Podujatia | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Podujatia

Recyklácia odpadov 2022

13. - 14. júna 2022, Bratislava, Hotel Saffron

Recyklácia odpadov 2022

K hlavným témam ďalšieho ročníka konferencie patrí vývoj legislatívy odpadového hospodárstva, súčasný stav, priemyselný odpad, ako aj recyklácia vyhradených druhov odpadov, vrátane bioodpadu.

ODPADY 2022

23. - 24. júna 2022, Žilina, Holiday Inn

ODPADY 2022

Desiaty ročník odbornej konferencie s odpadovou tematikou z cyklu konferencií e+ .

ENVIROMANAGEMENT 2022

3. - 4. októbra 2022, Štrbské Pleso, Hotel Patria

ENVIROMANAGEMENT 2022

Dvanásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie na tému "Výzvy pre odpadové hospodárstvo a recykláciu - ciele, zámery, obmedzenia".