Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2020

Aktualizované: Šiesty ročník odbornej konferencie, ktorý sa vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu neuskutočnil v marcovom termíne, bol preložený na 12. - 13. október 2020.

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2020

Foto: Odpady-portal.sk

Pokiaľ to aktuálna situácia dovolí, spoločnosť Poradca podnikateľa pozýva odbornú verejnosť už na 6. ročník EPI konferencie, zameranej na problematiku odpadového hospodárstva, ktorá sa uskutoční na jeseň v jednej z najkrajších častí Nízkych Tatier, Demänovskej Doline.

Vďaka jedinečnému zoskupeniu samotných tvorcov zákona, zástupcov odbornej obce, či predstaviteľov z praxe, účastníci konferencie získajú komplexný pohľad na zmeny v právnych normách a ich dosah pre prax.

Počas obidvoch dní konferencie bude priestor na otázky v panelových diskusiách, ako aj možnosť vypočuť si zástupcov popredných spoločností, ktorí predstavia spôsob, akým riešia náročnú problematiku odpadového hospodárstva.

Konferencia Odpadové hospodárstvo 2020


Termín a miesto konania

 • 12. - 13. október 2020
 • Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná****

Prednášajúci

 • Ing. Peter Gallovič - moderátor konferencie | E. P. A. spol. s r. o.
 • Ing. Tomáš Schabjuk - moderátor panelovej diskusie počas 2. dňa | riaditeľ spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o.
 • Ing. Peter Šimurka - Ministerstvo životného prostredia SR | riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
 • Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. - Ministerstvo životního prostředí ČR | zástupce ředitele odboru odpadů
 • JUDr. Veronika Václavková - Odbor odpadového hospodárstva MŽP SR | hlavný štátny radca
 • Ing. Ivan Kapitáň - Ministerstvo životného prostredia SR | projektový manažér informačného systému odpadového hospodárstva
 • Ing. Ján Dráb - Ministerstvo životného prostredia SR | analytik Inštitútu environmentálnej politiky (IEP)
 • Ing. Martin Basila - Founder & CEO | SENSONEO j. s. a.
 • Ing. Roman Vandák - riaditeľ komoditného oddelenia organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK
 • Miroslav Jakuš - INISOFT s.r.o. | riaditeľ spoločnosti
 • Dipl. Ing. Dušan Magula - Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) | prezident asociácie
 • Bc. Zuzana Čachová - Mesto Trenčín | referent pre životné prostredie
 • Jože Gregorič - JP VOKA SNAGA d. o. o., projektový manažér a špecialista na zber odpadu
 • Ing. Juraj Jakeš - Marius Pedersen, a.s. | obchodný riaditeľ
 • JUDr. Katarína Liebscherová | advokátka, Senior Associate

Program

Pondelok 12. 10. 2020

9:30 – 10:30 hod.
Registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 – 10:40 hod.
Otvorenie konferencie
Ing. Peter Šimurka | Ministerstvo životného prostredia SR, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie

1. blok | Zmeny v právnej úprave odpadového hospodárstva a ich dopad na priemysel a obce

10:40 – 11:10 hod.
Zmeny v zákone o odpadoch schválené v roku 2019 v nadväznosti na prax odpadového hospodárstva budúcnosti
JUDr. Veronika Václavková | Odbor odpadového hospodárstva MŽP SR, hlavný štátny radca

11:10 – 11:30 hod.
Analýza fungovania triedeného zberu a rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov
Ing. Ján Dráb | Ministerstvo životného prostredia SR, analytik Inštitútu environmentálnej politiky (IEP)

11:30 – 11:50 hod.
"Nový komunálny odpad" a dopad ďalších zmien na odpadové hospodárstvo
JUDr. Katarína Liebscherová | Advokátka, Senior Associate

11:50 - 12:00 hod.
Pár slov o EPI - Ekonomický a právny systém
www.epi.sk

12:00 – 13:00 hod.
Obed

2. blok | Smerovanie odpadového hospodárstva v kontexte nových výziev

13:00 – 13:20 hod.
Vízia MŽP SR o fungovaní odpadového hospodárstva
Ing. Peter Šimurka, MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
Ing. Viera Špalková, PhD. | MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

13:20 – 13:40 hod.
Smerovanie odpadového hospodárstva v ČR
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. | Ministerstvo životního prostředí ČR, zástupce ředitele odboru odpadů

13:40 – 14:00 hod.
Ako efektívne plniť environmentálne ciele v podmienkach Slovenskej republiky
Možnosti riešenia nakladania s komunálnymi odpadmi

