Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

VEPOS-SKALICA s.r.o.

Rybničná 1, 90901 Skalica
IČO : 34121633

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa sídla : Rybničná 1, 90901 Skalica
Poštová adresa : Rybničná 1, 90901 Skalica
Telefón : +421-64-6644354
Fax : +421-64-6645372
E-mail : vepos@vepos.sk
Kontaktná osoba : Peter Kuba


POPIS

Spoločnosť VEPOS-SKALICA s.r.o. vznikla v roku 1995 po transformácií Technický služieb. Medzi hlavné činnosti spoločnosti patria : vývoz a likvidácia odpadov, kontajnerová preprava, likvidácia nebezpečných odpadov, preprava tovaru, rozvoz štrkov a piesku, výkup druhotných surovín, starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, zimná údržba, dopravné značenie a mnoho iných činností ako napr. zámočnícke práce, predaj technických plynov atď. Nosným strediskom spoločnosti je doprava. Spoločnosť má vybudovanú solídnu logistickú základňu, čím môže poskytovať služby dopravnej, obslužnej a manipulačnej techniky. Za 10 rokov svojej činnosti prešla spoločnosť dynamickým rozvojom. Hlavným cieľom a poslaním spoločnosti v súčasnosti je riešiť problémy v oblasti verejnoprospešných prác, drobných služieb a nakladanie s odpadmi a zároveň prispievať ku skvalitňovaniu životného prostredia v Skalici a v regióne.