NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Petr Havelka

Ing. Petr Havelka je výkonný riaditeľ Českej asociácie odpadového hospodárstva (ČAOH)

Petr Havelka

Petr Havelka | Foto: Odpady-portal.sk

Ing. Petr Havelka sa narodil v Olomouci v roku 1980. Vyštudoval odbor Odpady a ich využitie na ČZU v Prahe, ďalej študoval na Univerzite Vitus Bering v Dánsku.

Po škole sa krátko venoval PR manažmentu v renomovanej reklamnej agentúre. Následne nastúpil na cestu odbornej praxe v oblasti nakladania s odpadmi, na pozíciu inšpektora v Českej inšpekcii životného prostredia (ČIŽP) na oblastnom inšpektoráte v Prahe.

Po dvoch rokoch prešiel na riaditeľstvo ČIŽP, kde vykonával funkciu riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a neskôr aj
námestníka ústredného riaditeľa ČIŽP.

V týchto pozíciách riadil a definoval kontrolnú činnosť na úseku odpadového hospodárstvo v celej ČR. Je častým autorom článkov v odbornej tlači, je členom Rady pre odpadové hospodárstvo ČR, bol členom rozkladovej komisie ministra ŽP, Ústřední nákazové komise ČR a ďalších odborných orgánov.

V ČIŽP pôsobil celkom osem rokov, šesť rokov v riadiacich pozíciách. Následne sa v roku 2012 na základe výberového konania stal výkonným riaditeľom Českej asociácie odpadového hospodárstva, kde pôsobí doteraz.

Značky
Petr Havelka

Mohlo by vás zaujímať

Ako správne triediť odpad?

Ako správne triediť odpad?

Návod na to, ako sa vyznať medzi kontajnermi a čo do nich patrí.

Evidenčný list odpadu

Evidenčný list odpadu

Evidenčná a ohlasovacia povinnosť sa riadi podľa Vyhlášky č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z., konkrétne v jej prílohe č. 2.