Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2020

Aktualizované: Šiesty ročník odbornej konferencie, ktorý sa vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu neuskutočnil v marcovom termíne, bol preložený na 12. - 13. október 2020.

Pozvánka na konferenciu: Odpadové hospodárstvo 2020

Foto: Odpady-portal.sk

Pokiaľ to aktuálna situácia dovolí, spoločnosť Poradca podnikateľa pozýva odbornú verejnosť už na 6. ročník EPI konferencie, zameranej na problematiku odpadového hospodárstva, ktorá sa uskutoční na jeseň v jednej z najkrajších častí Nízkych Tatier, Demänovskej Doline.

Vďaka jedinečnému zoskupeniu samotných tvorcov zákona, zástupcov odbornej obce, či predstaviteľov z praxe, účastníci konferencie získajú komplexný pohľad na zmeny v právnych normách a ich dosah pre prax.

Počas obidvoch dní konferencie bude priestor na otázky v panelových diskusiách, ako aj možnosť vypočuť si zástupcov popredných spoločností, ktorí predstavia spôsob, akým riešia náročnú problematiku odpadového hospodárstva.

Konferencia Odpadové hospodárstvo 2020


Termín a miesto konania

 • 12. - 13. október 2020
 • Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná****

Prednášajúci

 • Ing. Peter Gallovič - moderátor konferencie | E. P. A. spol. s r. o.
 • Ing. Tomáš Schabjuk - moderátor panelovej diskusie počas 2. dňa | riaditeľ spoločnosti Odpadový hospodár s.r.o.
 • Ing. Peter Šimurka - Ministerstvo životného prostredia SR | riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
 • Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. - Ministerstvo životního prostředí ČR | zástupce ředitele odboru odpadů
 • JUDr. Veronika Václavková - Odbor odpadového hospodárstva MŽP SR | hlavný štátny radca
 • Ing. Ivan Kapitáň - Ministerstvo životného prostredia SR | projektový manažér informačného systému odpadového hospodárstva
 • Ing. Ján Dráb - Ministerstvo životného prostredia SR | analytik Inštitútu environmentálnej politiky (IEP)
 • Ing. Martin Basila - Founder & CEO | SENSONEO j. s. a.
 • Ing. Roman Vandák - riaditeľ komoditného oddelenia organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK
 • Miroslav Jakuš - INISOFT s.r.o. | riaditeľ spoločnosti
 • Dipl. Ing. Dušan Magula - Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) | prezident asociácie
 • Bc. Zuzana Čachová - Mesto Trenčín | referent pre životné prostredie
 • Jože Gregorič - JP VOKA SNAGA d. o. o., projektový manažér a špecialista na zber odpadu
 • Ing. Juraj Jakeš - Marius Pedersen, a.s. | obchodný riaditeľ
 • JUDr. Katarína Liebscherová | advokátka, Senior Associate

Program

Pondelok 12. 10. 2020

9:30 – 10:30 hod.
Registrácia účastníkov s občerstvením

10:30 – 10:40 hod.
Otvorenie konferencie
Ing. Peter Šimurka | Ministerstvo životného prostredia SR, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie

1. blok | Zmeny v právnej úprave odpadového hospodárstva a ich dopad na priemysel a obce

10:40 – 11:10 hod.
Zmeny v zákone o odpadoch schválené v roku 2019 v nadväznosti na prax odpadového hospodárstva budúcnosti
JUDr. Veronika Václavková | Odbor odpadového hospodárstva MŽP SR, hlavný štátny radca

11:10 – 11:30 hod.
Analýza fungovania triedeného zberu a rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov a neobalových výrobkov
Ing. Ján Dráb | Ministerstvo životného prostredia SR, analytik Inštitútu environmentálnej politiky (IEP)

11:30 – 11:50 hod.
"Nový komunálny odpad" a dopad ďalších zmien na odpadové hospodárstvo
JUDr. Katarína Liebscherová | Advokátka, Senior Associate

11:50 - 12:00 hod.
Pár slov o EPI - Ekonomický a právny systém
www.epi.sk

12:00 – 13:00 hod.
Obed

2. blok | Smerovanie odpadového hospodárstva v kontexte nových výziev

13:00 – 13:20 hod.
Vízia MŽP SR o fungovaní odpadového hospodárstva
Ing. Peter Šimurka, MŽP SR | Ministerstvo životného prostredia SR, riaditeľ odboru odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie
Ing. Viera Špalková, PhD. | MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

13:20 – 13:40 hod.
Smerovanie odpadového hospodárstva v ČR
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D. | Ministerstvo životního prostředí ČR, zástupce ředitele odboru odpadů

13:40 – 14:00 hod.
Ako efektívne plniť environmentálne ciele v podmienkach Slovenskej republiky
Možnosti riešenia nakladania s komunálnymi odpadmi

