Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Články označené značkou : Barometer

Barometer: Stiahnutie návrhu zákona o odpadoch

27.08.2012

Barometer: Stiahnutie návrhu zákona o odpadoch

Expertom v oblasti odpadového hospodárstva sme preto položili otázku, či hodnotia pozitívne stiahnutie návrhu zákona o odpadoch. Z viac ako stovky oslovených odborníkov odpovedali dvanásti.

Barometer: Dotácie súkromným subjektom

04.07.2012

Barometer: Dotácie súkromným subjektom

Expertom v oblasti odpadového hospodárstva sme preto položili otázku, či súhlasia s tým, aby vláda nerozlišovala pri udeľovaní dotácií medzi súkromným a verejným sektorom.

Barometer: Programové vyhlásenie vlády SR

05.06.2012

Barometer: Programové vyhlásenie vlády SR

Vláda SR schválila v máji tohto roku svoje programové vyhlásenie. Expertom v oblasti odpadového hospodárstva sme preto položili otázku, či Programové vyhlásenie vlády SR má predpoklad priniesť progresívne zmeny v odpadovom hospodárstve SR. Z viac ako stovky oslovených odborníkov odpovedali siedmi. Barometer odpadového hospodárstva bol zverejnený v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo.

Barometer: Separovaný zber zadarmo?

18.05.2012

Barometer: Separovaný zber zadarmo?

Na fakturovaní služieb „zadarmo“ nepanuje zhoda

Barometer: Envirorezort po roku

18.03.2012

Barometer: Envirorezort po roku

V novembri roku 2010 bola obnovená činnosť Ministerstva životného prostredia SR. Skrátené volebné obdobie neumožnilo ministerstvu zrealizovať všetky ciele, ktoré si vláda stanovila vo svojich programových úlohách na štyri roky. V oblasti odpadového hospodárstva však bolo potrebné riešiť niekoľko akútnych problémov, najmä transponovanie rámcovej smernice o odpadoch do našej legislatívy a schválenie Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015.

Barometer: Rozšírená zodpovednosť výrobcu

13.02.2012

Barometer: Rozšírená zodpovednosť výrobcu

Expertom v oblasti odpadového hospodárstva sme preto položili otázku, týkajúcu sa práve rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Z vyše osemdesiatky oslovených odborníkov, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach trhu s odpadmi, odpovedali na otázku šiesti.

Barometer: Ako zmeniť zákon o odpadoch?

16.11.2011

Barometer: Ako zmeniť zákon o odpadoch?

Ministerstvo životného prostredia finišuje v týchto týždňoch s prípravou nového zákona o odpadoch, písali sme v úvode júnového barometra názorov odborníkov, manažérov a ďalších expertov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve SR. O pol roka neskôr je zjavné, že zákon nielenže podnes nebol, ale do volieb ani nebude predložený do pripomienkového konania. Napriek tomu sme expertom položili otázku, čo považujú za najdôležitejšiu problematiku odpadového hospodárstva v SR, ktorú by bolo potrebné upraviť v základnej odpadovej norme.

Barometer: Zlúčenie zákonov o odpadoch a o obaloch do jedného zákona

06.06.2011

Barometer: Zlúčenie zákonov o odpadoch a o obaloch do jedného zákona

Ministerstvo životného prostredia finišuje v týchto týždňoch s prípravou nového zákona o odpadoch. V tejto súvislosti sme odborníkom, manažérom a ďalším expertom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve SR položili otázku, či by považovali za správne, ak aby sa zlúčili zákony o odpadoch a o obaloch do jedného zákona. Respondenti sa v tejto otázke v názoroch výrazne líšia.

Barometer: Aké zmeny si želáte v roku 2011?

03.01.2011

Barometer: Aké zmeny si želáte v roku 2011?

S príchodom nového roku 2011 sme odborníkom, manažérom a ďalším expertom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve SR položili otázku, aké zmeny si želajú v legislatíve odpadového hospodárstva a na trhu s odpadmi v SR v tomto roku. Respondenti si želajú najmä zmeny v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov, skvalitnenie transparentných trhových podmienok, zrušenie ochranárskych regulácií a činnosti Recyklačného fondu.

Barometer: Mala by byť zachovaná existencia Recyklačného fondu?

07.12.2010

Barometer: Mala by byť zachovaná existencia Recyklačného fondu?

V jedenástom barometri názorov sme odborníkom, manažérom a ďalším expertom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve SR položili otázku, týkajúcu sa budúcnosti Recyklačného fondu.

← staršie články