Petr Havelka | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
Dni teplárenství a energetiky

Petr Havelka

Ing. Petr Havelka je výkonný riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva (ČAOH)

Petr Havelka

Petr Havelka | Foto: Odpady-portal.sk

  • Slovník |  03.11.2018 |  redakcia

Ing. Petr Havelka sa narodil v Olomouci v roku 1980. Vyštudoval odbor Odpady a ich využitie na ČZU v Prahe, ďalej študoval na Univerzite Vitus Bering v Dánsku.

Po škole sa krátko venoval PR manažmentu v renomovanej reklamnej agentúre. Následne nastúpil na cestu odbornej praxe v oblasti nakladania s odpadmi, na pozíciu inšpektora v Českej inšpekcii životného prostredia (ČIŽP) na oblastnom inšpektoráte v Prahe.

Po dvoch rokoch prešiel na riaditeľstvo ČIŽP, kde vykonával funkciu riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a neskôr aj
námestníka ústredného riaditeľa ČIŽP.

V týchto pozíciách riadil a definoval kontrolnú činnosť na úseku odpadového hospodárstvo v celej ČR. Je častým autorom článkov v odbornej tlači, je členom Rady pre odpadové hospodárstvo ČR, bol členom rozkladovej komisie ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a ďalších odborných orgánov.

V ČIŽP pôsobil celkom osem rokov, šesť rokov v riadiacich pozíciách. Následne sa v roku 2012 na základe výberového konania stal výkonným riaditeľom Českej asociácie odpadového hospodárstva, kde pôsobí doteraz.

Značky
Petr Havelka

Mohlo by vás zaujímať

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.