Firma SEWA, a. s. | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

SEWA, a. s.

Račianska 71, 831 04 Bratislava
IČO : 35942355

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa sídla : Račianska 71, 831 04 Bratislava
Poštová adresa : Račianska 71, 83102 Bratislava
Telefón : +421-02-49106811
E-mail : sewa@sewa.sk
WWW :  http://sewa.sk
Kontaktná osoba : Ing. Jozef Kozák
funkcia : Výkonný riaditeľ


POPIS

SEWA, a. s pôsobí na trhu od roku 2005, kedy bola založená priamo výrobcami elektrozariadení združených v ITAS a ADAT. Poslaním spoločnosti SEWA, a.s. je zjednodušiť podnikanie výrobcom elektrozariadení, batérií a obalov poskytovaním služieb súvisiacich so zberom a ekologickou recykláciou odpadov z vyššie uvedených komodít.

Súčasťou balíka služieb je aj administratívna podpora klientom pri plnení registračných, evidenčných a ohlasovacích povinností, ktoré majú výrobcovia a predajcovia elektrozariadení voči orgánom štátnej a verejnej správy. Samozrejmosťou je poskytovanie odborného poradenstva a vzdelávania z oblasti odpadovej legislatívy pre našich klientov.

Firmy, mestá a obce zbavujeme starostí s elektroodpadom, ktorý zbierame a zabezpečujeme jeho ekologické spracovanie v súlade s platnou legislatívou.

SEWA, a.s. garantuje svojim klientom profesionálne služby, čoho dôkazom sú dlhoroční spokojní klienti.

Od roku 2007 má SEWA, a.s. zavedené integrované manažérske postupy v súlade s normami ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 a EMAS ako prvá organizácia zodpovednosti výrobcov v SR.