Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : štatistiky odpady

Tvorba odpadu na Slovensku rástla aj v roku 2020, padol nový rekord

23.07.2021

Tvorba odpadu na Slovensku rástla aj v roku 2020, padol nový rekord

Pandémia produkciu komunálneho odpadu nezastavila, ukázali najnovšie dáta štatistického úradu.

Slovensko v rámci V4 vedie v skládkovaní aj v recyklácii. Ako je to možné?

06.04.2021

Slovensko v rámci V4 vedie v skládkovaní aj v recyklácii. Ako je to možné?

Analytička Eva Sadovská vo svojej najnovšej analýze zisťovala, prečo sa Slovensku na rozdiel od susedov nedarí odkláňať odpad zo skládok.

Slovenské domácnosti sa hlásia k triedeniu odpadu

14.10.2015

Slovenské domácnosti sa hlásia k triedeniu odpadu

Slovenské domácnosti sa už naučili triediť papier, sklo a plasty. Zaostávajú v triedení kovov, bioodpad je pre ne pomerne nová kategória a nápojové kartóny ešte stále čakajú na svoju šancu. Deväť z desiatich Slovákov si však uvedomuje, že triedenie odpadu je pre naše životné prostredie dôležité.

Elektroodpad v Európe? Slabé výsledky a veľa nejasností

06.09.2015

Elektroodpad v Európe? Slabé výsledky a veľa nejasností

Iba približne s tretinou odpadu z elektrických a elektronických zariadení v Európe sa nakladá náležite. Riešením má byť aj zákaz hotovostných platieb.

V SR sa v roku 2013 zhodnotilo takmer 70 % obalov

23.07.2015

V SR sa v roku 2013 zhodnotilo takmer 70 % obalov

Ministerstvo životného prostredia SR po prvýkrát zverejnilo oficiálne čísla v oblasti nakladania s obalmi a odpadmi z obalov.

Eurostat: Produkcia komunálneho odpadu v EÚ v roku 2013

05.04.2015

Eurostat: Produkcia komunálneho odpadu v EÚ v roku 2013

Z komunálneho odpadu bolo až 43 % spracovaného recykláciou alebo kompostovanním. Vyplýva to z najnovších štatistík Eurostatu, zverejnených minulý týždeň.

Miera recyklácie odpadu z domácností v Anglicku dosiahla rekord

24.02.2015

Miera recyklácie odpadu z domácností v Anglicku dosiahla rekord

Miera recyklácie odpadu z domácností v Anglicku dosiahla 48,5 %, čo je doposiaľ najvyššia hodnota v histórií. Naznačujú to výsledky za II. kvartál 2014. Cieľ EÚ zrecyklovať najmenej 50 % odpadu z domácností do roku 2020 by pri tomto tempe mala krajina s prehľadom splniť.

Množstvo triedeného odpadu v Česku vlani stagnovalo

15.10.2014

Množstvo triedeného odpadu v Česku vlani stagnovalo

Celková produkcia odpadov v Česku dosiahla vlani 23,7 milióna ton. Oproti roku 2012, kedy produkcia predstavovala 23,4 miliónov ton, ide o nevýrazný nárast o 1,2%. Z celkového množstva vyprodukovaného odpadu tvoril nebezpečný odpad 1 222 tisíc ton, čo v relatívnom vyjadrení znamená, že nebezpečný odpad sa v roku 2013 na produkcii podieľal 5 %. Oproti roku 2012 sa podiel nebezpečného odpadu na celkovej produkcii odpadov znížil o 1 %.

Domový odpad vo Veľkej Británii

02.10.2014

Domový odpad vo Veľkej Británii

Nemecký časopis RECYCLING magazín priniesol 10.9.2014 krátku správu o domovom odpade vo Veľkej Británii.

Chudobné krajiny uvádzajú na trh viac obalov ako bohaté. Štatistiky však môžu klamať

06.06.2014

Chudobné krajiny uvádzajú na trh viac obalov ako bohaté. Štatistiky však môžu klamať

EUROPEN vydal vo februári novú správu o obaloch v európskych krajinách. Pri vztiahnutí množstva obalov uvedených na trh na kritérium per capita a HDP v jednotlivých krajinách vychádzajú zaujímavé výsledky.

← staršie články