NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Podujatia

ODPADY e+ 2019

28. marca 2019, Žilina

ODPADY e+ 2019

Konferencia s medzinárodnou účasťou ODPADY e+ 2019 sa tentoraz bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä biologicky rozložiteľným odpadom a plastovým odpadom.