Zberný dvor Lučenec. Adresa a otváracie hodiny | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
Dni teplárenství a energetiky

Zberný dvor Lučenec

Nachádza sa na Fiľakovskej ceste v areáli firmy MEPOS.

Zberný dvor Lučenec

Foto: Google Street

Adresa

 • Fiľakovská cesta, Lučenec
 • Mapa
 • Kontakt: MEPOS spol. s r.o.
  tel.: 047-4323035

MIM Esona 1

Otváracie hodiny

Odpady je možné odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín:

 • Pondelok 7:30 do 15:30 hod.
 • Utorok 7:30 do 15:30 hod.
 • Streda 7:30 do 15:30 hod.
 • Štvrtok 7:30 do 15:30 hod.
 • Piatok 7:30 do 15:30 hod.,
 • Sobota každý nepárny týždeň od 8:00 do 13:00 hod.

Zberný dvor Lučenec

Foto: MEPOS, s.r.o.

Druhy odpadov

Do zberného dvora môžu obyvatelia mesta Lučenec priniesť:

 • oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a to papier, plasty, sklo, obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov ( tetra packy), kovové obaly,
 • objemný odpad ( nábytok, staré okná, dvere, koberce, umývadlá, vane, WC misy a pod.),
 • jedlé oleje,
 • biologicky rozložiteľný odpad zo zelene,
 • elektroodpad, žiarivky, batérie,
 • drobný stavebný odpad ( zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.).

Odpady sú v zbernom dvore od obyvateľov mesta Lučenec( fyzických osôb nepodnikateľov) odoberané bezplatne s výnimkou drobného stavebného odpadu. Poplatok za drobný stavebný odpad je vyrubovaný správcom poplatku - Mestom Lučenec v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia mesta.


Mohlo by vás zaujímať

Zberné dvory v Žiline

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Považská Bystrica

Zberný dvor Považská Bystrica

Stredisko sa nachádza na ulici Okružná 63.

Zberný dvor Topoľčany

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.