NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT
Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

Slovenský priemysel má dobré výsledky, na skládky posiela čoraz menej odpadu

|18.05.2021

Predstavuje priemyselný odpad väčší problém ako odpad z domácností? Je to na polemiku, píše expert na odpadové hospodárstvo Marek Hrabčák.

Ministerstvo chce preskupiť eurofondy, viac peňazí má ísť na BRKO

Ministerstvo chce preskupiť eurofondy, viac peňazí má ísť na BRKO

|17.05.2021

Pozrite si, aké zmeny čakajú Operačný program Kvalita životného prostredia.

Ako vzdelávať o triedení a odpadoch? NATUR-PACK pripravil semináre pre učiteľov

Ako vzdelávať o triedení a odpadoch? NATUR-PACK pripravil semináre pre učiteľov

|17.05.2021

Bezplatné školenia určené najmä pre pedagógov materských a základných škôl prinášajú praktické informácie o projekte, ktorý môžu učitelia využiť pri vzdelávaní.

Plastový odpad z riek odstraňuje bublinová bariéra

Plastový odpad z riek odstraňuje bublinová bariéra

|17.05.2021

Bublinová bariéra dokáže zachytiť plastové zvyšky od jedného milimetra až do jedného metra. Riešenie z dielne holandských výskumníkov môže nájsť uplatnenie aj v ostatných štátoch Únie.

Audit v Envirofonde si posvietil na dotácie pre obce. Odhalil viaceré pochybenia (VIDEO)

Audit v Envirofonde si posvietil na dotácie pre obce. Odhalil viaceré pochybenia (VIDEO)

|14.05.2021

Okrem auditu v réžii ministerstva životného prostredia Environmentálny fond aktuálne prechádza aj kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR.

Bratislava spúšťa digitalizáciu odpadových nádob a efektívnejší zvoz odpadu

Bratislava spúšťa digitalizáciu odpadových nádob a efektívnejší zvoz odpadu

|13.05.2021

Spolu s mestskou spoločnosťou OLO a v spolupráci s technologickou spoločnosťou Sensoneo spúšťajú komplexný projekt zameraný na digitalizáciu a zefektívnenie zvozu odpadu.

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

Je alebo nie je čistiarenský kal použitý na výrobu pary odpadom?

|13.05.2021

Touto otázkou sa vo svojom nedávnom rozhodnutí zaoberal Súdny dvor EÚ vo veci C-629/19 zo 14. 10. 20201. Článok Annamárie Tóthovej z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/05.

Envirofond vlani hospodáril s rekordným balíkom, do odpadového hospodárstva dal menej

Envirofond vlani hospodáril s rekordným balíkom, do odpadového hospodárstva dal menej

|12.05.2021

Pozrite si, do akých oblastí nalial Envirofond najviac peňazí.

Štát bude cez ISOH viac vidieť na nakladanie s odpadom

Štát bude cez ISOH viac vidieť na nakladanie s odpadom

|12.05.2021

Informačný systém odpadového hospodárstva má zároveň pomôcť výrobcom platiť za to, za čo naozaj majú.

Editoriál. Čísla nepustia, Slovensku budú chýbať skládky a spaľovne

Editoriál. Čísla nepustia, Slovensku budú chýbať skládky a spaľovne

|11.05.2021

Úvodník vyšiel v májovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/05.

MŽP zareagovalo na výzvu EK, ktorá voči SR začala postup pre reguláciu recyklačných poplatkov

MŽP zareagovalo na výzvu EK, ktorá voči SR začala postup pre reguláciu recyklačných poplatkov

|11.05.2021

Legislatívu, ktorou ministerstvo vlani zaviedlo cenovú reguláciu triedeného zberu, Európska komisia považuje za technický predpis podliehajúci notifikačnej povinnosti.

