NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

MŽP zverejnilo návrh štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016-2021

Program predpokladá minúť 210 miliónov eur, pripomienkovať ho možno iba do stredy 16. decembra.

MŽP zverejnilo návrh štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na roky 2016-2021

Foto: Photodune

Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016-2021) predložil envirorezort do pripomienkového konania 10. decembra. Nadväzuje na uznesenie vlády z roku 2010 k terajšiemu návrhu ŠPS EZ (2010-2015), ktorou bola ministrovi životného prostredia uložená povinnosť predložiť v termíne do 31. decembra 2015 na rokovanie vlády program na ďalších päť rokov.

Povinnosť ministerstva vypracúvať a aktualizovať program a predložiť ho vláde na schválenie vyplýva zo zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).

Materiál nadväzuje na predchádzajúci program. Obsahuje všeobecnú časť (základné údaje, základné pojmy, definície a princípy a charakteristiku aktuálneho stavu v oblasti environmentálnych záťaží), vyhodnotenie záväznej a smernej časti predchádzajúceho programu a záväznú a smernú časť nového programu.

Určuje rámcové úlohy na postupné znižovanie negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na ľudské zdravie a životné prostredie. Stanovuje priority, ciele a programové opatrenia rozdelené do krátkodobých, strednodobých a dlhodobých časových horizontov, definuje časový a vecný harmonogram realizácie prác v oblasti riešenia environmentálnych záťaží na obdobie rokov 2016-2021, s určením najrizikovejších environmentálnych záťaží navrhnutých na riešenie z hľadiska potreby prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží a potreby vypracovania rizikovej analýzy, z hľadiska potreby monitoringu environmentálnych záťaží a z hľadiska potreby realizácie sanácie environmentálnych záťaží.

Odhaduje finančné výdavky na riešenie problematiky environmentálnych záťaží a identifikuje zdroje krytia finančných výdavkov potrebných na realizáciu prieskumu, vypracovanie rizikových analýz, realizovanie sanácie a monitoringu environmentálnych záťaží.

Celkové odhadované finančné výdavky na riešenie problematiky environmentálnych záťaží na obdobie rokov 2016 – 2021 predstavujú sumu 210 mil. eur.

Program predstavuje strategický dokument s celoštátnym dosahom a podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Oznámenie o strategickom dokumente bolo doručené 31. júla 2015. Posudzovanie bolo ukončené dňa 27. 11. 2015 vydaním stanoviska, na základe ktorého sa odporúča schválenie dokumentu.

Materiál je predložený na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie.

Zdroj:

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

V časti Nórska sa rozhodli vyhadzovať plasty do čiernych kontajnerov. Takéto sú výsledky

V časti Nórska sa rozhodli vyhadzovať plasty do čiernych kontajnerov. Takéto sú výsledky

Región stavil na plne automatizovanú triedičku zmesového odpadu so zariadeniami na spracovanie plastov a triedenie papiera, ako aj na zrušenie triedeného zberu plastov. Výsledky prekvapujú.

Zálohovanie odkloní časť odpadu zo žltých nádob. MŽP chce upraviť ciele a štandardy zberu

Zálohovanie odkloní časť odpadu zo žltých nádob. MŽP chce upraviť ciele a štandardy zberu

Zálohované PET fľaše a plechovky majú smerovať naspäť do obchodov. Ministerstvo tvrdí, že adekvátne tomu treba znížiť nároky na poskytovaný objem nádob pre plast a kovy.

Vláda prijala Program odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025. Pripúšťa aj nové ZEVO

Vláda prijala Program odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025. Pripúšťa aj nové ZEVO

Ministerstvo životného prostredia chce tiež nastaviť nové pravidlá pre kompostárne a zaviesť triedený zber textilu.