Register odborne spôsobilých osôb pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Register odborne spôsobilých osôb pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Kto môže na Slovensku posudzovať vplyvy na životné prostredie? Podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (§ 61, zákon č. 24/2006 Z.z.) to môže vykonávať vykonávať len odborne spôsobilá osoba, ktorej ministerstvo vydá osvedčenie.

Register odborne spôsobilých osôb pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Zoznam odborne spôsobilých osôb pre oblasť odpadového hospodárstva a energetiky.

Podľa § 61 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie jelandfill odborne spôsobilou osobou tá, ktorá má teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v príslušnom odbore alebo v príslušnej oblasti činnosti, ktoré sú potrebné na vypracovanie príslušnej dokumentácie podľa zákona.

Odborne spôsobilá osoba je fyzická osoba alebo právnická osoba evidovaná ministerstvom v zozname. Obstarávateľ alebo navrhovateľ môže túto osobu požiadať o vypracovanie oznámenia, zámeru, správy o hodnotení strategického dokumentu a správy o hodnotení činnosti. Odborne spôsobilá osoba vykonáva svoju činnosť na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom.

Odborne spôsobilá osoba musí najprv absolvovať odbornú prípravu, úspešne vykonať skúšku, predložiť ministerstvu žiadosť o zapísanie do zoznamu a uhradiť správny poplatok.

Register vychádza z údajov zverejnených Ministerstvom životného prostredia SR. Aktualizované ku dňu 18.4.2010, bez záruky.

Zoznam odborne spôsobilých osôb s presnejšími kontaktnými údajmi a rozdelením podľa regiónov sa nachádza v adresári firiem.

2m

Odpadové hospodárstvo

2s

Energetika

3c

Energetické stavby
2m - Odpadové hospodárstvo

RNDr. Soňa ANTALOVÁ, CSc.

AQUIFER, s.r.o.

AUREX TRADE, s.r.o.

RNDr. Anton Auxt - AQUATON

Ing. Marián BACHŇÁK

Ing. Stanislav BACHRATÝ

Ing. Jozef BALKO

Doc. Ing. Michal BARTKO, CSc.

Ing. Miloš BEHARKA

Ing. Mária BELOVIČOVÁ

Ing. Marek BÉREŠ

Doc. Ing. Imrich BESEDA, DrSc.

Ing. Vladimír BLAŽÍČEK

Ing. Jolana BLÁŽOVÁ

Ing. Andrej BOBÁK

Ing. Ján BREZOVICKÝ

Ing. Eva BUČKOVÁ

Ing. Michal BUGAN

RNDr. Ivan BURČÍK, CSc.

Ing. Jaroslav CEHULA

Ing. Peter CHOMJAK

Ing. Petra CSÉFALVAYOVÁ

Ing. Karol CVELIHAR

RNDr. Ján ČAPO

Ing. Tibor ČIERNY

Ing. Lubomír ČIMBORA, CSc.

Ing. Pavol DAŇO

RNDr. Anton DARNADY

RNDr. Petr DEBNÁR

DETOX s.r.o.

RNDr. Miroslav DRAHOŠ

RNDr. Jozef DUPEJ, CSc.

EKOS PLUS, s.r.o.

EKOSPOL, a.s.

EL spol. s r.o.

Ing. Bohuslav FINTA

RNDr. Peter FLAŠKÁR

RNDr. Jozef FLIMMEL

Ing. Vilma Franeková

Ing. Drahomíra FRANZENOVÁ

Ing. Marta FRATRIČOVÁ

Ing. Milan GAÁL

Ing. Peter GALLOVIČ

Ing. Peter GEMERAN

GEOtest spol. s r.o.

RNDr. Marian GOCÁL

Ing. Pavol GURBAĽ

Ing. Klaudia Pariláková, PhD.

Prof. Ing. Tomáš HAVLÍK, DrSc.

HES-COMGEO, spol. s r.o.

Ing. Vladimír HLAVÁČ, CSc.

RNDr. Ján HOPPAN

Prof. Ing. Juraj HRAŠKO, DrSc.

Ing. Klára HRICOVÁ

HYDROCOOP spol. s r.o.

RNDr. Kamil KANDERA

Ing. Slavomír KASAN

Ing. Miloš KEDROVIČ

RNDr. Stanislav KLAUČO

Mgr. Milan KMINIAK

RNDr. Katarína KMINIAKOVÁ

Ing. Jarmila KOČIŠOVÁ

Mgr. Ján KOHÚT

Ing. Mgr. Milan KOVAČIČ

KOVOPROJEKT ES spol. s r.o.

Ing. Jozef Krautschneider - EKOPED

Ing. Anna KRIŠTÍNOVÁ

Ing. Eva KUBÍNYIOVÁ

Ing. Vladimír KUDERAVÝ

Ing. Jozef KUTNÝ

Prof. Mgr. Juraj LADOMERSKÝ CSc.

Ing. Elena LAMAČKOVÁ

Ing. Vasil LAURUSKÝ

RNDr. Jitka LENÁRTOVÁ

Ing. Oleg LEONTIEV

Ing. Miroslav LONČÍK

Ing. Milan LUKÁČ

Ing. Milan MAKUŠA

Ing. Ladislav MARO

MASEVA s..r.o.

RNDr. Alena MEČIAROVÁ

Ing. Richard MÍKA

RNDr. Jaroslav MIKLÓŠ PhD.

RNDr. Iveta MOCIKOVÁ, CSc.

Ing. Gabriel NÉMETH

RNDr. Mária NÉMETHYOVÁ

Mgr. Jana Oroszlányová

Ing. Jozef PALČÁK

Ing. Ladislav PASTOREK

RNDr. Anna PETERCOVÁ

Ing. Konstantin POGORIELOV

Ing. Anna PUŠKÁROVÁ

Ing. Milan SANČI

Ing. Dušan SARKA, CSc.

