Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Na veľtrhu POLEKO 2013

Poľský veľtrh POLEKO 2013 – International Trade Fair of Environmental Protection, bol nielen o odpadoch.

Na veľtrhu POLEKO 2013

 • Publicistika |  10.12.2013 |  Ing. Marek Hrabčák | Geosofting Prešov
V dňoch 7. až 10. októbra 2013 sa v poľskej Poznani konal už 25. ročník Medzinárodných trhov na ochranu životného prostredia a komunálnej techniky: POLEKO a KOMTECHNIKA. Aj keď sa to zdá neuveriteľné, prvý ročník tohto ekologického veľtrhu sa uskutočnil v máji 1989.

Dnes patrí tento veľtrh medzi najvýznamnejšie európske stretnutie firiem a odborníkov z oblasti ochrany životného prostredia. Zaradil sa tak medzi podobné akcie ako ECOMONDO v Rimini, POLLUTEC v Paríži či IFAT v Mníchove. Minulý rok ho navštívilo 21 630 záujemcov, čo síce nedosahuje význam mníchovského IFAT-u (124 200 návštevníkov), ale aj tak predstavuje najvýznamnejšiu akciu v krajinách EÚ12.

Pol tisíc vystavovateľov

Organizátor trhov MTP vo svojom 290-stránkovom katalógu vystavovateľov uvádza vyše 550 samostatných subjektov. Teritoriálne najväčšie zastúpenie mali firmy z Poľska. Bohaté bolo, ale aj medzinárodné zastúpenie – Rakúsko (12), Belgicko (6), Česko (2), Dánsko (1), Francúzsko (2), Holandsko (7), Kanada (14), Litva (1), Nemecko (40), Švajčiarsko (2), Švédsko (2), Maďarsko (1), Taliansko (16). Aj keď sa to v zborníku nespomína, predsa len malo aj Slovensko svoje zastúpenie – medzi exponátmi na drvenie odpadov bolo možné vidieť aj zastúpenie firmy ČASTULIK.

Organizačne boli trhy sústredené v centrálnej časti výstaviska a zabrali celkom päť pavilónov. Dva menšie pavilóny boli zamerané na odpadové hospodárstvo – techniku na nakladanie s odpadmi.  Celkom sa tu prezentovalo 26 vystavovateľov a ďalších 12 prezentácií bolo na vonkajšej ploche medzi pavilónmi.  Išlo najmä o vozidlá na zvoz komunálneho odpadu či vyseparovaných odpadov, rôzne mobilné drviče odpadu či pojazdné sitovačky a triedičky odpadov.

V plošne najväčšom pavilóne s názvom „Salón recyklingu“ bolo vyše 335 stánkov tematicky zameraných na nakladanie s odpadmi, recykláciu odpadov, energetické využitie odpadov a environmentálne poradenstvo či vedecké ústavy. Tematicky boli najviac zastúpené firmy ponúkajúce nádoby na zber odpadov: od ekonomických variantov rôznych držiakov na plastové vrecia cez klasické plastové aj plechové KUKA nádoby až po špeciálne a umelecky stvárnené nádoby do historických centier miest.

Zaujímavosťou boli špeciálne nádoby gastroodpady či malé perforované koše s biovreckami na bioodpad do domácnosti. Druhým najvýznamnejším segmentom na výstavisku boli rôzne drviče a lisy na spracovanie odpadov. Od malých zariadení na drvenie či lisovanie papiera, plastov, plechoviek či fólií v obchodných prevádzkach až po veľké stroje do rôznych separačných liniek.

MBÚ a WtE

Pozoruhodné bolo tiež pomerne silné zastúpenie nemeckých, talianskych a rakúskych firiem s ponukou komplexnej technológie MBÚ – mechanicko-biologickej úpravy komunálnych odpadov. Od veľkých drvičov odpadu cez rôzne vibračné a pneumatické sitá až po koncovku mokrej (bioplynka) a suchej frakcie (RDF palivo).

Ďalším zaujímavým a hojne zastúpeným segmentom medzi vystavovateľmi bolo energetické využitie odpadov – WtE. S výnimkou projektu na klasickú veľkú spaľovňu komunálnych odpadov pre mesto Poznaň sa však prekvapivo prezentovali skôr firmy zamerané na malé „spaľovne“ odpadov. Dominovali tu témy ako pyrolýza, splyňovanie a najmä plazma.

Okrem kanadských firiem, ktoré propagovali plazmové technológie, tu boli aj firmy z Nemecka s technológiu čistenia plynov zo spaľovania odpadov pomocou plazmy.  Podobná pozornosť bola venovaná aj bioodpadom a najmä ich kompostovaniu.

Aj tu sa prezentovalo pomerne veľa firiem a rôznych technológií aeróbneho spracovania bioodpadov. Od klasických kompostární na otvorených hromadách cez boxové kompostárne či uzavreté haly, rôzne plastové vaky či rukávy až po samostatné stojace fermentory.    

Zelená energia

Posledným bol pavilón s názvom „Salón čistej energie“ so 128 vystavovateľmi, ktorý sa tematicky zameral na zelenú energiu, poradenstvo a environmentálne merania. Dominovali tu najmä fotovoltické panely a rôzne veterné turbíny najmä pre domácnosti. Z priemyselného použitia sa prezentovali predovšetkým firmy na klasické anaeróbne spracovanie bioodpadov – technológie pre bioplynové stanice až po kogeneračné jednotky.

Veľmi zaujímavý bol aj sprievodný program týchto výstavných trhov, ktorý pozostával z rôznych odborných seminárov či diskusných klubov. Počas štyroch dní sa ich uskutočnilo skoro 40. Najvýznamnejšie miesto zrejme prináleží Medzinárodnému kongresu na ochranu životného prostredia – ENVICON, ktorý organizovala agentúra ABRYS.

Kongres pozostával zo štyroch samostatných sekcií:  Politické nástroje ochrany životného prostredia, Právne a ekonomické aspekty nakladania s odpadmi, Výzvy pre samosprávy pri ochrane a čistení vôd, Financovanie a PPP projekty v ochrane životného prostredia.

Workshopy

Okrem tohto kongresu sa počas trhov uskutočnilo množstvo menších seminárov a workshopov:

 • German-Polish Co-operating Meetings „Networks for the Environment – Innovative Projects for the Future“

 • Fórum „čistej“ energie

 • Fórum recyklingu

 • Konferencia „Ekológia v zhode s ekonomikou“

 • Konferencia „Bioplyn a čo ďalej ?“

 • Konferencia „Kompostovanie a fermentovanie biologicky rozložiteľných odpadov“

 • Eco-Match 2012 – Brokerage Event

 • Together for the environment – EEA and Norway Grants in Poland

 • Workshop „Plasma Assisted Ait Treatment“

 • Seminár „Green Technologies under the Maple Leaf“ – Canada Trade Mission to Poland 2013

 • Konferencia „Future of Biofuels – Policy, Environment and Technology“

S výnimkou najväčšieho kongresu (ENVICON) boli všetky ostatné sprievodné podujatia zadarmo, čo sa prejavilo pomerne bohatou účasťou poslucháčov. Na mnohé z týchto akcií boli prednáškové sály beznádejne zaplnené a množstvo poslucháčov sa tlačilo pri vchodových dverách. Takýto záujem publika iste potešil organizátorov, samotných vystavovateľov, ako aj prednášajúcich.

Budúci ročník tohto významného environmentálneho podujatia sa bude konať v termíne 13. – 16. októbra 2014.

(Článok vyšiel v októbrovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo.)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Chemická recyklácia plastov nebude konkurenciou pre odpadárov ani energetikov, myslí si zástupca rafinérie

Z nádob s plastovým odpadom si zoberieme iba časť. Zvyšok, vhodný pre energetické využitie, bude mať konštantnejšiu kvalitu, vraví Vojtěch Lambl zo spoločnosti Orlen Unipetrol.

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Pribúda fotovoltického odpadu, hlási envirorezort. Skokový nárast však ešte len príde

Ročne na Slovensku pribúdajú tisíce ton nových solárnych panelov, ukazuje štatistika MŽP SR. Raz z nich bude odpad.

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

Treba sa pripraviť na pokles zmesového odpadu. Obce musia zvyšovať triedenie, mieni expert

To, že sme boli 30 rokov zvyknutí na rast produkcie zmesového odpadu, neznamená, že to tak bude naďalej, vraví Petr Havelka, riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva.