Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

ecorec Slovensko

Glejovka 15, 90203 Pezinok
IČO : 31358951

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa sídla : Glejovka 15, 90203 Pezinok
Poštová adresa : Glejovka 15, 90203 Pezinok
Telefón : +421-33-6413676
Fax : +421-33-6400240
Mobil : +421-850-123625
E-mail : ecorec@sk.crh.com
Kontaktná osoba : Ing. Juraj Číž
funkcia : riaditeľ


POPIS

Spoločnosť ecorec Slovensko spracováva rôzne druhy odpadov na alternatívne palivá a zabezpečuje ich energetické zhodnocovanie v cementárskom priemysle. ecorec Slovensko je exkluzívnym partnerom spoločnosti CRH, ktorá je popredným svetovým výrobcom cementu, betónu a kameniva.

ecorec Slovensko prevádzkuje výrobný závod v Pezinku a svoju činnosť zameriava predovšetkým na spracovanie nasledujúcich druhov odpadu:

- odpady z dotrieďovania,

- zostatkové frakcie po dotrieďovaní komunálneho odpadu,

- obaly, plasty, papier a drevo nevhodné na iné zhodnotenie,

- zmiešané odpady z obalov,

- kaly, odpadové oleje,

- pneumatiky a iné spáliteľné odpady.