NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : Poradca držiteľa odpadu

Mení sa ročné ohlásenie? Aké sú časté chyby pri vypĺňaní? Odborníčka vysvetľuje

18.01.2023

Mení sa ročné ohlásenie? Aké sú časté chyby pri vypĺňaní? Odborníčka vysvetľuje

Ak sa rozbehne priebežná evidencia cez ISOH, sumárne ročné ohlásenie stratí zmysel, vysvetľuje Zuzana Balková.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

06.01.2023

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2019

02.12.2019

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2019

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2019

27.10.2019

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v októbri 2019

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v novembri 2017

26.11.2017

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v novembri 2017

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve v novembri 2017, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Ako vypočítať množstvá vyhradeného výrobku uvedené na trh

28.07.2017

Ako vypočítať množstvá vyhradeného výrobku uvedené na trh

Poradíme Vám, ako vypočítať množstvá vyhradeného výrobku uvedené na trh pre potreby platieb do OZV alebo plnenia individuálnych povinností výrobcu vyhradeného výrobku.

Kto je pôvodcom odpadu pri čistiacich prácach?

10.07.2017

Kto je pôvodcom odpadu pri čistiacich prácach?

Paragraf 77 odsek 2 zákona o odpadoch poskytuje mnoho odlišných výkladov povinností podnikateľov. Časť z nich sa týka miesta pôsobenia podnikateľa, pre ktorého sa servisné, čistiace alebo udržiavacie práce v konečnom štádiu vykonávajú.

Odpad z firiem možno využiť aj doma. Ak prekonáte úradného šimľa

17.05.2017

Odpad z firiem možno využiť aj doma. Ak prekonáte úradného šimľa

Ak máte odpad, ktorý by mohol niekto využiť, môžete mu ho odovzdať. Je to však administratívne náročné.

Výrobcovia aj distribútori pneumatík sú o povinnosť ľahší. Aj za druhý štvrťrok

15.05.2017

Výrobcovia aj distribútori pneumatík sú o povinnosť ľahší. Aj za druhý štvrťrok

Novela odstránila niektoré administratívne povinnosti, platí to už aj za druhý kvartál.

Kam s vyradeným nábytkom z firiem?

04.05.2017

Kam s vyradeným nábytkom z firiem?

Ak firma likviduje starý nábytok, napríklad sedačky, stoličky, alebo stoly a stoličky z bufetu, mala by ho vo svojej evidencii uviesť pod niektorým katalógovým číslom. Katalóg odpadov ponúka možnosť uvádzať ho pod podksupinou Iné komunálne odpady, s kódom 20 03 07 objemný odpad (O).

← staršie články