IPKZ | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Články označené značkou : IPKZ

Jarmila Ďurďovičová: Úlohy inšpekcie rastú

04.09.2012

Jarmila Ďurďovičová: Úlohy inšpekcie rastú

Základným nástrojom pre zabezpečenie dodržiavania environmentálnej legislatívy na Slovensku je Slovenská inšpekcia životného prostredia. K jej úlohám patrí i kontrola prevádzok a organizácií, ktorým vyplývajú povinnosti so zákona o odpadoch, zákona o obaloch a ďalších právnych noriem v oblasti odpadového hospodárstva.

SIŽP zistila porušenia aj pri kontrole integrovaných povolení

29.02.2012

SIŽP zistila porušenia aj pri kontrole integrovaných povolení

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v minulom roku vydala 573 integrovaných povolení, z ktorých 383 sa týkalo zmien v činnosti prevádzok a v 179 prípadoch išlo o rozhodnutia inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu.

SIŽP informovala o výsledku kontrol za rok 2010

04.02.2011

SIŽP informovala o výsledku kontrol za rok 2010

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonala v minulom roku 3 838 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistila pri 1 005 kontrolách, teda pri 26,2 percenta z celkového počtu kontrol. Podľa SIŽP to svedčí o pokračujúcom zvyšovaní účinnosti práce inšpekcie, pretože porušenie právnych predpisov pokleslo oproti roku 2009 o ďalšie 2,4 percenta.

Oprávnené osoby pre IPKZ

18.03.2010

Oprávnené osoby pre IPKZ

Register oprávnených osôb oprávnených poskytovať odborné poradenstvo v predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania a vo veciach týkajúcich sa obsahu žiadosti pre integrované povolenie (IPKZ).