Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Články označené značkou : IPKZ

Novela zákona o IPKZ: Boj proti skládkam pokračuje

01.08.2018

Novela zákona o IPKZ: Boj proti skládkam pokračuje

Dňa 13. 6. 2018 schválil parlament novelu zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o IPKZ“), ktorej hlavným cieľom je upraviť pravidlá uzatvárania skládok odpadu v súlade s námietkami Európskej komisie.

Vláda schválila novelu zákona o IPKZ. Týka sa aj skládkovania

22.04.2018

Vláda schválila novelu zákona o IPKZ. Týka sa aj skládkovania

MŽP predložilo 20. apríla na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z 10. mája 2017

15.05.2017

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ z 10. mája 2017

Prinášame prehľad zmien v novele zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktoré schválila NR SR 10. mája 2017 na svojej 17. schôdzi.

Potreba ďalšej novelizácie zákona o IPKZ

26.04.2016

Potreba ďalšej novelizácie zákona o IPKZ

Od 1. januára 2016 platí novela zákona o IPKZ, ktorá síce priniesla aj zmeny k lepšiemu, avšak naďalej zotrvávajú chybné a rozporuplné ustanovenia z pôvodného zákona, ba dokonca vznikli aj nové.

Referenčný dokument BAT Spracovanie odpadov

20.02.2015

Referenčný dokument BAT Spracovanie odpadov

Po prijatí smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách sa pripravuje revízia dokumentov o najlepších dostupných technikách. Nová smernica sa zároveň preniesla do novely zákona o IPKZ, ktorou sa od 1. januára tohto roku rozšíril zoznam prevádzok v oblasti nakladania s odpadmi, na činnosť ktorých je od tohto roku potrebné integrované povolenie. Prinášame vám ich zoznam.

Pozvánka na seminár: Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP v SR

20.05.2014

Pozvánka na seminár: Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP v SR

Spoločnosť Reclay Slovensko, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP v SR.

SIŽP v IPKZ v roku 2013: inšpektori udelili pokuty za vyše 132 tisíc eur

31.03.2014

SIŽP v IPKZ v roku 2013: inšpektori udelili pokuty za vyše 132 tisíc eur

V rámci integrovaného povoľovania vydali inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia v minulom roku 534 právoplatných rozhodnutí. Z nich sa 441 týkalo povolenia zmien v činnosti prevádzok, v 79 prípadoch išlo o rozhodnutia inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu a 14 povolení bolo vydaných na činnosť nových prevádzok.

Zákon o IPKZ

31.03.2014

Zákon o IPKZ

Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (aktuálnu verziu si môžete prečítať tu) je základným zákonom upravujúcim práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.

Pod IPKZ bude podliehať viac prevádzok . Inšpekcia zvýši aj počet ich kontrol

16.09.2013

Pod IPKZ bude podliehať viac prevádzok . Inšpekcia zvýši aj počet ich kontrol

Slovenská inšpekcia životného prostredia uskutočnila v prvom polroku tohto roku 122 kontrol plnenia podmienok doteraz vydaných integrovaných povolení. Porušenie právnych predpisov zistila pri 26 z nich, pokuty dosiahli celkovú výšku takmer 85 000 eur. Kontroly inšpekcie sa podľa nového zákona o IPKZ podstatne zvýšia.

EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone o IPKZ?

10.02.2013

EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone o IPKZ?

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ). Nový zákon schválila NR SR dňa 31.1.2013, zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2013.

← staršie články