IPKZ | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Články označené značkou : IPKZ

Referenčný dokument BAT Spracovanie odpadov

20.02.2015

Referenčný dokument BAT Spracovanie odpadov

Po prijatí smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách sa pripravuje revízia dokumentov o najlepších dostupných technikách. Nová smernica sa zároveň preniesla do novely zákona o IPKZ, ktorou sa od 1. januára tohto roku rozšíril zoznam prevádzok v oblasti nakladania s odpadmi, na činnosť ktorých je od tohto roku potrebné integrované povolenie. Prinášame vám ich zoznam.

Pozvánka na seminár: Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP v SR

20.05.2014

Pozvánka na seminár: Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP v SR

Spoločnosť Reclay Slovensko, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP v SR.

SIŽP v IPKZ v roku 2013: inšpektori udelili pokuty za vyše 132 tisíc eur

31.03.2014

SIŽP v IPKZ v roku 2013: inšpektori udelili pokuty za vyše 132 tisíc eur

V rámci integrovaného povoľovania vydali inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia v minulom roku 534 právoplatných rozhodnutí. Z nich sa 441 týkalo povolenia zmien v činnosti prevádzok, v 79 prípadoch išlo o rozhodnutia inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu a 14 povolení bolo vydaných na činnosť nových prevádzok.

Zákon o IPKZ

31.03.2014

Zákon o IPKZ

Zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (aktuálnu verziu si môžete prečítať tu) je základným zákonom upravujúcim práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.

Pod IPKZ bude podliehať viac prevádzok . Inšpekcia zvýši aj počet ich kontrol

16.09.2013

Pod IPKZ bude podliehať viac prevádzok . Inšpekcia zvýši aj počet ich kontrol

Slovenská inšpekcia životného prostredia uskutočnila v prvom polroku tohto roku 122 kontrol plnenia podmienok doteraz vydaných integrovaných povolení. Porušenie právnych predpisov zistila pri 26 z nich, pokuty dosiahli celkovú výšku takmer 85 000 eur. Kontroly inšpekcie sa podľa nového zákona o IPKZ podstatne zvýšia.

EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone o IPKZ?

10.02.2013

EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone o IPKZ?

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ). Nový zákon schválila NR SR dňa 31.1.2013, zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2013.

Parlament schválil zákon o IPKZ

04.02.2013

Parlament schválil zákon o IPKZ

Požiadavky na prevádzky, ktoré podliehajú integrovanému povoľovaniu, sa sprísnia. Parlament dnes odsúhlasil nový zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Schválením zákona z dielne envirorezortu Slovensko transponovalo dôležitú smernicu EÚ o priemyselných emisiách, čím sa naplnil záväzok voči Bruselu.

Vláda schválila návrh nového zákona o IPKZ

04.11.2012

Vláda schválila návrh nového zákona o IPKZ

V stredu 31. októbra vláda odobrila nové znenie zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorý upravuje postup štátu pri povoľovaní a kontrole rozsiahlejších skládok, spaľovní, rafinérií a podobne.

Jarmila Ďurďovičová: Úlohy inšpekcie rastú

04.09.2012

Jarmila Ďurďovičová: Úlohy inšpekcie rastú

Základným nástrojom pre zabezpečenie dodržiavania environmentálnej legislatívy na Slovensku je Slovenská inšpekcia životného prostredia. K jej úlohám patrí i kontrola prevádzok a organizácií, ktorým vyplývajú povinnosti so zákona o odpadoch, zákona o obaloch a ďalších právnych noriem v oblasti odpadového hospodárstva.

SIŽP zistila porušenia aj pri kontrole integrovaných povolení

29.02.2012

SIŽP zistila porušenia aj pri kontrole integrovaných povolení

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v minulom roku vydala 573 integrovaných povolení, z ktorých 383 sa týkalo zmien v činnosti prevádzok a v 179 prípadoch išlo o rozhodnutia inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu.

← staršie články