto zákona. Teda musí splnať podmienky podľa § 23 (najlepšie dostupné techniky) aj podľa § 24 (monitorovanie) zákona 39/2013.
   Pokiaľ EU smernica stanovila riadne kritéria pre takého prevádzky, nechám potom (pri ich dodržiavaní) kriminalizovanie týchto zariadení  .

  Označovať takúto riadnu prevádzku v zmysle zákona o IPKZ  za "jamu" považujem osobne za účelové až demagogické...
  (najmä z úst odborníka na OH.)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Obalový priemysel čakajú investície, ak má zvyšovať podiel recyklátu vo fľašiach

Obalový priemysel čakajú investície, ak má zvyšovať podiel recyklátu vo fľašiach

Výrobcovia nápojov nebudú čakať s primiešavaním recyklátu do obalov do roku 2025. Ale potrebujú jasné podmienky. Nie všetky firmy z odvetvia majú rovnakú štartovaciu čiaru.

Vietor vynáša mikroplasty z oceánov naspäť na pevninu

Vietor vynáša mikroplasty z oceánov naspäť na pevninu

Nový výskum zistil, že stovky tisíc ton mikroplastov, ktoré sa dostanú do oceánov môžu byť prepravené naspäť na pobrežie pomocou morského vánku.

Najväčší hriešnici v odpadoch 2019

Najväčší hriešnici v odpadoch 2019

Inšpektori životného prostredia udelili vlani v porušeniach odpadových predpisov pokuty vo výške 335-tisíc eur.