inšpekcia | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Články označené značkou : inšpekcia

SIŽP v odpadoch v roku 2013: Inšpektori udelili pokuty za viac ako 76 tisíc eur

03.09.2014

SIŽP v odpadoch v roku 2013: Inšpektori udelili pokuty za viac ako 76 tisíc eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v prvom polroku tohto roka v oblasti odpadového hospodárstva 369 kontrol. Porušenie právnych predpisov inšpektori zistili pri 94 kontrolách, za ktoré uložili 94 pokút v celkovej výške 76 250 eur.

Inšpekcia uložila v prvom polroku pokuty v celkovej výške 350 000 eur

18.08.2014

Inšpekcia uložila v prvom polroku pokuty v celkovej výške 350 000 eur

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v prvom polroku 1 671 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri každej piatej z nich a uložili 284 pokút v celkovej výške 350 tisíc eur. Najviac pokút uložili inšpektori ochrany vôd, najvyšší počet opatrení na nápravu zas inšpektori integrovaného povoľovania a kontroly.

Inšpektori SIŽP vyzbierali tony odpadu

19.06.2014

Inšpektori SIŽP vyzbierali tony odpadu

Inšpektori a ďalší zamestnanci Slovenskej inšpekcie životného prostredia reagovali na májovú výzvu eurokomisára pre životné prostredie Janeza Potočnika „Vyčistime si Európu!“ Jej základná myšlienka bola zmobilizovať čo najviac dobrovoľníkov s cieľom odstrániť odpad vo svojom okolí, odbremeniť voľnú prírodu od odpadkov a čiernych skládok.

SIŽP v IPKZ v roku 2013: inšpektori udelili pokuty za vyše 132 tisíc eur

31.03.2014

SIŽP v IPKZ v roku 2013: inšpektori udelili pokuty za vyše 132 tisíc eur

V rámci integrovaného povoľovania vydali inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia v minulom roku 534 právoplatných rozhodnutí. Z nich sa 441 týkalo povolenia zmien v činnosti prevádzok, v 79 prípadoch išlo o rozhodnutia inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu a 14 povolení bolo vydaných na činnosť nových prevádzok.

Inšpektori: takmer 60 percent kontrolovaných obcí porušilo odpadovú legislatívu

26.02.2014

Inšpektori: takmer 60 percent kontrolovaných obcí porušilo odpadovú legislatívu

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur.

SIŽP vlani urobila vyše 3 000 kontrol, uložila pokuty za takmer 650 tisíc eur

17.02.2014

SIŽP vlani urobila vyše 3 000 kontrol, uložila pokuty za takmer 650 tisíc eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) urobila v minulom roku 3 179 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila pri 756 z nich. Podľa generálneho riaditeľa SIŽP Ota Hornáka sa environmentálne vedomie občanov a podnikateľských subjektov zlepšilo, o čom svedčí pokles počtu porušení právnych predpisov v životnom prostredí o 1,5 percenta v porovnaní s rokom 2012.

Obchodník s odpadom vozil smeti na čierne skládky

04.02.2014

Obchodník s odpadom vozil smeti na čierne skládky

Polícia obvinila Jozefa G. (56) z obce pri Sabinove zo zločinu nedovoleného nakladania s odpadom. Podnikateľ prevzal od obcí tisíce ton odpadov, pričom si dal zaplatiť za jeho odvoz, ale vyviezol ich na nelegálne skládky.