Alexander Jančárik | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Články označené značkou : Alexander Jančárik

Ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom – pozor na štatutárnych zástupcov

26.01.2017

Ohlásenie o vzniku a nakladaní s odpadom – pozor na štatutárnych zástupcov

Pomaly sa blíži 28. február, teda konečný termín pre podanie Ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom (podľa § 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti), ktoré sa podáva na tlačive podľa vzoru v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

Vyšlo druhé aktualizované vydanie publikácie Evidencia a ohlasovanie odpadov

22.01.2017

Vyšlo druhé aktualizované vydanie publikácie Evidencia a ohlasovanie odpadov

Spoločnosť VIK s.r.o. pripravila druhé vydanie elektronickej publikácie s názvom Evidencia a ohlasovanie odpadov od autorov Eleny BodíkovejAlexandra Jančárika.

Čo s ohlásením o materiálovom toku odpadov z obalov?

27.04.2016

Čo s ohlásením o materiálovom toku odpadov z obalov?

Ako na prílohu č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/04.

Skládkovanie odpadov v SR

11.03.2016

Skládkovanie odpadov v SR

Zatiaľ dominujúci spôsob konca odpadov na Slovensku. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo, 2016/03.

„Nulové riadky“. Písať či nepísať?

27.01.2016

„Nulové riadky“. Písať či nepísať?

William Shakespeare sa vo svojom diele pýtal nejako podobne, ako sa ja pýtam, či do Evidenčného listu odpadu písať alebo nepísať „nulové riadky“ pri vzniku odpadu, ak odpad v danom mesiaci nevznikol.Komentár vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2016/01.

Ohlasovanie údajov za rok 2015. Žiadny dôvod na paniku

12.01.2016

Ohlasovanie údajov za rok 2015. Žiadny dôvod na paniku

Od 1. januára 2016 je platná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. z 28. júla 2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ktorou sa stanovujú evidenčné a ohlasovacie povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich nové formáty.

Biologicky rozložiteľné odpady na Slovensku

24.08.2015

Biologicky rozložiteľné odpady na Slovensku

Na skládkach končí viac ako 500-tisíc ton odpadu, ktorý možno využiť efektívnejšie. Článok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2015/07.

Pripomíname: Hlásenie výrobcov elektrozariadení treba podať do 31. marca

10.03.2015

Pripomíname: Hlásenie výrobcov elektrozariadení treba podať do 31. marca

Výrobcovia a dovozcovia elektrických a elektronických zariadení, ktorí si plnia povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch individuálne (nie prostredníctvom kolektívnej organizácie), podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom musia podať hlásenie o údajoch z evidencie za rok 2014 ministerstvu životného prostredia najneskôr do 31. marca 2015. Hlásenie sa podáva na tlačive „Hlásenie výrobcu elektrozariadení“, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 uvedenej vyhlášky.