http://www.naturpack.sk
MEVA SK
http://www.mariuspedersen.sk/

Návrhy v novele zákona o odpadoch podstatne zvýšia ceny elektrospotrebičov a pre výrobcov sú likvidačné

[Tlačová správa ITAS, ADAT, ENVIDOM, SEWA] Zvýšenie cien elektrospotrebičov v slovenských obchodoch, zníženie počtu pracovných miest a zníženie konkurencieschopnosti slovenských firiem, spôsobia najnovšie pozmeňovacie návrhy Recyklačného fondu, AZZZ a ZMOS k novele zákona o odpadoch (223/2001). Novela sa bude prerokovávať v druhom čítaní už na najbližšej parlamentnej schôdzi, ktorá začne od 16. júna 2009. Podľa zástupcov výrobcov a dovozcov elektrozariadení nové návrhy im ukladajú povinnosť platiť nový poplatok do Recyklačného fondu (RF) za každý výrobok uvedený na trh.

Návrhy v novele zákona o odpadoch podstatne zvýšia ceny elektrospotrebičov a pre výrobcov sú likvidačné

Tieto dodatočné neodôvodnené príspevky do RF budú znamenať zvýšenie nákladov výrobcov a dovozcov súvisiacich s recykláciou o ďalších približne 35 miliónov EUR ročne (cca 1 miliardu Sk)! Zvýšené náklady sa následne premietnu do spotrebiteľských cien výrobkov a ďalšieho poklesu až zastavenia ich predaja. Napríklad pre chladničky a mrazničky by zvýšenie maloobchodných cien predstavovalo 10 až 20 percent, čo ešte viac podporí nákup elektrospotrebičov v okolitých krajinách. Zavedenie príspevku do RF bude teda znamenať najmä zvýšenie cien spotrebičov pre spotrebiteľov, ktorí sú už dosť zaťažení dôsledkami hospodárskej krízy! Predložené návrhy sú tak zásadným porušením Memoránd o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy podpísanými v marci 2009 medzi vládou SR a zamestnávateľmi zastúpenými AZZZ, RÚZ a Klubom 500.

Od 13. augusta 2005 uložili slovenské právne normy výrobcom a dovozcom elektrozariadení povinnosť postarať sa o svoje výrobky aj po skončení ich životnosti - teda keď sa stanú elektrodpadom. S cieľom naplniť túto zákonnú povinnosť založili výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení kolektívne systémy. Ich úlohou je zabezpečovať zber a ekologicky vhodnú recykláciu elektroodpadu. Za obdobie rokov 2005 až 2008výrobcovia a dovozcovia zabezpečili a financovali zber, prepravu a spracovanie takmer 44 - tisíc ton elektroodpadu, na čo vynaložili vyše 33 miliónov EUR (takmer jednu miliardu Sk). Súčasne vybudovali efektívny a pre spotrebiteľov pohodlný systém spätného odberu prostredníctvom predajní elektro. Tento systém je štandardný v celej Európskej únii.

Štyri roky po úspešnom spustení celého systému ohrozujú jeho efektívne fungovanie zmeny k novele zákona o odpadoch. Novela bola v apríli 2009 posunutá do prvého čítania v NR SR. Nové návrhy, ktoré predložili RF, AZZZ a ZMOS boli k novele uplatnené 9. júna 2009 vo Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody. Návrhy ukladajú povinnosť platiť výrobcom a dovozcom spotrebičov príspevok do neštátneho Recyklačného fondu (RF) za každý výrobok uvedený na trh, pričom RF nebude mať žiadne povinnosti zabezpečovať zber a spracovanie elektroodpadu. Tieto povinnosti a finančné náklady s nimi spojené ostanú naďalej na pleciach výrobcov a dovozcov. Navrhované spoplatnenie nemá žiadnu obdobu v EÚ.

Tieto dodatočné neodôvodnené príspevky do RF budú znamenať zvýšenie nákladov výrobcov a dovozcov súvisiacich s recykláciou o ďalších približne 35 miliónov EUR ročne (vyše jednej miliardy Sk), ktoré sa následne premietnu do spotrebiteľských cien výrobkov a ďalšieho poklesu až zastavenia ich predaja. Napríklad pre chladničky a mrazničky by zvýšenie maloobchodných cien predstavovalo 10 až 20 %. Pre zákazníka to bude znamenať zvýšenie ceny jedného výrobku o 50 – 100 EUR (1 500 až 3 000 Sk), čo ešte viac podporí nákup elektrospotrebičov v okolitých krajinách. Hospodárska kríza už dnes spôsobuje zníženie predaja elektrospotrebičov o 30-40 percent. Mnohí predajcovia v súčasnosti už bojujú o holú existenciu a viacerí zvažujú zatvorenie predajní.

Predložené návrhy sú zásadným porušením Memoránd o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť podpísanými 11. marca 2009 medzi vládou SR a zamestnávateľmi zastúpenými AZZZ SR a RÚZa medzi vládou SR a Klubom 500. V rámci týchto memoránd sa vláda v čase hospodárskej krízy zaviazala, že nebude prijímať zákony, ktoré by neprimerane zaťažili zamestnávateľov a podnikateľov ďalšími finančnými, regulačnými, či administratívnymi nákladmi nad rámec súčasnej legislatívy. Zaviazala sa naopak, že bude v čo najširšej miere podporovať a prijímať opatrenia smerujúce k udržaniu a rozširovaniu zamestnanosti a k zlepšovaniu podmienok pre podnikanie s cieľom podporiť hospodársky rast a životnú úroveň v krajine.

 

Nové návrhy k zákonu o odpadoch spôsobia:

· Zvýšenie cien elektrospotrebičov o 50 až 100 EUR, čo bude mať zásadný dopad na predaj elektrospotrebičov na Slovensku.

· Zvýšenie individuálnych dovozov zo zahraničia bez zaplatenia recyklačných poplatkov v SR, pričom odpad z nich ostane na území SRa jeho likvidáciu zaplatia výrobcovia a tým aj občania SR, čo následne spôsobí:

- zníženie počtu pracovných miest,

- zníženie daňových príjmov do štátneho rozpočtu

- a celkové zníženie konkurencieschopnosti slovenských subjektov ich neopodstatneným dodatočným finančným zaťažením

 

Proti novým návrhom k novele zákona o odpadoch protestujú nasledovné združenia:

· Asociácia dovozcov audiovizuálnej techniky (ADAT)

· Združenie európskych výrobcov domácich spotrebičov (CECED Slovakia)

· IT Asociácia Slovenska (ITAS)

· Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu ENVIDOM

· Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky EKOLAMP Slovakia

· Združenie výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky ETALUX

· Kolektívny systém pre nakladanie s elektroodpadom Elekos, s.r.o.

· Kolektívny systém SEWA, a.s.

· ZEO, s.r.o.

 

 


 [14.6.2009, rak]


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.Mohlo by vás zaujímať

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z 23. marca 2017

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch z 23. marca 2017

Prinášame prehľad zmien v novele zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré schválila NR SR 23. marca 2017 na svojej 14. schôdzi.

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2017/04

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2017/04

Čo vás čaká v aprílovom vydaní mesačníka ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO s prílohou ENERGO? Prinášame Vám výber z jeho článkov.

Zberné dvory v novom zákone o odpadoch

Zberné dvory v novom zákone o odpadoch

Nový zákon mení niektoré úlohy zberných dvorov. Článok vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2015/05.