Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
INISOFT

Zberné dvory

Zberný dvor Spišská Nová Ves

19.03.2017

Zberný dvor Spišská Nová Ves

Zberný dvor v Spišskej Novej Vsi sa nachádza na Sadovej ulici.

Zberný dvor Nové Zámky

19.03.2017

Zberný dvor Nové Zámky

Zberný dvor v Nových Zámkoch sa nachádza na ulici G. Bethlena č. 54.

Zberný dvor Žiar nad Hronom

30.08.2015

Zberný dvor Žiar nad Hronom

Mestá, obce, podnikateľské subjekty a fyzické osoby môžu využívať služby zberného dvora, ktorý nájdu v areáli Technických služieb - Žiar nad Hronom, a.s.

Zberný dvor Rožňava

29.08.2015

Zberný dvor Rožňava

Zberný dvor sa nachádza na ulici Štítnická 21, prevádzkuje ho spoločnosť Brantner Gemer.

Zberný dvor Ružomberok

29.08.2015

Zberný dvor Ružomberok

Zberný dvor sa nachádza v areáli Technických služieb Ružomberok a.s. na Pivovarskej ulici č. 9.

Zberné dvory Zvolen

29.08.2015

Zberné dvory Zvolen

Občania Mesta Zvolen môžu odovzdať bezplatne objemný odpad v zberných dvoroch spoločnosti Marius Pedersen, a.s.

Zberný dvor Čadca

29.08.2015

Zberný dvor Čadca

Zberný dvor v Čadci sa nachádza v areáli priemyselného parku na Podzávoze zberný dvor.

Zberný dvor Michalovce

29.08.2015

Zberný dvor Michalovce

V Michalovciach sa nachádzajú dva zberné dvory, na uliciach Lastomírskej a Partizánskej.

Zberný dvor Považská Bystrica

19.10.2014

Zberný dvor Považská Bystrica

V Prievidzi sa nachádza jeden zberný dvor. Prevádzkuje ho spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA v lokalite„Zámostie“ (bývalý areál skladov Jednoty – za uhoľnými skladmi).

Zberný dvor v Prievidzi

19.10.2014

Zberný dvor v Prievidzi

V Prievidzi sa nachádza jeden zberný dvor. Prevádzkuje ho spoločnosť T+T, a.s. na ulici Garážová 1.

← staršie články