Ing. Roman Vandák | Riaditeľ komoditného oddelenia organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK

14:00 – 14:20 hod.
Hlavné problémy odpadového hospodárstva a možné riešenia z pohľadu praxe a zainteresovaných subjektov
Dipl. Ing. Dušan Magula | Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), prezident asociácie

14:20 – 14:40 hod.
Dopady zmien v zákone na samosprávy
Bc. Zuzana Čachová | Mesto Trenčín, referent pre životné prostredie

14:40 – 15:00 hod.
Prechod mesta Ľubľana na udržateľné nakladanie s odpadom a obehové hospodárstvo / Ljubljana´s transition to sustainable waste management and circular economy
Jože Gregorič | JP VOKA SNAGA d.o.o., projektový manažér a špecialista na zber odpadu

15:00 - 15:20 hod.
Prestávka s občerstvením

15:20 – 17:00 hod.
Panelová diskusia na tému: Akým smerom by sa malo vydať odpadové hospodárstvo do roku 2025

19:00 hod.
Spoločná večera spojená s príjemným posedením a tombolou


Konferencia Odpadové hospodárstvo 2019 | Foto: Odpady-portal.sk


Utorok 13. 10. 2020

1. blok | Elektronizácia odpadového hospodárstva

9:00 – 9:40 hod.
Aktuálny stav projektu ISOH
Ivan Kapitáň | Ministerstvo životného prostredia SR, projektový manažér informačného systému odpadového hospodárstva

9:40 – 10:00 hod.
Ako môže pomôcť elektronizácia dát odpadového hospodárstva obciam pri vývoze odpadov?
Ing. Martin Basila | Founder & CEO, SENSONEO j. s. a.

10:00 – 10:20 hod.
Ako konkrétne sa zmení evidencia odpadov od 1. 1. 2021 po zavedení ISOH SR vo svetle desaťročných skúseností z ISOH ČR?
Miroslav Jakuš | INISOFT s.r.o., riaditeľ spoločnosti

10:20 – 10:40 hod.
Systém vykazovania údajov o odpadoch v Slovinsku z pohľadu verejnej spoločnosti / The system of recording waste in Slovenia from the perspective of a public company
Jože Gregorič | JP VOKA SNAGA d.o.o., projektový manažér a špecialista na zber odpadu

10:40 – 11:00 hod.
Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:30 hod.
Panelová diskusia na tému: Je MŽP SR, ISOH a povinné osoby pripravené na elektronizáciu dát?

12:30 hod.
Ukončenie konferencie a obed


Konferencia Odpadové hospodárstvo 2019 | Foto: Odpady-portal.sk


Organizačné pokyny

Prihláška na konferenciu (rezervácia vstupenky):

Vzhľadom na pretrvávajúce nariadenie Ústredného krízového štábu SR týkajúce sa prevencie proti nákaze ochorením COVID-19 (koronavírus), bol termín konferencie presunutý z pôvodného, marcového termínu na október.

Účastníkov, ktorí už majú zakúpenú vstupenku na dané podujatie, prípadne rezervované ubytovanie v Hotel Grand Jasná****, bude o ďalšom postupe organizátor informovať emailovou alebo telefonickou formou.

 • V prípade nového záujemcu, vstupenku je možné zakúpiť tu, alebo kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 41 70 53 415 alebo +421 41 70 53 888
 • Cena konferencie je 288 EUR s DPH/1 osoba
 • V cene nie je zahrnuté ubytovanie, účastníkovi konferencie bude poskytnutá zľava

Detailné informácie o podujatí si môžete pozrieť tu.


Pozrite si fotogalériu z minulého ročníka


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

Značky
konferencie

Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v auguste 2020

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v auguste 2020

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Kontajnery na zmesový odpad častokrát obsahujú aj predmety, ktoré do nich nepatria

Kontajnery na zmesový odpad častokrát obsahujú aj predmety, ktoré do nich nepatria

OZV NATUR-PACK spolu s autorom projektu Chytrý macko a známymi osobnosťami urobili malý prieskum zloženia kontajnerov určených na zmesový odpad. Výsledok nepotešil.

Nevyhadzujme peniaze do koša, ušetrí nám ich vlastný kompost

Nevyhadzujme peniaze do koša, ušetrí nám ich vlastný kompost

Častejšie kosenie trávnika, pravidelná údržba o zeleň a kvety, či viac skonzumovaného ovocia a zeleniny. Z každej letnej aktivity vzniká množstvo zeleného a kuchynského odpadu.