Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Rok 2020 – netradičný, ale v znamení úspechu

Rok 2020 bol pre organizáciu zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s., opäť úspešný.

Rok 2020 – netradičný, ale v znamení úspechu

Foto: SEWA

Stal sa prvým rokom v histórii spoločnosti SEWA, keď množstvo vyzbieraného elektroodpadu prekročilo hranicu 10 miliónov kilogramov a počet zmluvných výrobcov stúpol nad 700 klientov.

„Uplynulý rok priniesol veľké výzvy, keďže sme sa museli veľmi rýchlo presunúť zo zabehnutých koľají do online priestoru. Aj vďaka tomu, že aj v zložitých situáciách, ako je pandémia a s ňou súvisiace obmedzenia, hľadáme kreatívne riešenia a na prekážky sa pozeráme ako na príležitosť zlepšiť procesy a služby, bol pre nás rok 2020 mimoriadne úspešný,“ uvádza Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA, a.s.

"V priebehu roka 2020 sme sa snažili poskytovať klientom – výrobcom elektrozariadení a elektropredajniam služby bez prerušenia a minimálne v rovnakom rozsahu a kvalite ako po minulé roky. Odvozy elektroodpadov sme bez prerušenia realizovali aj z firiem, inštitúcií a škôl z celého územia Slovenska za štandardných podmienok, t. j. do 10 dní od zaslania žiadosti o odvoz,“ pokračuje J. Kozák.

Za rok 2020 vyzbierala SEWA viac ako 10 320 ton elektroodpadu a takmer 317 ton použitých batérií a akumulátorov. Bezplatné zbery elektroodpadu využilo 794 firiem, inštitúcií a škôl, ktoré spolu vyzbierali takmer 842 ton.

„Podarilo sa to aj vďaka našim unikátnym vzdelávacím projektom a šíreniu osvety v oblasti správneho triedenia zložiek komunálnych odpadov. Do projektu Zbierame použité batérie so Šmudlom bolo ku koncu roka zapojených 332 materských a základných škôl, ktoré nám odovzdali použité batérie v objeme 16,5 tony,“ konštatuje Lívia Burzová, PR a marketingová manažérka SEWA.

Všetky firmy, inštitúcie, predajne, obce a školy, ktoré v uplynulom roku odovzdali na recykláciu elektroodpad alebo použité batérie cez SEWA, získajú v apríli Zelený certifikát a logo, potvrdzujúce aktívny prístup spoločnosti k ochrane životného prostredia práve cez správne zaobchádzanie s elektroodpadmi a použitými batériami.

V júli 2020 bola spoločnosti SEWA predĺžená platnosť autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, batérie a obaly do decembra 2024.

Takmer 730 výrobcov elektrozariadení môže tak aj naďalej využívať one-stop shop riešenie, prostredníctvom ktorého si môžu plniť všetky povinnosti komplexne – aj v komoditách batérie, obaly a neobalové výrobky, ale zároveň veľmi jednoducho – na jednom mieste a prostredníctvom jednej registrácie.

„V priebehu roka sme priniesli mnohé novinky aj pre samotných klientov. Sú to predovšetkým inovácie týkajúce sa informačného systému, ktorých cieľom je priniesť klientom smart riešenia – zjednodušenie plnenia povinností a prístupu k informáciám. Zároveň nimi aj napĺňame naše environmentálne ciele a minimalizujeme zbytočnú produkciu papierovej dokumentácie,“ vysvetľuje Jozef Kozák.

Na jeseň SEWA úspešne prešla auditom integrovaného manažérskeho systému pre ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a zároveň splnila podmienky na recertifikáciu na novú normu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ISO 45001:2018.

„SEWA ponúka výrobcom elektrozariadení svoje služby už 16 rokov. Ako prvá organizácia zodpovednosti výrobcov ponúkame členom od roku 2006 komplexné služby aj pre komodity batérie a obaly. Od mája 2007 máme zavedený certifikovaný manažérsky systém pre kvalitu, environment a BOZP. Zároveň sme prvou a najdlhšie registrovanou organizáciou v schéme EMAS na Slovensku. Klientom ponúkame inovácie i férovú a otvorenú komunikáciu – sľúbime len to, čo vieme splniť. A to je aj dôvod, prečo nám výrobcovia dôverujú a máme stabilne rastúcu klientsku základňu,“ dodáva Jozef Kozák.

Rok 2020 v číslach:

  • 719 klientov – výrobcov elektrozariadení a batérií k decembru 2020.
  • 200 kusov zberných nádob na elektro a použité batérie distribuované firmám, predajniam a školám.
  • 1 077 Zelených certifikátov pre firmy a školy, ktoré odovzdali elektroodpad a použité batérie na recykláciu.
  • 1 185 detí sa zúčastnilo jednej z foriem ekovýchovy v rámci vzdelávacích projektov.
  • 105 000 informačno-vzdelávacích letákov distribuovaných domácnostiam.

Zdroj: SEWA

SEWA je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.

Článok vyšiel v aprílovom čísle mesačníka Odpadové hospodárstvo 04/2021.


Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo chce preskupiť eurofondy, viac peňazí má ísť na BRKO

Ministerstvo chce preskupiť eurofondy, viac peňazí má ísť na BRKO

Pozrite si, aké zmeny čakajú Operačný program Kvalita životného prostredia.

Plastový odpad z riek odstraňuje bublinová bariéra

Plastový odpad z riek odstraňuje bublinová bariéra

Bublinová bariéra dokáže zachytiť plastové zvyšky od jedného milimetra až do jedného metra. Riešenie z dielne holandských výskumníkov môže nájsť uplatnenie aj v ostatných štátoch Únie.

Audit v Envirofonde si posvietil na dotácie pre obce. Odhalil viaceré pochybenia (VIDEO)

Audit v Envirofonde si posvietil na dotácie pre obce. Odhalil viaceré pochybenia (VIDEO)

Okrem auditu v réžii ministerstva životného prostredia Environmentálny fond aktuálne prechádza aj kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR.