Správa o stave životného prostredia SR v roku 2020 | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : Správa o stave životného prostredia SR v roku 2020

V roku 2020 sme vyprodukovali viac nebezpečného odpadu. Narástlo aj jeho skládkovanie

07.03.2022

V roku 2020 sme vyprodukovali viac nebezpečného odpadu. Narástlo aj jeho skládkovanie

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo údaje o odpadovom hospodárstve v roku 2020.

Správu o stave ŽP ministerstvo opäť nezverejnilo načas. Tvrdí, že opäť covid

05.01.2022

Správu o stave ŽP ministerstvo opäť nezverejnilo načas. Tvrdí, že opäť covid

MŽP má zákonnú povinnosť vydať správu za daný rok najneskôr do 15. decembra nasledujúceho roka. Správu za rok 2019 sprístupnilo až v apríli 2021. A správa za rok 2020 ešte nie je na svete.