Európski odpadári volajú po zavedení vysokých cieľov kompostovania

Európski odpadári volajú po zavedení vysokých cieľov kompostovania

|11.05.2021

Ak chce Únia naplniť ciele metánovej stratégie a akčného plánu pre obehové hospodárstvo, musí sa jednoznačne zamerať na bioodpad, myslí si Európska federácia pre odpadové hospodárstvo.

Miroslav Jakuš: Priemyselný odpad je oveľa väčší problém než odpad z domácností

Miroslav Jakuš: Priemyselný odpad je oveľa väčší problém než odpad z domácností

|10.05.2021

Veľké priemyselné podniky sa sťažujú na chýbajúce koncové zariadenia pre odpad z výroby. Odpad tak končí na skládkach.

Názor. Chýba nám „legislatívne ukotvenie“ chemickej recyklácie

Názor. Chýba nám „legislatívne ukotvenie“ chemickej recyklácie

|10.05.2021

Hierarchia odpadového hospodárstva je jasná, predchádzanie vzniku odpadu a recyklácia majú prednosť pred energetickým zhodnocovaním a skládkovaním, píše Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme – SPZ.

J. Smatana: Nechceme dotovať recyklačné kapacity na kombinované plastové obaly

J. Smatana: Nechceme dotovať recyklačné kapacity na kombinované plastové obaly

|07.05.2021

Aj keď sa viacvrstvový plastový odpad vyseparuje, často nie je možné iné ako energetické využitie alebo uloženie na skládke. Pomôcť má ekomodulácia.

← staršie články

Infoservis

|13.05.2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 13. 5. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.


|13.05.2021

Nový projekt mapuje udržateľné turistické aktivity na Slovensku

Asociácia informačných centier Slovenska a česká spoločnosť Ekotema chcú česko-slovenským projektom #ObjavUdržateľnéSlovensko podporiť udržateľnosť v cestovnom ruchu.


|12.05.2021

Budaj a Sulík spoločne navštívili spaľovne rádioaktívneho odpadu

Ministri sa zaujímali aj o nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom.


|09.05.2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 9. 5. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.


|07.05.2021

Pozvánka na konferenciu AHK Slowakei: Zelené technológie pre Slovensko

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora privíta 19. mája delegáciu bavorských spoločností na Slovensku.


|03.05.2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 26. 4. - 3. 5. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.


|02.05.2021

OLO bude roznášať vrecia v mestských častiach Bratislavy zapojených v prvej etape

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. roznesie ďalšie vrecia pre MČ zapojené v prvej etape vrecového zberu triedeného odpadu z rodinných domov.


|28.04.2021

Ako budú fungovať služby OLO počas májových sviatkov?

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) bude vykonávať odvoz odpadu počas májových sviatkov bez zmien.


|26.04.2021

Množstvový zber komunálneho odpadu odštartovali v Trebišove

Mesto sa pripravuje aj na triedený zber kuchynského bioodpadu, chce postaviť kompostáreň.


|25.04.2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 19. - 25. 4. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.


|22.04.2021

Brno spúšťa triedený zber kuchynského odpadu. A rozširuje kapacitu spaľovne

Mestská zberová spoločnosť premenila vlani rekordné množstvo odpadu na energiu. Pripravuje zvýšenie kapacity spaľovne o polovicu.


|21.04.2021

Radoslav Jonáš: Použitý kuchynský olej z domácností je zatiaľ nevyužitý potenciál

Výrobca biopalív Meroco v súčasnosti vyrába pokročilé biopalivá najmä z použitých olejov, ktoré sa zbierajú z reštaurácií.


|20.04.2021

SPP a Brantner sú tesne pred podpisom dohody ohľadom výroby biometánu z odpadu

Štátni plynári chcú v spolupráci so spoločnosťou Brantner, ktorá pôsobí v odpadovom hospodárstve, vybudovať tri zariadenia na suchú fermentáciu bioodpadu.


|18.04.2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 13. - 18. 4. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.


 
X
X
X
X