Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022 | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Organizátor EKOS Plus pozýva na 10. ročník konferencie, ktorá sa uskutoční koncom júna v Žiline (aktualizovaný program).

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2022

Konferencia ODPADY 2021 | Foto: Odpady-portal.sk

Dvojdňová odborná konferencia zo série podujatí e+ prináša aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.


Termín a miesto konania

 • 23. - 24. júna 2022 (štvrtok-piatok)
 • Žilina, Hotel Holiday Inn

Tematické okruhy

 • Aktuálna legislatíva odpadového hospodárstva
 • Legislatívne zámery EÚ a MŽP SR
 • Stavebné odpady
 • Mechanicko-biologická úprava odpadov
 • Pol roka zálohovania - diskusia
 • Odpad ako zdroj energie - diskusia
 • Priemyselné odpady v súvislostiach
 • Príklady komunálnych riešení

Priamo z konferencie bude zabezpečené aj online vysielanie.

JRK_menej odpadu


Program konferencie

23. 6. 2022 štvrtok

8.00 h. Registrácia účastníkov

8.30 - 8.45 h. Otvorenie konferencie 

8.45 - 10.20 h. Blok 1 | LEGISLATÍVNE ZÁMERY

 • Nová európska legislatíva pre odpady, obaly a obehové hospodárstvo | Viera Špalková, Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva
 • Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva | Janette Smažáková, Ministerstvo životného prostredia SR, riaditeľka odboru legislatívy
 • Legislatívne zámery v oblasti obehového hospodárstva | Rastislav Zamboj, Ministerstvo životného prostredia SR, generálny riaditeľ Sekcie obehového hospodárstva

10.20 - 10.35 h. Prestávka

10.35 - 11.50 h. Blok 2 | SPRACOVANIE ODPADOV

 • Mechanicko-biologická úprava odpadov | Ján Chovanec, Zväz odpadového priemyslu SR
 • Recyklácia stavebných odpadov v cementárenskom priemysle | Juraj Číž, ecorec Slovensko s.r.o.
 • Nakladanie so stavebným odpadom pri obnove rodinných domov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti | Matej Kerestúr, Slovenská agentúra životného prostredia, riaditeľ sekcie plánu obnovy

11.50 - 13.15 h. Obed

13.15 - 14.15 h. Blok 3 | ZÁLOHOVANIE OBALOV V SR - súčasný stav - DISKUSIA

Diskutujúci:

 • Lucia Morvai | Správca zálohového systému
 • Martin Krajčovič | Slovenská aliancia moderného odpadu
 • František Doležal | General Plastic a.s.
 • Michal Sebíň | NATUR-PACK, a.s.

14.15 - 14.30 h. Prestávka

14.30 - 16.50 h. Blok 4 | ŠPECIFICKÉ RIEŠENIA OH

 • Efektivita systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, presah z EÚ | Radim Filák, ELT Management Company Slovakia s.r.o.
 • Akú budúcnosť má výroba biometánu z bioodpadu - právny rámec | Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland advokátska kancelária s.r.o.
 • Energetika na rázcestí: Kedy, ak nie teraz? Čo, ak nie odpad? | Jana Hladová, United Energy, a.s., ekológ
 • Zavedenie zberu kuchynského odpadu v Bratislave | Ivana Maleš, Magistrát Hl. mesta SR Bratislavy
 • Nové projekty na riešenie komunálnych odpadov | Zariadenie na materiálové zhodnocovanie odpadov, Bioelektra a Martin Pribola, Biometánová stanica v Jelšave, PM s. r. o.

16.50 - 17.05 h. Prestávka

17.05 - 18.50 h. Diskusný panel | ODPAD AKO ZDROJ ENERGIE

 • Moderuje: Martin Kovačič | EKOS Plus s.r.o.
 • Nie je zámer zakázať výrobu paliva z odpadu v kontexte aktuálnej situácie kontraproduktívny?
 • V akej miere dokáže bioplyn/ biometán nahradiť zemný plyn?
 • Neprešľapujeme na mieste v otázkach využitia odpadu ako zdroja energie?

Diskutujúci:

 • Rastislav Zamboj | generálny riaditeľ sekcie obehového hospodárstva MŽP SR
 • Juraj Novák | odbor energetickej a surovinovej politiky
 • Erika Fečke Gyöngyová | odborný konzultant Slovenskej bioplynovej asociácie
 • Ján Chovanec | generálny riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu
 • Jana Hladová | ekológ United Energy, a.s.

19.00 h. Večera
Ochutnávka vín, nezáväzný networking

MIM ESONA

24. 6. 2022 piatok

9.00 - 12.45 h. Blok 1 | RIEŠENIA PRE PRIEMYSELNÉ A KOMUNÁLNE ODPADY

 • Priemyselné odpady v súvislostiach | Peter Šimurka, NEKA
 • Priemyselné odpady z automotive sektoru vs. reálne možnosti zhodnocovania na Slovensku v kontexte nových cieľov Akčného plánu pre obehové hospodárstvo | Michaela Hletková Ploszeková, Zväz automobilového priemyslu
 • Predstavenie zariadenia - kotol na biomasu v priemyselnej prevádzke | Marianna Matajová, Mondi SCP a.s., Ružomberok
 • Chemická recyklácia odpadov | Maroš Filčák, BASF Slovensko spol. s r.o.

10.50 - 11.00 h. Diskusia

11.00 - 11.20 h. Prestávka

 • 100 analýz triedeného zberu komunálneho odpadu | Uršula Pomfyová, NATUR-PACK, a.s.
 • Príklad komunálnych riešení - združenie obcí vs. mesto / Diskusia

Diskutujúci:

 • Uršula Pomfyová | NATUR- PACK, a.s., environmentálna špecialistka
 • Tibor Pekarčík | Mesto Trnava, zástupca primátora
 • Michal Vrábeľ | Združenie BIELA ORAVA, vedúci zberného dvora a dotrieďovacieho centra

12.45 - 13.45 Obed a záver konferencie


 • Viac informácií o konferencii si môžete prezrieť tu.
 • Registráciu na podujatie si môžete stiahnuť tu.

Kontakt a informácie:

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát zodpovednej spoločnosti

Trenčiansky samosprávny kraj získal certifikát zodpovednej spoločnosti

OZV ENVI - PAK ocenil TSK certifikátom základnej úrovne v projekte Zodpovedná spoločnosť.

ENVI - PAK získal medzinárodné ocenenie

ENVI - PAK získal medzinárodné ocenenie

Organizácia zodpovednosti výrobcov si z Barcelony odniesla ocenenie od Európskej spoločnosti pre výskum kvality (ESQR).

Nepredlžovanie súhlasov okresnými úradmi je problém, niektoré firmy musia zastavovať činnosť

Nepredlžovanie súhlasov okresnými úradmi je problém, niektoré firmy musia zastavovať činnosť

Novela zákona mala zosúladiť vydávané rozhodnutia so šablónou rozhodnutí cez ISOH. Ten však stále plnohodnotne nefunguje a výmena dát medzi ministerstvom a okresnými úradmi viazne.