Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Medzi požiarmi dominujú horiace skládky

Najviac požiarov súvisiacich s odpadmi spôsobila manipulácia s otvoreným ohňom.

Medzi požiarmi dominujú horiace skládky

Photodune

 • Publicistika |  10.04.2013 |  Ing. Tomáš Schabjuk | Odpadový hospodár s.r.o.

Hasičskému a záchrannému zboru SR (HaZZ) môžeme závidieť ich evidenčnú rýchlosť, ktorej sa odpadové hospodárstvo ani nepribližuje. Množstvá odpadov za rok 2012 sa za celú SR pravdepodobne dozvieme až koncom roka 2013.

Hasiči poznajú štatistiky o požiaroch v odpadovom hospodárstve za rok 2012 už teraz. Faktom je, že ich sieť dodávateľov informácií je podstatne menšia. Územie Slovenska spravujú v ôsmych krajských a päťdesiatke okresných riaditeľstiev a útvarov, z ktorých sa údaje získavajú určite oveľa jednoduchšie ako od neporovnateľne vyššieho počtu subjektov ktoré nakladajú s odpadmi.

Ministerstvo vnútra SR, konkrétne Požiarnotechnický a expertízny ústav, ktorý spravuje údaje HaZZ za celú SR, poskytol údaje o požiaroch za roky 2008-2011, ako už aj za rok 2012.

Požiare súvisiace s odpadmi

HaZZ sleduje samostatne aj odpadové hospodárstvo, do ktorého zaraďuje všetky prípady súvisiace s požiarmi odpadov. Prípady sledujú podľa okresov a príčin. V oboch kategóriách je možné vidieť podrobné rozdelenie z pohľadu počtu požiarov, vyčíslených priamych škôd, či počtu zranených a usmrtených osôb.

V nasledujúcej tabuľke je prehľad údajov za roky 2008 – 2012, z ktorej vidno, že počet požiarov osciluje približne okolo počtu 2160 za rok. Z pohľadu škôd spôsobených týmito požiarmi je to oveľa rôznorodejšie.

Takmer v každom roku bola priama škoda za celú SR výrazne ovplyvnená škodami v jednom, prípadne dvoch okresoch. Napríklad v roku 2008 škodou v okrese Prešov (217 tis. €), v roku 2009 v okrese Levice (334 tis. €). V roku 2010 v okresoch Banská Bystrica a Lučenec (spolu 195 tis. €), dominuje rok 2012 v okrese Malacky (2 000 tis. €).

 

2008

2009

2010

2011

2012

Spolu

Počet požiarov

2 384

2 126

1800

2 333

2 167

10 810

Škoda priama v €

377 607

595 130

407 270

204 605

2 295 175

3 879 787

Usmrtené osoby

1

0

1

1

0

3

Zranené osoby

1

3

2

4

0

10

Z pohľadu množstva požiarov a priamej škody za roky 2008 – 2012, v členení na jednotlivé VÚC,  je na čele Bratislavský kraj. Najmenej požiarov bolo zaznamenaných v Banskobystrickom kraji a najmenšia škoda v Trenčianskom kraji.

 

2008 - 2012

Počet požiarov

Škoda priama v €

Bratislavský

2 133

2 267 780

Trnavský

1 159

181 859

Trenčianský

1 216

99 486

Nitranský

792

437 234

Žilinský

1 295

131 431

Banskobystrický

769

243 556

Prešovský

1 792

285 709

Košický

1 654

232 732

 

Zakladanie ohňov na skládkach a spaľovanie odpadov dominuje

Podstatnou informáciou sú príčiny vzniku požiarov. V nich figuruje zakladanie ohňov na skládkach odpadu a odpadkov a spaľovanie odpadu a odpadkov mimo skládok ako najvýznamnejšia príčina vzniku požiarov, až 37 percent zo všetkých príčin požiarov v odpadovom hospodárstve.

Požiare boli spôsobené najmä:

 • Manipuláciou s otvoreným ohňom  - 2482 prípadov (23 %)

 • Zakladaním ohňov na skládkach odpadu a odpadkov – 2082 prípadov (19 %)

 • Spaľovaním odpadu a odpadkov (mimo skládok) – 1899 prípadov (18 %)

 • Úmyselným zapálením neznámou osobou – 1102 prípadov (10 %)

/Článok vyšiel v mesačníku ODPADOVÉ HOSPODÁRSTV0, 2013/02./


Diskusia (2)

 1. doc.Ing.Čermák Oskár23.04.2013 (07:53)
  V uvedenom hodnotení vzniku požiarov na skládkach mi chýba stanovenie tvorby požiaru nevhodnou prevádzkou skládky, ukladaním rôzných druhov odpadu, pri ktorých môže vznikať vnútroskládkový požiar a pod. Požiare na skládach u nás tiež preukázali, že boli spôsobené vnútroskládkovým požiarom i napriek tomu uvádzaná príčína bola zakladanie požiarov. Nie je tiež zabezpečená kvalitná prevádzka skládok.
  Podrobnejšie o požiaroch na skládkach som uviedol v príspevku v ODPADOCH č.4/2009.
 2. Ing. Tomáš Schabjuk29.04.2013 (09:21)
  Takúto štatistiku HaZZ nevedie. Nemali by to asi ani ako vedieť, to by skôr mohla podať informácie IŽP, ktorá následne vyšetruje prečo k požiaru došlo.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Schválili zmeny, ktoré sa dotknú aj odpadov. Kľúčové smernice prešli revíziou

Schválili zmeny, ktoré sa dotknú aj odpadov. Kľúčové smernice prešli revíziou

Nová legislatíva rieši zápach aj emisie metánu. Prevádzkovatelia skládok majú rešpektovať závery o najlepších dostupných technikách (BAT).

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Preprava odpadu po novom: Čo nás čaká a neminie? 1. časť (PRÁVNY POHĽAD)

Prinášame prvý z článkov Kataríny Brath Liebscherovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland, týkajúci sa Nariadenia o preprave odpadu a jeho budúcom použití v praxi.

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Nezbierajme z obcí iba špinavý textilný odpad pohádzaný v kontajneroch a po zemi, píše Miroslava Kuchárová.

X
X
X
X