Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Zberné dvory

Zberný dvor Humenné

06.01.2022

Zberný dvor Humenné

V Humennom sa nachádzajú dva zberné dvory.

Zberný dvor Lučenec

03.01.2022

Zberný dvor Lučenec

Nachádza sa na Fiľakovskej ceste v areáli firmy MEPOS.

Zberný dvor Bardejov

21.10.2021

Zberný dvor Bardejov

Dvor sa nachádza na Štefánikovej ulici č. 3751.

Zberný dvor Rača otvorí svoju prevádzku 15. apríla 2021

12.04.2021

Zberný dvor Rača otvorí svoju prevádzku 15. apríla 2021

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) opäť otvára prevádzku zberného dvora v mestskej časti Bratislava - Rača.

Zberný dvor Piešťany

13.02.2020

Zberný dvor Piešťany

Stredisko na zber vytriedeného komunálneho odpadu sa nachádza na Žilinskej ceste č. 122.

Zberný dvor Stará Turá

01.02.2020

Zberný dvor Stará Turá

Zberný dvor sa nachádza na Holubyho ulici za tehelňou smerom na Súš.

Zberné dvory v Košiciach

01.02.2020

Zberné dvory v Košiciach

Kam odviesť odpad v Košiciach? Na šesť zberných dvorov: na uliciach Pri bitúnku 11, Jesenského 4, Popradská, Magnezitárska 11/A, Železiarenská 49 a Napájadlá (Košice - Nad Jazerom).

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

21.01.2020

Zberný dvor „ZBERKO“ Trnavá Hora

Zberný dvor sa nachádza v dolnej časti obce na Žiarskej ceste v areáli bývalej Lesnej správy.

Zberné dvory v Trenčíne

08.01.2020

Zberné dvory v Trenčíne

Odpad môžete v Trenčíne odovzdať na tri zberné dvory na uliciach Soblahovskej, Zlatovskej a K zábraniu.

Zberné dvory v Nitre

19.10.2019

Zberné dvory v Nitre

Zberné dvory v Nitre prevádzkuje spoločnosť Nitrianske komunálne služby. Šesť zberných dvorov sa nachádza na uliciach Nábrežie mládeže 87, Tehelná 3, Braneckého, Rabčekova, v areáli Zoborských kasární a v areáli kompostárne - Medzi vodami 13/C, Nitra - Krškany.

← staršie články