Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Podujatia

Ekoinovačné Slovensko 2021

8. decembra 2021, Online podujatie

Ekoinovačné Slovensko 2021

Konferencia SAŽP a MŽP SR na tému "Udržateľné produkty a služby pre obehové hospodárstvo".

APEL 2021 - Aktuálne požiadavky envirolegislatívy

9. decembra 2021, Online podujatie

APEL 2021 - Aktuálne požiadavky envirolegislatívy

Program konferencie zo série e+ zahŕňa ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za rok 2021 a informácie o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok 2022.