Ponitrianske združenie obcí | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Články označené značkou : Ponitrianske združenie obcí

ZMOS, Únia miest a 25 zberových spoločností žiadajú viac financií do triedeného zberu

30.09.2020

ZMOS, Únia miest a 25 zberových spoločností žiadajú viac financií do triedeného zberu

Zberové spoločnosti sa sťažujú, že platby od OZV im dlhodobo nestačia na pokrytie reálnych nákladov na triedený zber odpadu.

Ľuboš Kolárik: Dosiahli sme prvú métu

21.07.2015

Ľuboš Kolárik: Dosiahli sme prvú métu

S predsedom združenia Ľubošom Kolárikom sme sa zhovárali o prvých skúsenostiach s novým systémom nakladania s odpadmi v obciach. Rozhovor vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2015/07.

Ponitrianske združenie separuje po novom

21.07.2015

Ponitrianske združenie separuje po novom

Separovaný zber a zhodnocovanie bioodpadu sú už v prevádzke, v obciach dominuje spokojnosť. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2015/07.