NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

V moravskej obci triedia odpady vo veľkom

Neďaleko od slovenských hraníc sa môžu pochváliť tým, že triedia oveľa viac odpadu než pred dvomi rokmi. Ako to dosiahli?

Ako zvýšili triedenie odpadov v Prostřední Bečve?

K tomu, aby zmenili u ľudí ich myslenie a dosiahli výrazné zlepšenie v triedení odpadov, nepotrebovali vynaložiť žiadne veľké náklady. Najdôležitejším bol zápal pre vec.

Obec, ktorá má v súčasnosti 620 rodinných domov a približne 1 730 obyvateľov, dnes zabezpečuje pravidelný zvoz triedeného odpadu vo vreciach od každej domácnosti a má tiež zberný dvor.

Analýza a osveta

Jedným z kľúčových neoddeliteľných krokov pre zmenu odpadového hospodárstva v obci Prostřední Bečva boli osvetové aktivity.

V podhorskej obci v Moravskoslezských Beskydách, ktorá sa nachádza neďaleko hraníc so Slovenskom, najskôr uskutočnili dôkladnú analýzu obsahu zberných nádob.

Analýza komunálneho odpadu môže prebiehať aj takto | Foto: JRK Česká republika

Dosiahli prekvapujúci výsledok 80:20. Až 80 % odpadu tvoril odpad, ktorý sa dal vytriediť a 20 % tvoril zmesový komunálny odpad, ktorý sa už nedá ďalej využiť ako zdroj. Starosta informoval celú obec.

Tesne pred zavedením systému prebehli v obci osvetové aktivity o triedení odpadov zábavnou formou v materskej aj základnej škole a nasledovalo preškolenie všetkých domácností na besede so starostom a so zástupcami spoločnosti JRK Česká republika.

Všetci občania hneď vedeli prečo a ako sa do systému zapojiť. "Každý hovorí o osvete ako o kľúči k úspechu, málokto ju však skutočne realizuje. V Prostřední Bečve sme skombinovali osobné aktivity s pravidelnými príspevkami pána starostu na tému odpadov v obecnom spravodajcovi a tému tak kultivujeme dlhodobo," hovorí Laura Mitroliosová z organizácie Institut cirkulární ekonomiky, ktorá osvetu pre obec zabezpečila.

V porovnaní s rokom 2016 došlo v obci k nárastu množstva vyseparovaného odpadu vo všetkých zložkách.

Odpady evidujú inteligentne

V ďalšom kroku zmenili spôsob evidencie odpadov z domácností na jednoduché „smart“ riešenie. V čom spočíva?

Ide o svetovo veľmi rozšírený spôsob známy ako PAYT (z anglického Pay As You Throw), teda "Plať za to, čo vyhodíš".

Jeho podstatou a hlavnou výhodou je to, že motivuje domácnosti poctivo triediť a predchádzať vzniku odpadov.

V roku 2017 vďaka zavedeniu tohto systému obec ušetrila v prepočte takmer 13 000 eur. Zároveň nastavila zľavový motivačný systém pre občanov.

Úspory, ktoré vďaka nastaveniu pravidiel vznikli, pokryjú všetky náklady na systém a obec tak aj naďalej šetrí.

Ako to funguje

V Prostřední Bečve využívajú program ECONIT, ktorý môžete využiť na evidenciu zberu odpadov door to door (teda zberu odpadov od každého domu), ako aj zo zberného dvora, ale aj na získavanie dôležitých štatistík a nastavovanie motivačných pravidiel.

V momente, ako získate kompletný prehľad o triedení a produkcii odpadov v domácnostiach, môžete sa pustiť do systematickej práce.

Čo je to door to door systém? Zvozová firma zváža separovaný odpad priamo z domácností, teda od domu k domu. Je na vás, či sa rozhodnete pre variant triedenia do vriec alebo nádob, ktoré sú označené adresným QR kódom. Tento spôsob je považovaný za najefektívnejší systém pri zvyšovaní miery triedenia odpadov z domácností.

Zvozová firma potom pri každom zvoze načítava QR kódy, zbiera vrecia alebo vysypáva nádoby a eviduje ich naplnenosť.

Vytriedený odpad treba označiť QR kódom, napríklad na kontajneroch na odpad

Pre občanov to znamená povinnosť zaregistrovať na obecnom úrade svoju domácnosť. Občan dostane prihlasovacie meno a heslo do systému cez webovú stránku www.chytreodpady.cz, kde si môže kedykoľvek a online kontrolovať stav svojich vytriedených odpadov.

Druhou možnosťou je QR kód na vreci na odpad 

Na obecnom úrade dostane každá domácnosť plastové vrecia a etikety s kódmi, prípadne má pridelené označené nádoby na separovaný odpad pri dome. Kódy budú obsahovať informácie o druhu triedeného odpadu a identifikáciu domácnosti.

A potom občan už len triedi. Za množstvo vytriedeného odpadu je podľa nastavenia obcí možné získať zľavu z poplatku za odpad.

Výsledky sú jednoznačné

Úspory, ktoré obec dosiahla, premenil starosta Prostřední Bečvy na bonusy pre občanov vo forme zníženia poplatku za komunálny odpad. Pri porovnávaní predchádzajúceho a minulého roka zistili, že došlo k nárastu množstva triedeného odpadu všetkých komodít.

Pri plaste došlo k nárastu triedenia z 15,17 na 16,96 ton, čo predstavuje nárast o 12 %. Pri skle je už rozdiel oveľa väčší, zatiaľ čo v roku 2016 vytriedili v obci 11,54 ton, v roku 2017 to bolo už 20,06 ton (nárast o 73 %). Pri papieri je situácia veľmi podobná – nárast z 8,12 ton na 15,42 ton (zvýšenie o 90 %).

Pri nápojových kartónoch je zmena najvýraznejšia, z 0,1 ton na 1,96 ton, teda zvýšenie o 1 860 %.

Po zvažovaní niekoľkých variantov nakoniec starosta Radim Gálik pristúpil k nastaveniu zľavového (motivačného) systému najjednoduchším nastavením, v ktorom jedno vrece triedeného odpadu znamená zľavu cca 0,40 eur z poplatku za odpad.

Financie v pluse

A ako sa toto všetko premietlo do financovania odpadového hospodárstva? Pri porovnaní dvoch predchádzajúcich rokov dospel starosta k záveru, že na zvoze a likvidácii odpadu ušetrili v minulom roku približne 11 637 eur.

K tejto čiastke je ešte potrebné pripočítať 1 361 eur, čo je predpokladané navýšenie príspevkov od spoločnosti EKO-KOM. V súčte teda obec ušetrila už spomínaných takmer 13 000 eur. „Aby sme však boli objektívni, je potrebné od tejto sumy odpočítať sumu, ktorú sme občanom v tomto roku zľavili z poplatku za odpad,“ uviedol starosta R. Gálik.

A čo sa bude diať ďalej? V najbližšom čase sa obec plánuje vrátiť k analyzovaniu odpadu z náhodne vybraných kontajnerov, aby si opäť čo najpresnejšie overili zloženie odpadu, ktoré v nich končia prijala ďalšie opatrenia pre menej odpadu v každej nádobe.

Možností na zlepšenie spôsobu triedenia odpadov nie je nikdy dosť.


Mohlo by vás zaujímať

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Je to riešenie pre zaolejované vody, emulzie a pracie luhy. Firma ponúka ich zhodnotenie

Olejový koncentrát sa dá regenerovať alebo využiť ako palivo.

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční už tento týždeň, 20. - 21. júna v Žiline.

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

Denník Odpady-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

X
X
X
X