Infozákon | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Infozákon

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.

Infozákon

  • Slovník |  06.04.2012 |  redakcia

Obrázok: Dreamstime.com

Povinné osoby

Povinné osoby podľa infozákona, ktoré sú povinné sprístupňovať informácie, sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.

Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona. Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa predchádzajúcich odsekov.


Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám


Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

Povinná osoba, ktorá je právnickou osobou založenou povinnými osobami, sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Infozákon sa ďalej venuje vymedzeniu niektorých pojmov, povinnému zverejňovaniu informácií, povinne zverejňovanej zmluve a ďalším náležitostiam zákona o slobodnom prístupe k informáciám.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálne odpady definuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.