Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Zberné dvory

Zberný dvor Brezno

05.03.2024

Zberný dvor Brezno

Prevádzka zberného dvora sa nachádza 4,3 km od mesta Brezna smer Tisovec.

Zberné dvory v Trnave

21.02.2022

Zberné dvory v Trnave

Zberné dvory v Trnave prevádzkuje spoločnosť FCC Trnava. Ide o zberné dvory na Mikovíniho ulici (Vajslova dolina), Ulici Andreja Kmeťa (Zátvor), Cukrovej ulici (za cukrovarom), Tajovského ulici (Prednádražie) a na Sereďskej ulici (Modranka).

Zberný dvor Banská Bystrica

02.02.2022

Zberný dvor Banská Bystrica

Zberný dvor v Banskej Bystrici sa nachádza v zberni triedeného odpadu v Radvani.

Zberný dvor Ružomberok

01.02.2022

Zberný dvor Ružomberok

Zberný dvor sa nachádza v areáli Technických služieb Ružomberok na Pivovarskej ulici č. 9.

Zberné dvory v Prešove

21.01.2022

Zberné dvory v Prešove

Strediská na zber odpadov nájdete na uliciach Bajkalská 33 a Jesenná 3. Prevádzkuje ich spoločnosť Technické služby mesta Prešov.

Zberné dvory v Žiline

08.01.2022

Zberné dvory v Žiline

Spoločnosť T+T prevádzkuje zberný dvor na Jánošíkovej ulici v Žiline.

Zberný dvor Považská Bystrica

08.01.2022

Zberný dvor Považská Bystrica

Stredisko sa nachádza na ulici Okružná 63.

Zberný dvor Levice

08.01.2022

Zberný dvor Levice

Stredisko sa nachádza na Mochovskej ulici v Leviciach.

Zberný dvor Partizánske

08.01.2022

Zberný dvor Partizánske

Stredisko sa nachádza na ulici Pod Šípkom.

Zberný dvor Topoľčany

08.01.2022

Zberný dvor Topoľčany

Stredisko sa nachádza Pivovarníckej ulici.

← staršie články