Rozhovory | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : Rozhovory

Menej odpadu aj finančné úspory. Evidenciu odpadových nádob si v Senci pochvaľujú

21.09.2020

Menej odpadu aj finančné úspory. Evidenciu odpadových nádob si v Senci pochvaľujú

Vďaka evidencii všetkých nádob na odpad je v odpadovom hospodárstve poriadok a platby za vývoz odpadu sú oveľa adresnejšie, hovorí Jarmila Répássyová z Mestského úradu Senec.

Rozhovor. Odpad nie je len problémom, ale aj hodnotnou surovinou

10.06.2020

Rozhovor. Odpad nie je len problémom, ale aj hodnotnou surovinou

Odpad obsahuje suroviny a energiu, ktoré by sa mali zhodnotiť. Renomovaný rakúsky odborník v odpadovom hospodárstve nabáda, aby sme začali vnímať odpad ako hodnotnú surovinu.

Alena Popovičová: Ľudia nerozumejú tomu, že spaľovne majú bezpečné emisie

15.12.2019

Alena Popovičová: Ľudia nerozumejú tomu, že spaľovne majú bezpečné emisie

Ovzdušie na Slovensku sa zlepšuje a niektoré emisné požiadavky pre priemysel či energetiku máme prísnejšie než ostatné krajiny EÚ, hovorí Ing. Alena Popovičová, PhD. zo spoločnosti ARPenviro. Rozhovor vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2019/12.

Umberto Raiteri: Konkurencia kolektívnych systémov je nevyhnutná

22.10.2015

Umberto Raiteri: Konkurencia kolektívnych systémov je nevyhnutná

Prísne autorizačné kritériá vedú k monopolizácii trhu, hovorí Umberto Raiteri, prezident medzinárodnej organizácie výrobcov pre kolektívne nakladanie s elektroodpadom European Recycling Platform. Rozhovor vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2015/10.

Ludvik Jančo: V podpore recyklácie stavebného odpadu Slovensko zaostáva

20.05.2015

Ludvik Jančo: V podpore recyklácie stavebného odpadu Slovensko zaostáva

Západ nás predbehol nielen prísnejšími reguláciami, ale aj zodpovednosťou a environmentálnym povedomím samotných pôvodcov stavebného odpadu, hovorí Ludvik Jančo, predseda Združenia na rozvoj recyklácie stavebného odpadu. Rozhovor vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo.

Roman Malček: Sledujeme každú technológiu, ktorá príde na Slovensko

30.11.2014

Roman Malček: Sledujeme každú technológiu, ktorá príde na Slovensko

Slovensko zatiaľ nie je rozhodnuté, ktorou cestou nakladania s odpadmi sa bude uberať. V týchto podmienkach preto musíme sledovať všetky trendy na trhu s odpadmi, aby sme boli pripravení splniť požiadavky zákazníka, hovorí Roman Malček, konateľ spoločnosti REDOX, s.r.o.

Vladimír Šinák: Radikálna zmena systému môže zničiť trh

24.06.2014

Vladimír Šinák: Radikálna zmena systému môže zničiť trh

Ministerstvo sa rozhodlo k zásadnej zmene v odpadovom hospodárstve. Návrh nového zákona o odpadoch však neprináša potrebné systémové riešenia, ale v mnohých návrhoch je krokom zlým smerom, hovorí Vladimír Šinák, predseda predstavenstva oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a.s. Rozhovor vyšiel v mesačníku ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2014/06.

Hana Nováková: Obce nemožno zo systému nakladania s odpadmi vynechať

29.05.2014

Hana Nováková: Obce nemožno zo systému nakladania s odpadmi vynechať

Nový zákon o odpadoch by mal podporovať úzku spoluprácu výrobcov s obcami v systéme nakladania s odpadovými obalmi, inak hrozí strata kontinuity v rozvoji systémov a pre Slovensko riziko, že nesplní ciele EÚ, tvrdí generálna riaditeľka a predsedkyňa predstavenstva spoločnosti ENVI-PAK Hana Nováková. Rozhovor vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo.

Ronald Blaho: Kolektívne organizácie zlyhávajú v osvete

30.04.2014

Ronald Blaho: Kolektívne organizácie zlyhávajú v osvete

Bez širokej kampane u obyvateľov sa nepodarí vyzbierať v budúcnosti dostatok elektroodpadu, tvrdí Mgr. Ronald Blaho, riaditeľ spoločnosti ASEKOL SK s.r.o., kolektívnej organizácie na nakladanie s elektroodpadom.

Paul van Dongen: Našou prednosťou je kvalita

05.03.2014

Paul van Dongen: Našou prednosťou je kvalita

Naše tridsaťročné skúsenosti v technológiách na zhodnocovanie odpadov chceme ponúknuť aj na stredo- a východoeurópskom trhu, hovorí Paul van Dongen, generálny riaditeľ spoločnosti NMH s.r.o., ktorá od roku 2010 pôsobí v Seredi. Kľúčovým biznisom firmy je výroba a dodávka technológií na spracovanie odpadov a nakladanie s odpadmi.

← staršie články