NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Články označené značkou : EXKLUZÍVNE LEGISLATÍVA

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone č. 79/2015 o odpadoch schválené novelou zo 17. októbra 2018

30.10.2018

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone č. 79/2015 o odpadoch schválené novelou zo 17. októbra 2018

Prinášame prehľad schválených zmien v Zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmien v zákone o odpadoch od poslancov Petra Antala a Petra Kresáka

01.03.2018

EXKLUZÍVNE: Návrh zmien v zákone o odpadoch od poslancov Petra Antala a Petra Kresáka

Pozrite si prehľad navrhovaných zmien od poslancov koaličnej strany MOST-HÍD z 23. februára 2018.

EXKLUZÍVNE: Zmeny vo vyhláške o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti od 15. októbra 2017

12.01.2018

EXKLUZÍVNE: Zmeny vo vyhláške o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti od 15. októbra 2017

Prinášame prehľad zmien vo vyhláške č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ktorá bola zmenená v októbri minulého roku novelou vyhlášky č. 246/2017 Z. z. Týka sa najmä ohlasovania plastových tašiek.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z 23. marca 2017

29.03.2017

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z 23. marca 2017

Prinášame prehľad zmien v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré schválila NR SR 23. marca 2017 na svojej 14. schôdzi.

Zákon o miestnych daniach

03.03.2017

Zákon o miestnych daniach

Zákon č. 582/2004 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch

14.02.2017

Vykonávacie vyhlášky k zákonu o odpadoch

Prinášame vám zoznam všetkých vykonávacích vyhlášok k Zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov

04.02.2017

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov

Prinášame prehľad zmien vo Vyhláške č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

SaS predložila novelu zákona o odpadoch

10.04.2016

SaS predložila novelu zákona o odpadoch

Posunúť by sa mala účinnosť zákona.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 2008/98/ES o odpade

01.10.2014

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 2008/98/ES o odpade

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanoviska SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 12008/98/ES o odpade, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

14.08.2014

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanovisko SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

← staršie články