NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2023 (aktualizovaná)

Konferencia ODPADY 2023 začína už zajtra, 22. júna v Žiline, prinášame aktualizovaný program.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2023 (aktualizovaná)

Foto: Odpady-portal.sk

Dvojdňová odborná konferencia ODPADY 2023 zo série podujatí e+ prináša aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu. 

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, zberových spoločností, OZV, recyklátorov a spracovateľov odpadu, zástupcovia firiem a výrobných podnikov, poradcovia a konzultanti.


Termín a miesto konania:

 • 22. - 23. júna 2023 /štvrtok-piatok/
 • Hotel Holiday Inn, Žilina

Témy konferencie:

 • Aktuálna legislatíva OH
 • Legislatívne zámery EÚ a MŽP SR
 • Textil - zber a recyklácia po novom
 • Zahraničné príklady
 • Povoľovacie procesy pre projekty OH
 • Príklady komunálnych riešení OH
 • Priemyselný odpady v súvislostiach

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj online formou.

Program konferencie

22. 6. 2023 štvrtok

8.00 h. Registrácia účastníkov
8.45 h. Otvorenie konferencie

9.00 - 11.00 h.
BLOK 1 |  Aktuálna a pripravovaná legislatíva odpadového a obehového hospodárstva

 • 9.00 h. Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva | Janette Smažáková, riaditeľka odboru legislatívy, MŽP SR
 • 9.40 h. Nová európska legislatíva pre odpady, obaly a obehové hospodárstvo
  Nariadenie EÚ o obaloch | Jana Vilímová, odbor legislatívy, MŽP SR
  Nariadenie EÚ o cezhraničnej preprave odpadov | Jana Juríková, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR
  Nariadenie EÚ o batériách | Ján Federič, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR
 • 10.25 h. Legislatívne zámery MŽP SR v oblasti obehového hospodárstva | Jana Vilímová, odbor legislatívy, MŽP SR

11.00 h. Prestávka

11.20 - 13.00 h.
BLOK 2 | Špecifické riešenia komunálneho odpadového hospodárstva

 • 11.20 h. Zelené výzvy a spoločenská zodpovednosť samospráv | Gabriela Bizoňová, Československá obchodná banka, a.s.
 • 11.50 h. Skúsenosti so zavedením zberu kuchynských odpadov v meste Košice | Alexander Starinský | KOSIT a.s. 
 • 12.10 h. KOLO - Bratislavské centrum opätovného použitia - skúsenosti zo zriadením a prevádzkou | Martina Kicová, oddelenie životného prostredia, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, 
 • 12.30 h. Environmentálny fond a jeho činnosť | Andrea Štefániková, riaditeľka odboru ekonomických činností, Environmentálny fond, 

13.00 h. Prestávka na obed

14.00 - 15.30 h.
BLOK 3 | Progresívne riešenia odpadového hospodárstva

 • 14.00 h. Energeticky sebestačná obec Kněžice (ČR) | Milan Kazda, starosta, Obec Kněžice
 • 14.30 h. Ekologizácia teplárne – vybudovanie multipalivového kotla a ukončenie uhoľnej prevádzky | Marcel Vrátný, generálny riaditeľ, MH Teplárenský holding, a.s.
 • 15.00 h. Príprava a výstavba ZEVO na príklade novostavby ZEVO Chotíkov a obnovy ZEVO Malešice | Alois Studenič, expert, EUCS Ingenieurbüro GmbH

15.30 h. Prestávka

16.00 - 18.00 h. Diskusný panel
BLOK 4 | Povoľovacie procesy pre projekty odpadového hospodárstva - moderuje Martin Kovačič

 • 16.00 h. Povoľovacie procesy na Slovensku – stručný úvod | Peter Šimurka, expert, NEKA s.r.o.
 • 16.10 h. Posudzovanie vplyvov na ŽP v zmysle nových stavebných predpisov | Annamária Tóthová, advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária s.r.o.
 • 16.30 h. Diskusný panel - pozvaní hostia do diskusie:
  - zástupca MŽP SR
  - Roman Skorka, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu
  - Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
  - Jana Hladová, United Energy a.s.
  - Marcel Vrátný, MH Teplárenský Holding, a.s.

19.00 h. Večera + ochutnávka vín


MIM / ESONA

23. 6. 2023 piatok

A) SEKCIA PRE PRIEMYSEL

9.30 - 13.00 h.
BLOK 1 | Priemyselné odpady v súvislostiach - moderuje Peter Šimurka

 • 9.30 h. Priemyselné odpady v súvislostiach | Peter Šimurka, expert, NEKA s.r.o.
 • 9.45 h. Aplikačná prax prevádzkovania zariadení na spracovanie odpadov | Zuzana Balková, poradkyňa, EKO-IN
 • 10.05 h. Priemyselné odpady v praxi | Michaela Hletková Ploszeková, expertka, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

10.25 h. Prestávka

 • 10.40 h. Biela kniha odpadového hospodárstva Slovenskej republiky | Ján Chovanec, prezident, Zväz odpadového priemyslu
 • 11.00 h. CYRL - Hospodárenie so zdrojmi v priemysle | Lucia Cedzo, odborníčka na odpadové skeny, CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. 

11.20 h. Panelová diskusia: Hľadajme spoločné riešenia pre priemyselné odpady

12.30 h. Obed | Záver konferencie


B) SEKCIA PRE KOMUNÁLNU SFÉRU

9.30 - 11.00 h
BLOK 1 | Environmentálny fond – Praktická časť - moderuje Veronika Gerotto Bilková

 • 9.30 h. Praktické riešenia pre žiadateľov o príspevok z Environmentálneho fondu - úvod | Marek Macik, riaditeľ odboru koordinácie a metodiky, Environmentálny fond

11.00 h. Prestávka

11.20 - 13.00 h.
BLOK 2 | Skúsenosti municipalít so zavedením nových povinností v nakladaní s komunálnym odpadom - moderuje Martin Kovačič

 • 11.30 h. Výsledky štúdie na posúdenie zavedenia systému pre nakladanie s odpadom z textilu | Veronika Gerotto Bilková, EKOS PLUS s.r.o.
 • 11.45 h. Odpadové hospodárstvo v obci Bešeňová po zavedení váženia zmesového KO | Martin Baran, starosta, obec Bešeňová
 • 12.00 h. Praktické skúsenosti so zriadením a prevádzkou KOLO - Bratislavského centra opätovného použitia | Martina Kicová, oddelenie životného prostredia, Hl. mesto SR Bratislava

12.30 h. Diskusia k bloku

13.00 h.
Obed | Záver konferencie

Konferencia bude prebiehať prezenčne aj ONLINE


Kontakt a informácie:

Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 10. - 19. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Začali rozširovať skládku odpadu na východe Slovenska

Mesto sa snažilo získať súhlas s výstavbou novej kazety už od roku 2016. Definitívne kladné stanovisko bolo vydané až nedávno.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 5. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.