Ing. Alica SIHELNÍKOVÁ

SIRECO, s.r.o.

Ing. Marta SLÁMKOVÁ

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SLOVZEOLIT s.r.o.

RNDr. Miroslav SUŠKO

Ing. Pavel SÝKORA, CSc.

RNDr. Matilda ŠARLAYOVÁ

RNDr. Ján ŠAVRNOCH

Doc. Ing. Dušan ŠEBO

Ing. Erika ŠKVAREKOVÁ PhD.

Ing. Mariana ŠOBÁŇOVÁ

RNDr. Marianna ŠUCHOVÁ

Ing. Rudolf ŠUNAVSKÝ

Ing. Zdenka ŠVAJDLENÍKOVÁ

Ing. Jana TOMEŠOVÁ

Ing. Jozef TÓTH

Ing. Barbora URBANOVÁ

Ing. Pavol VAČKO

Ing. Alžbeta VANČOVÁ

Ing. Miroslav VELIKÝ

VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA , s.r.o.

Ing. Magdaléna VODZINSKÁ

RNDr. Jaroslav VOZÁR

Ing. Daniela WANIEKOVÁ

Ing. Štefan ZELANÁK, PhD.

Ing. Pavel SÝKORA, CSc.

RNDr. Matilda ŠARLAYOVÁ

RNDr. Ján ŠAVRNOCH

Doc. Ing. Dušan ŠEBO

Ing. Erika ŠKVAREKOVÁ PhD.

Ing. Mariana ŠOBÁOOVÁ

RNDr. Marianna ŠUCHOVÁ

Ing. Rudolf ŠUNAVSKÝ

Ing. Zdenka ŠVAJDLENÍKOVÁ

Ing. Jana TOMEŠOVÁ

Ing. Jozef TÓTH

Ing. Barbora URBANOVÁ

Ing. Pavol VAEKO

Ing. Alžbeta VANEOVÁ

Ing. Miroslav VELIKÝ

VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA , s.r.o.

Ing. Magdaléna VODZINSKÁ

RNDr. Jaroslav VOZÁR

Ing. Daniela WANIEKOVÁ

Ing. Štefan ZELANÁK, PhD.


 

2s - Energetika

Mgr. Martina ALBERTOVÁ

Ing. Stanislav BACHRATÝ

Ing. Jozef BAGIN

Doc. Ing. Michal BARTKO, CSc.

Ing. Ján BERGL

Ing. Peter BOBULA

Ing. Stanislav DOKTOR

Enviconsult s.r.o.

Ing. Ondrej GÁL

RNDr. Václav HANUŠÍK, CSc.

Ing. Jozef HOLIENČÍK

Ing. Boris HRADECKÝ

Mgr. Peter HUJO

Ing. Ján JANUŠ, CSc.

Ing. Miloš KEDROVIČ

Ing. Miroslav KIAC

Ing. Anton LETKO

Ing. Helena MICHAELIOVÁ

Ing. Branislav MIHÁLY

RNDr. Jozef MORÁVEK, CSc.

Ing. Gabriel NÉMETH

Ing. Eduard PLUTKO

Ing. Miroslav PROSŇANSKÝ

Ing. Rudolf REHÁK

Ing. Vladimír SARKA

Ing. Jozef TÓTH

Ing. Vladimír VÁZAL

Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s.3c - Energetické stavby

Prof. Ing. Vojtech ANNA, CSc.

RNDr. Soňa ANTALOVÁ, CSc.

Ing. Stanislav BACHRATÝ

Ing. Jozef BAGIN

RNDr. Helena BAROŠOVÁ

Ing. Ján BERGL

RNDr. Dušan BLAŠKO

Ing. Peter BOBULA

Ing. Peter BREZA

Centrum EIA pri CHTF STU v Bratislave

Ing. Stanislav DOKTOR

EKOJET s.r.o.,

EKOS PLUS, s.r.o.

Enviconsult s.r.o.

ENVIS, s.r.o.

RNDr. Václav HANUŠÍK, CSc.

Ing. Jozef HOLIENČÍK

Ing. Igor ILIAŠ

Ing. Ján JANUŠ, CSc.

Ing. Miloš KEDROVIČ

Ing. Miroslav KIAC

Ing. Mgr. Milan KOVAČIČ

Ing. Peter KUBAČKA

Prof. Mgr. Juraj LADOMERSKÝ CSc.

Ing. Anton LETKO

Ing. Miroslav LONČÍK

Ing. Karol MAHR

RNDr. Alena MEČIAROVÁ

Ing. Helena MICHAELIOVÁ

Ing. Branislav MIHÁLY

Ing. Richard MÍKA

Ing. Klára MORAVICKÁ

NAFTOPROJEKT spol. s r.o.

Ing. Gabriel NÉMETH

RNDr. Karel PARGAČ

doc. RNDr. Katarína PAVLIČKOVÁ, CSc.

Dr. Ing. Artuš PLOSZEK

Ing. Eduard PLUTKO

RNDr. František POMORSKÝ

Ing. Miroslav PROSŇANSKÝ

Ing. Ján REPA

Ing. Vladimír SARKA

SIRECO, s.r.o.

SLOVZEOLIT s.r.o.

Mgr. Peter SOCHÁŇ

Ing. Ivan ŠEMBERA, CSc.

Ing. Mariana ŠOBÁŇOVÁ

Ing. Jarmila ŠULEKOVÁ

Ing. Ladislav TARBAJOVSKÝ

Ing. Jozef TÓTH

Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s.


Foto: http://adrianasassoon.files.wordpress.com/Značky
EIA

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálne odpady definuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.