Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Podujatia

ODPADY e+ 2019

28. marca 2019, Žilina

ODPADY e+ 2019

Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADY e+ 2019 sa tentoraz bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä biologicky rozložiteľným odpadom a plastovým odpadom.

Slovakia Going Zero Waste 2019

7. apríla 2019, Bratislava

Slovakia Going Zero Waste 2019

Druhý ročník interaktívnej konferencie o zero waste.

Environmentalista komplexne 2019

14. mája 2019, Bratislava

Environmentalista komplexne 2019

Seminár s tematikou životného prostredia je našou „malou školou“ pre environmentalistu a zároveň návodom – ako sa orientovať vo firme.