VIK | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Články označené značkou : VIK

Čo s ohlásením o materiálovom toku odpadov z obalov?

27.04.2016

Čo s ohlásením o materiálovom toku odpadov z obalov?

Ako na prílohu č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/04.

Kaly a odpady 2016

24.04.2016

Kaly a odpady 2016

Zaujímavosti z konferencie o využití odpadových kalov. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/04.

Zmenili sa od tohto roku požiadavky na prevádzku skládky odpadov?

22.03.2016

Zmenili sa od tohto roku požiadavky na prevádzku skládky odpadov?

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch prináša viaceré zmeny v povinnostiach prevádzkovateľov skládok odpadov. Paragraf 19 sa venuje týmto povinnostiam podrobnejšie. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/03.

Skládkovanie odpadov v SR

11.03.2016

Skládkovanie odpadov v SR

Zatiaľ dominujúci spôsob konca odpadov na Slovensku. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/03.

Paragraf 58 zákona o odpadoch – riešenie alebo nezmysel?

03.03.2016

Paragraf 58 zákona o odpadoch – riešenie alebo nezmysel?

Sporný paragraf spôsobuje veľa nejasností a problémov.

Obce vs bioodpad

23.02.2016

Obce vs bioodpad

Povinnosti obcí pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý vzniká na území obce. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/02.

Nové požiadavky na kompostovanie odpadov

08.02.2016

Nové požiadavky na kompostovanie odpadov

Vyhláška č. 371/2015 upravuje podmienky pre malé aj priemyselné kompostárne.

„Nulové riadky“. Písať či nepísať?

27.01.2016

„Nulové riadky“. Písať či nepísať?

William Shakespeare sa vo svojom diele pýtal nejako podobne, ako sa ja pýtam, či do Evidenčného listu odpadu písať alebo nepísať „nulové riadky“ pri vzniku odpadu, ak odpad v danom mesiaci nevznikol.Komentár vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/01.

Požiadavky pre obce na triedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad

23.01.2016

Požiadavky pre obce na triedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Tento príspevok nadväzuje na predchádzajúci, ktorý sa venoval triedenému zberu štyroch zložiek komunálnych odpadov v obciach. Dnešný príspevok sa bude venovať povinnostiam obce pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý vzniká na území obce.

Pozvánka na školenie: Evidenčné a ohlasovacie povinnosti podľa nového zákona o odpadoch a vyhlášky

12.01.2016

Pozvánka na školenie: Evidenčné a ohlasovacie povinnosti podľa nového zákona o odpadoch a vyhlášky

Pozývame Vás na poldňové školenie o evidenčných a ohlasovacích povinnostiach podľa nového zákona o odpadoch a vykonávacej vyhlášky č. 366/2015 Z. z., ktoré sa uskutoční dňa 20. januára 2016 v Bratislave. Poskytujeme zľavu pre predplatiteľov Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk.

← staršie články