NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Články označené značkou : EXKLUZÍVNE LEGISLATÍVA

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov

04.02.2017

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov

Prinášame prehľad zmien vo Vyhláške č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov.

SaS predložila novelu zákona o odpadoch

10.04.2016

SaS predložila novelu zákona o odpadoch

Posunúť by sa mala účinnosť zákona.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 2008/98/ES o odpade

01.10.2014

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 2008/98/ES o odpade

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanoviska SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 12008/98/ES o odpade, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

14.08.2014

EXKLUZÍVNE: Návrh zmeny smernice 1999/31/ES o skládkach odpadov

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo návrh predbežného stanovisko SR k návrhom noviel „odpadových“ smerníc EPaR. Jeho súčasťou sú i znenia zmien, ktoré navrhuje Komisia. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré navrhuje Európska komisia v smernici 1999/31/ES o skládkach odpadov, zapracovaný do aktuálne platných predpisov.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

27.01.2014

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Prinášame prehľad navrhovaných zmien v Zákone č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Návrh schválila NR SR dňa 28.11.2013, vyšiel vyšiel v Zbierke zákonov. (21.12.2013), čiastka 102, číslo 434/2013. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2014.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele č. 484/2013 zákona č. 223/2001 o odpadoch

08.01.2014

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele č. 484/2013 zákona č. 223/2001 o odpadoch

Prinášame prehľad zmien v Zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ako ich schválila Národná rada SR na 27. schôdzi NR SR dňa 28.11.2013. Zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 484/2013 a nadobudol platnosť 1.1.2014.

EXKLUZÍVNE. Navrhované zmeny v zákone o poplatkoch za uloženie odpadov

19.06.2013

EXKLUZÍVNE. Navrhované zmeny v zákone o poplatkoch za uloženie odpadov

Prinášame prehľad navrhovaných zmien v Zákone č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Návrh predložilo MŽP SR dňa 15.6.2013 do medzirezortného pripomienkového konania.

EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone o IPKZ?

10.02.2013

EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone o IPKZ?

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ). Nový zákon schválila NR SR dňa 31.1.2013, zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2013.

EXKLUZÍVNE. Prehľad navrhovaných zmien vo vyhláške č. 126/2004 Z.z.

23.01.2013

EXKLUZÍVNE. Prehľad navrhovaných zmien vo vyhláške č. 126/2004 Z.z.

Prinášame prehľad navrhovaných zmien vo vyhláške č. 126/2004 Z.z. z 27. februára 2004 o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb.