NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Články označené značkou : Barometer

Barometer. Prináša novela zákona o odpadoch viac pozitív ako negatív?

19.04.2017

Barometer. Prináša novela zákona o odpadoch viac pozitív ako negatív?

V druhej polovici marca národná rada schválila rozsiahlu novelu zákona o odpadoch. Odborníkov v oblasti odpadového hospodárstva sme sa spýtali na to, či vnímajú schválenú novelu viac pozitívne ako negatívne. Tesná väčšina ju vníma pozitívnejšie.

Barometer. Splní návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si ministerstvo stanovilo?

05.03.2015

Barometer. Splní návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si ministerstvo stanovilo?

Ministerstvo životného prostredia v dôvodovej správe k zákonu o odpadoch uvádza niekoľko cieľov, ktoré má nový zákon o odpadoch splniť. Odborníkov v oblasti odpadového hospodárstva sme sa spýtali na to, či splní návrh zákona o odpadoch ciele, ktoré si MŽP SR stanovilo. Väčšina sa domnieva, že nie.

Barometer: Zákaz výkupu kovového odpadu

10.06.2013

Barometer: Zákaz výkupu kovového odpadu

Dňa 10. mája 2013 zverejnilo ministerstvo životného prostredia dokument s názvom Legislatívny zámer zákona o odpadoch. Zámer obsahuje aj návrh zaviesť zákaz výkupu odpadu z farebných kovov a iného kovového odpadu od fyzických osôb – nepodnikateľov. Expertov v odpadovom hospodárstve sme sa spýtali, či súhlasia s týmto návrhom.

Barometer: Povinnosti zasielania hlásení

04.12.2012

Barometer: Povinnosti zasielania hlásení

Barometer názorov expertov v odpadovom hospodárstve na povinnosť podnikateľov zasielať hlásenia o odpadoch.

Barometer: Stiahnutie návrhu zákona o odpadoch

27.08.2012

Barometer: Stiahnutie návrhu zákona o odpadoch

Expertom v oblasti odpadového hospodárstva sme preto položili otázku, či hodnotia pozitívne stiahnutie návrhu zákona o odpadoch. Z viac ako stovky oslovených odborníkov odpovedali dvanásti.

Barometer: Dotácie súkromným subjektom

04.07.2012

Barometer: Dotácie súkromným subjektom

Expertom v oblasti odpadového hospodárstva sme preto položili otázku, či súhlasia s tým, aby vláda nerozlišovala pri udeľovaní dotácií medzi súkromným a verejným sektorom.

Barometer: Programové vyhlásenie vlády SR

05.06.2012

Barometer: Programové vyhlásenie vlády SR

Vláda SR schválila v máji tohto roku svoje programové vyhlásenie. Expertom v oblasti odpadového hospodárstva sme preto položili otázku, či Programové vyhlásenie vlády SR má predpoklad priniesť progresívne zmeny v odpadovom hospodárstve SR. Z viac ako stovky oslovených odborníkov odpovedali siedmi. Barometer odpadového hospodárstva bol zverejnený v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo.

Barometer: Separovaný zber zadarmo?

18.05.2012

Barometer: Separovaný zber zadarmo?

Na fakturovaní služieb „zadarmo“ nepanuje zhoda

Barometer: Envirorezort po roku

18.03.2012

Barometer: Envirorezort po roku

V novembri roku 2010 bola obnovená činnosť Ministerstva životného prostredia SR. Skrátené volebné obdobie neumožnilo ministerstvu zrealizovať všetky ciele, ktoré si vláda stanovila vo svojich programových úlohách na štyri roky. V oblasti odpadového hospodárstva však bolo potrebné riešiť niekoľko akútnych problémov, najmä transponovanie rámcovej smernice o odpadoch do našej legislatívy a schválenie Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2011-2015.

Barometer: Rozšírená zodpovednosť výrobcu

13.02.2012

Barometer: Rozšírená zodpovednosť výrobcu

Expertom v oblasti odpadového hospodárstva sme preto položili otázku, týkajúcu sa práve rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Z vyše osemdesiatky oslovených odborníkov, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach trhu s odpadmi, odpovedali na otázku šiesti.

← staršie články