Ing. Roman Vandák | Riaditeľ komoditného oddelenia organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK

14:00 – 14:20 hod.
Hlavné problémy odpadového hospodárstva a možné riešenia z pohľadu praxe a zainteresovaných subjektov
Dipl. Ing. Dušan Magula | Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), prezident asociácie

14:20 – 14:40 hod.
Dopady zmien v zákone na samosprávy
Bc. Zuzana Čachová | Mesto Trenčín, referent pre životné prostredie

14:40 – 15:00 hod.
Prechod mesta Ľubľana na udržateľné nakladanie s odpadom a obehové hospodárstvo / Ljubljana´s transition to sustainable waste management and circular economy
Jože Gregorič | JP VOKA SNAGA d.o.o., projektový manažér a špecialista na zber odpadu

15:00 - 15:20 hod.
Prestávka s občerstvením

15:20 – 17:00 hod.
Panelová diskusia na tému: Akým smerom by sa malo vydať odpadové hospodárstvo do roku 2025

19:00 hod.
Spoločná večera spojená s príjemným posedením a tombolou


Konferencia Odpadové hospodárstvo 2019 | Foto: Odpady-portal.sk


Utorok 13. 10. 2020

1. blok | Elektronizácia odpadového hospodárstva

9:00 – 9:40 hod.
Aktuálny stav projektu ISOH
Ivan Kapitáň | Ministerstvo životného prostredia SR, projektový manažér informačného systému odpadového hospodárstva

9:40 – 10:00 hod.
Ako môže pomôcť elektronizácia dát odpadového hospodárstva obciam pri vývoze odpadov?
Ing. Martin Basila | Founder & CEO, SENSONEO j. s. a.

10:00 – 10:20 hod.
Ako konkrétne sa zmení evidencia odpadov od 1. 1. 2021 po zavedení ISOH SR vo svetle desaťročných skúseností z ISOH ČR?
Miroslav Jakuš | INISOFT s.r.o., riaditeľ spoločnosti

10:20 – 10:40 hod.
Systém vykazovania údajov o odpadoch v Slovinsku z pohľadu verejnej spoločnosti / The system of recording waste in Slovenia from the perspective of a public company
Jože Gregorič | JP VOKA SNAGA d.o.o., projektový manažér a špecialista na zber odpadu

10:40 – 11:00 hod.
Prestávka s občerstvením

11:00 – 12:30 hod.
Panelová diskusia na tému: Je MŽP SR, ISOH a povinné osoby pripravené na elektronizáciu dát?

12:30 hod.
Ukončenie konferencie a obed


Konferencia Odpadové hospodárstvo 2019 | Foto: Odpady-portal.sk


Organizačné pokyny

Prihláška na konferenciu (rezervácia vstupenky):

Vzhľadom na pretrvávajúce nariadenie Ústredného krízového štábu SR týkajúce sa prevencie proti nákaze ochorením COVID-19 (koronavírus), bol termín konferencie presunutý z pôvodného, marcového termínu na október.

Účastníkov, ktorí už majú zakúpenú vstupenku na dané podujatie, prípadne rezervované ubytovanie v Hotel Grand Jasná****, bude o ďalšom postupe organizátor informovať emailovou alebo telefonickou formou.

 • V prípade nového záujemcu, vstupenku je možné zakúpiť tu, alebo kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 41 70 53 415 alebo +421 41 70 53 888
 • Cena konferencie je 288 EUR s DPH/1 osoba
 • V cene nie je zahrnuté ubytovanie, účastníkovi konferencie bude poskytnutá zľava

Detailné informácie o podujatí si môžete pozrieť tu.


Pozrite si fotogalériu z minulého ročníka


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.

Značky
konferencie

Mohlo by vás zaujímať

Plastové fľaše nemusia pochádzať iba z ropy, ale aj rastlín

Plastové fľaše nemusia pochádzať iba z ropy, ale aj rastlín

Holandská spoločnosť zakladá biorafinériu na plastové obaly vyvinuté z prírodnej fruktózy.

Prezidentský palác podporuje správne nakladanie s elektroodpadom

Prezidentský palác podporuje správne nakladanie s elektroodpadom

V Kancelárii prezidenta SR zbierajú elektroodpad so spoločnosťou ASEKOL SK, do Prezidentského paláca prišla nová interiérová nádoba E-Box.

Populárny reťazec drogérií nahrádza jednorazové plastové tašky novou ekologickou

Populárny reťazec drogérií nahrádza jednorazové plastové tašky novou ekologickou

Od februára nájdete v ponuke dm tašiek novinku – ekologickú viacúčelovú tašku Durabag, ktorá nahrádza pôvodné jednorazové plastové tašky.