NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : čistiareň odpadových vôd

Grécko bude platiť za ignorovanie smernice o odpadových vodách

22.10.2015

Grécko bude platiť za ignorovanie smernice o odpadových vodách

Pretože mešká v implementácii smernice o čistení odpadových vôd, musí zaplatiť fixnú pokutu 10 miliónov eur a pravidelnú pokutu vo výške 3,64 milióna eur za každý semester omeškania.

Bioplynové stanice a biologicky rozložiteľný odpad

20.09.2015

Bioplynové stanice a biologicky rozložiteľný odpad

Cielene pestovaná plodina nie je udržateľná. Šanca pre biologicky rozložiteľný odpad? Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2015/07.

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia

06.07.2015

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou.