drobný stavebný odpad | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : drobný stavebný odpad

Dotácia na obnovu domu sa bude dať využiť aj na odstránenie azbestu. Tu sú prvé podrobnosti

12.01.2022

Dotácia na obnovu domu sa bude dať využiť aj na odstránenie azbestu. Tu sú prvé podrobnosti

Príspevok na komplexnú obnovu rodinného domu môže pokryť 50 % nákladov. K oprávneným výdavkom má patriť aj odstraňovanie azbestu, napríklad eternitových striech.

Ako zneškodňovať stavebné odpady s obsahom azbestu? Ministerstvo vydalo usmernenie

31.12.2021

Ako zneškodňovať stavebné odpady s obsahom azbestu? Ministerstvo vydalo usmernenie

Požiadavky, ktoré ukladá zákon o odpadoch, sa zmenili.

Stavebníkom pribudnú povinnosti. Ministerstvo chce zvýšiť recykláciu stavebného odpadu

25.11.2021

Stavebníkom pribudnú povinnosti. Ministerstvo chce zvýšiť recykláciu stavebného odpadu

Pri stavbách a demoláciách bude povinnosťou zriadiť miesta na triedenie odpadov.

Odpad je zdroj. Dokazuje to aj malá slovenská obec

26.10.2020

Odpad je zdroj. Dokazuje to aj malá slovenská obec

Obec Veľké Turovce je názorným príkladom toho, akú dôležitú rolu pri prechode k obehovému hospodárstvu zohrávajú samosprávy.

Ako na odstránenie starej stavby?

29.10.2019

Ako na odstránenie starej stavby?

Ak ste kúpili alebo zdedili pozemok, na ktorom stojí starý dom a chcete ho zbúrať, čaká vás množstvo vybavovačiek. Povolenia aj likvidácia odpadu vyžadujú čas i siahnutie do peňaženky.

Stavebný odpad spôsobuje investorom problémy. Zákon z nich spravil pôvodcov odpadu

08.12.2016

Stavebný odpad spôsobuje investorom problémy. Zákon z nich spravil pôvodcov odpadu

Pri stavebných prácach vzniká odpad, ktorého pôvodcom má byť po novom investor. Ustanovenia zákona sú však nejasné.

Stavebné firmy čelia novým povinnostiam

24.06.2016

Stavebné firmy čelia novým povinnostiam

Stavebné firmy už nie sú podľa nového zákona o odpadoch pôvodcami odpadov, ale pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú – teda ten, pre koho bolo udelené stavebné povolenie (§ 77 odst. 2).

V novom zákone o odpadoch pribudla okresným úradom nová povinnosť

09.06.2016

V novom zákone o odpadoch pribudla okresným úradom nová povinnosť

Podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa od 1.1.2016 orgány štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrujú aj k dokumentácií v kolaudačnom konaní. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa tak po novom vyjadruje okrem územného a stavebného konania ešte aj ku kolaudácii, teda trikrát k tej istej stavbe.

Ktorý odpad možno použiť na povrchovú úpravu terénu?

20.03.2016

Ktorý odpad možno použiť na povrchovú úpravu terénu?

Inertný odpad spôsobuje nejasnosti v definícii podľa nového zákona aj pri povoľovacom konaní zo strany okresných úradov. Poznáme reakciu ministerstva.

Ako zapracovať miestny poplatok za drobný stavebný odpad? Ministerstvo vydalo usmernenie

02.12.2015

Ako zapracovať miestny poplatok za drobný stavebný odpad? Ministerstvo vydalo usmernenie

MŽP vydalo Usmernenie k miestnemu poplatku za drobný stavebný odpad v súlade so zákonom o odpadoch a zákone o miestnych daniach.

← staršie články