Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Nádoby s certifikovanou ochranou pred koronavírusom od JRK Slovensko zabránia jeho šíreniu

Slovenské samosprávy čaká od začiatku nového roka povinné triedenie kuchynského odpadu, s čím súvisí aj využívanie vhodných nádob na jeho zber. Pre lepšie rozhodovanie prinášame detailnejšie porovnanie.

JRK Slovensko

Foto: JRK Slovensko

V dnešnej dobe je prvoradou otázkou ochrana zdravia pred novým koronavírusom. Jeho nežiadané šírenie môže byť aj v nádobách na zber komunálneho odpadu.

Spoločnosť JRK Slovensko prináša na náš trh unikátne riešenie, vďaka ktorému sa zníži prítomnosť vírusu už za dve hodiny. Testy vykonala firma Copptech na britskej univerzite v Southamptone.

Ak chcete zabrániť šíreniu a zničiť až 99 percent koronavírusu, stačí použiť nádoby od JRK Slovensko so špeciálnou certifikovanou povrchovou úpravou.

Zdroj: JRK Slovensko

Výber bezpečných nádob

Je veľa názorov na to, aké nádoby sú vhodné na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.

Naše fyzické analýzy odpadov dokázali, že v zberných nádobách na zmesový komunálny odpad je takmer polovica biologicky rozložiteľného odpadu. Ten sa dá jednoducho vytriediť už v domácnostiach a obce si tak môžu zvýšiť podiel triedeného odpadu.

Zdroj: JRK Slovensko

Pred vybavením jednotlivých domácností v mestách a obciach je vhodné pozrieť sa na príklady, ktoré sú rokmi overené a postavené na riešeniach využívaných v moderných samosprávach.

Nie je vedro ako košík

Ak si myslíte, že pre efektívny zber kuchynského odpadu môžeme použiť akúkoľvek nádobu, nie je tomu tak. Na výbere nádoby záleží. Inak sa triedenie v domácnostiach ukáže ako neúčinné.

Ak je nádoba bez veka, už druhý alebo tretí deň sa v kuchyni môžu objaviť vínne mušky. Uzavreté vedierka napríklad z farieb, či potravín, spôsobia, že vlhkosť z bioodpadu bude kondenzovať. Po pár dňoch bude bioodpad bez prístupu vzduchu hniť a zapáchať.

Zdroj: JRK Slovensko

Keď ho po piatich dňoch budeme chcieť vysypať do zbernej nádoby pred domom či bytovkou, bude vedierko znečistené rozkladajúcimi sa a rozmočenými zvyškami jedla. Jeho otváranie v ďalšie dni bude nepríjemné a lenpre silné žalúdky.

Takto zašpinené a zapáchajúce nádoby sa občanom nebude chcieť vymývať vo vlastnej kuchyni či kúpeľni. Je preto veľmi pravdepodobné, že od triedenia kuchynského odpadu rýchlo upustia. Znovu skončí ako súčasť zmesového odpadu, ktorý je zbieraný do nádob s vreckami.

Systém, ktorý prinesie výsledky

Aby ste sa vyhli všetkým spomínaným negatívnym dôsledkom, najlepšou formou zberu kuchynského odpadu sú prevetrávané košíky. Tie umožnia, aby sa vlhkosť, ktorá je podstatnou súčasťou bioodpadu, prirodzene odparovala.

Odpad sa vysušuje, znižuje sa jeho hmotnosť a eliminujú sa podmienky pre vznik hnilobných procesov. Obsah košíka nebude zapáchať a nebudú v ňom ani vínne mušky.

Zdroj: JRK Slovensko

Hygienický a bezpečný priebeh zberu zabezpečíte využívaním košíkov od spoločnosti JRK Slovensko, ktorých rukoväť je ošetrená antibakteriálnou úpravou. Baktérie a vírusy nemajú šancu.

Čistý zber bez nutnosti nepríjemného umývania nádob zabezpečia kompostovateľné vrecká. Sú priedušné, zabraňujú zašpineniu košíka v kuchyni a zároveň zbernej nádoby pred bytovkou. Samospráva aj občania ušetria na pravidelnom čistení nádob, keďže košík stačí opláchnuť teplou vodou, alebo umyť v umývačke riadu.

Ak v domácnosti už na začiatku triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu nič nehnije, nezapácha a kuchyňa nie je zamorená muškami, občania si na jeho triedenie zvyknú oveľa jednoduchšie a budú ho považovať za samozrejmosť. Tak, ako je to dnes pri triedení plastov či papiera.

Veľké kontajnery situáciu neriešia

Viaceré samosprávy  plánujú obstarať na zberných miestach v blízkosti domov a panelákov  kontajnery na zber odpadu. Takto sa však stáva neadresný, ľudia do jednotlivých nádob vyhadzujú aj to, čo tam nepatrí a odpad je v týchto nádob príliš dlhú dobu.

Zdroj: JRK Slovensko

Dôležitú úlohu tu zohráva aj vzdialenosť. Čím sú zberné nádoby či kontajnerové stojiská ďalej od domov, tým nižšia je ochota obyvateľov triediť akýkoľvek druh odpadu.

