Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch – otázky a odpovede

Organizátor podujatia pozýva na ďalší vzdelávací seminár o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva.

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Ilustračné foto: Photodune

Seminár ponúka možnosť zhrnúť si aplikáciu problematiky odpadov už v platných novelách Zákona o odpadoch, ako aj možnosti zavedenia do praxe noviel zákona o odpadoch, ktoré boli priebežne prijaté. V kontexte novelizácií, ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov a aj tie, ktoré sa pripravujú, si účastníci prejdú blížiace sa ohlasovacie povinnosti a prípadné iné nejasnosti, ktoré sa počas roka vyskytli.

Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a porozumieť celej problematike. Účastníci si môžu priniesť vlastnú agendu odpadov alebo čokoľvek, s čím potrebujú poradiť, riešiť sa budú aj ich konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a širokú odbornú verejnosť.


Termín a miesto konania

  • 6. decembra 2023 /streda/
  • Vzdelávacie stredisko BE-SOFT, a.s., Bratislava-Ružinov

Odborný program

1. časť - Najčastejšie problémy v aplikačnej praxi v nadväznosti na novelizácie zákona o odpadoch (stavebné odpady), kontrola evidencie odpadov a ohlásení o odpadoch

2. časť - Vyhradené výrobky, kto je výrobcom. Spôsoby plnenia vyhradených povinností výrobcu. Aplikácia zmien v nadväznosti na novelizácie zákona o odpadoch v priebehu roka 2023 vo vzťahu k vyhradeným výrobkom - obaly, zmeny vo výkazoch výrobcov obalov.


Harmonogram seminára

08:30 - 09:00 – prezentácia účastníkov
09:00 - 12:00 – prednáška
12:00 - 13:00 – obed
13:00 - 15:00 – prednáška
15:00 - 15:30 – diskusia a individuálne konzultácie v prípade požiadavky


Lektorka

Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike životného prostredia s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na webe Odpady-portal.sk a odpovedá na otázky v časopise Odpady - otázky a odpovede z praxe. Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytne informácie o zmenách v zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych príkladov z praxe.


Účastnícky poplatok: 125 € bez DPH; 150 € s DPH (20%)

Kontaktné osoby:


Pozvánku aj s podrobnejšími informáciami si môžete stiahnuť tu.

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť a vyplniť priamo z internetovej stránky školiteľa. V prihláške sa nachádzajú aj podrobné informácie o školení, platbe a všeobecné obchodné podmienky.

Zdroj: BE-SOFTMohlo by vás zaujímať

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Zväz odpadového priemyslu v hodnotení zohľadňoval spôsob spracovania odpadu aj ekonomickú efektivitu. Porovnali mestá s viac ako 20-tisíc obyvateľmi.