Interaktívne divadelno - hudobné predstavenie učilo deti, ako triediť odpad | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Interaktívne divadelno - hudobné predstavenie učilo deti, ako triediť odpad

Karlovarské hudobné divadlo v spolupráci s OZV ENVI - PAK prinieslo na Slovensko nový vzdelávací projekt International Children´s Music Theatre.

Interaktívne divadelno - hudobné predstavenie učilo deti, ako triediť odpad

Foto: Archív ENVI - PAK

Deti z materských a základných škôl sa o triedení odpadu vzdelávali pomocou kultúry. Karlovarské hudební divadlo – Divadlo Dětí Karlovy Vary uviedlo interaktívne dvojjazyčné (česko-slovenské) predstavenie o Balynce, dobrém štěněti a zábavnou formou ich učilo, ako správne triediť odpad.

Deti sa počas predstavenia aktívne zapájali do deja, pričom si na vlastnej koži vyskúšali základné princípy ekologického správania. Učiteľky už vopred dostali rôzne metodické materiály, a tak sa na predstavenie mohli so svojimi žiakmi pripraviť už pred jeho začiatkom.

V rozprávke s pesničkami O Balynce, dobrém štěněti hrali štyria herci, ale účinkovali v nej aj bábky. Šteniatko Balynka spoločne s partiou kamarátov objavilo zabudnutú záhradu, v ktorej vládol čarodejník – kocúr Robert. Ale jeho kúzla jedného dňa prestali fungovať, pretože v záhrade začal panovať veľký neporiadok. Balynke pomohli deti a záhadu so vznikajúcim neporiadkom nakoniec spoločne vyriešili.

Prvý ročník vzdelávacieho divadelno - hudobného projektu International Children´s Music Theatre sa uskutočnil v dňoch 23. - 27. októbra 2022.

Divadelné predstavenie má za sebou už viac ako 900 predstavení v Českej republike. Na Slovensku sa minulý týždeň uskutočnilo 10 predstavení, ktoré videlo viac ako 2000 detí z 12 základných a 13 materských škôl v Poprade, Banskej Bystrici, Trnave, Nitre a v Makove.

Čo sa v divadle naučíš, domov prinesieš

Veľmi sa teším, že sme boli súčasťou tohto podujatia. Naživo sme sledovali, ako sa deti zapájali do deja a spoluvytvárali príbeh, a ako si pomocou zážitku a emócie osvojili základné princípy triedenia,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia pre komunikáciu OZV ENVI - PAK

„Práve edukácia detí v oblasti triedenia odpadu je aj jednou z našich hlavných priorít. Deti si vedia veľmi rýchlo osvojiť návyky správneho triedenia a to, čo sa sami naučia, prinášajú domov, a ďalej tak vzdelávajú svojich rodičov aj starých rodičov,“ dodáva K. Kretter.

Šéf divadelného súboru Libor Balák po skončení predstavení skonštatoval: „Prístup k triedeniu odpadu je v Čechách aj na Slovensku veľmi podobný. Už počas samotných predstavení som videl, že deťom na Slovensku nie je triedenie odpadu cudzie, čo sa prejavilo aktívnou účasťou a zapájaním sa do aktivít priamo na javisku.“

O Divadle Dětí

Divadlo Dětí je pôvodom z Karlových Varov a nadväzuje na 40 ročnú divadelnú tradíciu. V súčasnosti osloví ročne minimálne 45 000 detí. Svojou tvorbou reflektuje potreby súčasného sveta, preto okrem iného vznikajú aj projekty zamerané na environment a históriu.

Vyššie spomínaný koncept Medzinárodného detského hudobného divadla/ICMT (International Children's Music Theatre) je v súčasnej dobe rozvíjajúca sa vetva Divadla Dětí, ktorý si kladie za úlohu šíriť myšlienku nevyhnutnosti ľudskej vzájomnosti nielen medzi divadelníkmi naprieč národnosťami, ale aj medzi najmladšími divákmi. Koncept, ktorý borí mýty o strachu z odlišnosti a spája bez ohľadu na národnosť, sociálne postavenie, osobnú históriu, vek, politické, náboženské či iné zameranie, ponúka tichú a pokornú voľbu odpovede na otázku 'Som vo svete, alebo je svet vo mne?'

O organizácii

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu.

ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

Zdroj: www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.skwww.vezmisi.ma

OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Podľa záverov štúdie treba ignorovať európske trendy technologickej modernizácie a naďalej plniť skládky cez MBÚ linky, aby sme na smetisku ostali čo najdlhšie, tvrdí ZOP.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Trinásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2023

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2023

Prvý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať v polovici novembra v Bratislave.