Veľkokapacitné nádoby sú preplnené a odpad v nich hnije, zapácha a vznikajú veľké množstvá výluhov. Tie môžu byť zdrojom baktérií, vírusov čo lákať hlodavce. Nie sú prispôsobené na zber bioodpadu, keďže napríklad nemajú vetracie otvory alebo systém na odtok výluhov.

Vzhľadom na veľkosť kontajnerov je ich čistenie náročné nielen z finančného, ale tiež časového a priestorového hľadiska.

Neadresný systém kontajnerových stojísk, ktoré používa mnoho domácností, len veľmi ťažko umožní zavedenie spravodlivého systému, ktorým by samosprávy mohli motivovať občanov k lepšiemu triedeniu.

Na základe medzinárodných skúseností a dobrých príkladov z praxe sa osvedčil prechod od neadresného systému s veľkými kontajnermi k adresnému a intenzívnemu zberu priamo od dverí domácností. Samosprávy dokázali znížiť produkciu zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach a dosiahli mieru triedenia 60 až 80 percent. 

Zdroj: JRK Slovensko

Lepšie triedenie a čistejší zber

Ak chce samospráva zaviesť spravodlivý, bezpečný a čistý zber kuchynského odpadu, mal by ho zbierať do menších zberných nádob s objemom 120 alebo maximálne 240 litrov.

Menšie nádoby je možné umiestniť bližšie k občanom, čím dokážeme zvýšiť ich záujem o triedenie. Nebudú totiž musieť chodiť s vreckom bioodpadu ďaleko. Ak používajú kompostovateľné vrecká, samospráve sa zníži frekvencia čistenia zberných nádob.

Navyše takéto nádoby, vybavené napríklad zabudovanými RFID čipmi, opäť viac priblížia samosprávu k zavedeniu adresnej evidencie odpadu, vďaka ktorej získa prehľad nielen nad množstvom produkovaného odpadu, ale aj transparentný nástroj na riadenie odpadového hospodárstva.

Aby bol zber kuchynského odpadu hygienický, pohodlný a zároveň ekonomicky efektívny, odporúčame splniť tieto základné požiadavky:

 • zber od dverí domácností a triedenie pri zdroji,
 • frekvencia zberu by mala byť minimálne raz týždenne,
 • hygienický a bezpečný priebeh zberu,
 • zabezpečenie donáškovej vzdialenosti – čím bližšia, tým vyššia miera vytriedenia,
 • vhodne zvolené investície,
 • osvetová a informačná kampaň pri zavedení,
 • reálne dáta o priebehu zberu,
 • dostupné koncové zariadenie. 

Ak chcete vidieť, ako sa počas siedmych dní zmenil kuchynský odpad vo vedre a v perforovanom košíku pre kuchynský odpad, pozrite si naše video na portáli youtube.com.


PR článok je inzerciou spoločnosti JRK Slovensko.

Značky
JRK Slovensko

Diskusia (2)

 1. pavelka@msunitra.sk20.11.2020 (07:11)
  ďalší z PR článkov JRK: )..inak čo sa týka tej adresnosti, door to door systému a odporúčania používať max. 240 l nádob, áno v IBV, prípadne pre malé bytovky je to schodná cesta ale určite nie pre veľké bytové domy. Ale možno mám zlú predstavivosť.
 2. marketing@menejodpadu.sk23.11.2020 (17:38)
  Ďakujeme za príspevok do diskusie k nášmu PR článku Maximálne 240 l nádobu odporúčame využívať na kuchynské odpady preto, aby sme predišli vzniku anaeróbnych zón, kde sa odpad rozkladá bez prístupu vzduchu a obžažuje svojim zápachom. Prečo by 240 l nádoby neboli vhodné pre veľke bytové domy? Rozumieme, že ich treba potom viac, ale zároveň pri vyššej frekvencii vývozu to môže dývať veľmi dobrý zmysel. Najlepšie príklady z praxe zo zahraničia hovoria o vyššej frekvencii vývozu kuchynskžch BRKO (2-3x týždenne), aby bol zber pohodlný pre občanov a vďaka tomu sa zvýšila zapojenosť obyvateľstva. Preto dbajú na dodržanie optimalnáho modelu: - krátka donášková vzdialenosť - vhodná prevetrávaná nádoba - častý vývoz a tiež adresnosť ideálne na úrovni domácností V každom prípade je potrebné individuálne posúdenie konkrétneho mesta, aby sme nastavili model tak, aby bol plne funkčný pre konkrétne podmienky samosprávy. V pripade záujmu veľmi radi poradíme.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Druhý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať na začiatku novembra v Bratislave.

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Novými equity partnerkami bratislavskej kancelárie Eversheds Sutherland sa stali Annamária Tóthová, Jana Sapáková a Petra Hager.

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka sú v rámci recyklácie hodnotným materiálom, vysvetľuje Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

X
X
X
X